ติว TOEIC IELTS ที่krugrienktutor.com นร สอบได้ทุกครึ่งเดือน

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนภาษา

ติว TOEIC IELTS ที่krugrienktutor.com นร สอบได้ทุกครึ่งเดือน

แบ่งปันให้เพื่อนกรุณา ดู เบอร์ติดต่อผู้สอนข้างล่าง
กรุณา ดู อัพเดทรายชื่อ นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดดทุกครึ่งเดือน เป็น นร สถาบัน มีสังกัด มีตัวตน และ ติดต่อได้ ข้างล่าง หรือ ที่เว็ปบอร์ด krugrienktutor.com
กรุณา ดู อัพเดทความรู้ทุกวันล่าสุด ที่ www.pantipmarket.com/items/7075195
... มีคอร์ส TOEIC ฟังกับอ่าน ตะลุยสอบ 5499 B และ คอร์สตะลุยสอบบวกปูพื้นฐาน 7499 B และ คอร์ส ไพรเวท 12000 B ทั้งหมด รวมถึง คอร์ส IELTS 12000 คอร์สทั้งหมด ไม่จ่ายเพิ่ม สมัครแล้วเรียนทันที ระบบไม่จำกัดชั่วโมง เร่งเรียนเร่งสอบได้ !!!! รวมถึง คอร์สปูพื้นฐานรวมเรียนคอร์สการฟังแบบ Private เพื่อทำลาย Error การฟังแบบลงลึก 9999 บาท .... สำหรับ คอร์สปูพื้นฐานบวกตะลุยข้อสอบ นอกจากมีส่วนลดตามที่กำหนดแล้ว ... สถาบันมีนโยบายผ่อนเป็นงวดให้ และ ดอกเบี้ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ ...
################## !@ การประกาศเบอร์มือถือ นร สถาบัน ที่สอบได้ และ การประกาศผลใบคะแนน นร สถาบัน จากศูนย์สอบ TOEIC แบบ Confidential ที่มีตรารับรองจากศูนย์สอบ ที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com เพื่อการันตีแสดงใบคะแนน นร พื้นฐานอ่อนทั้งหมดที่พัฒนาสู่คะแนนระดับสูง ไม่มีการใช้ใบคะแนนของ นร พื้นฐานแข็งมาประชาสัมพันธ์ ################## สถาบันรับรองผล TOEIC 700+ , IELTS 6.5+ , TU-GET 500+ ถ้าไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรีไม่จำกัดชั่วโมงและไม่จ่ายเพิ่ม ##################
ระบบการผลักดันให้ผู้เรียนสอบได้เปิดเผยรายชื่อทุกครึ่งเดือนอย่างต่อเนื่อง ลงลึกทำลาย Error ที่ทำให้คะแนนไม่ขึ้นของ นร เป็นรายบุคคล และ ไม่ให้ นร จ่ายเพิ่ม แตกต่างจาก ... 1. ระบบเวียนผู้สอนไปเรื่อยๆ ขาดความต่อเนื่องในการลงลึก ไม่สามารถลงลึกรายบุคคลได้ คะแนนผู้เรียน มีแนวโน้มขึ้นยากมาก
2. ระบบรับประกันผล ภายหลังที่เรียนแล้ว ผู้เรียนสอบได้คะแนนต่ำมาก แล้วมีการบังคับให้ผู้เรียนกลับมาเรียนซ้ำแล้วให้จ่ายเพิ่ม รวมถึง ไม่เปิดเผยรายชื่อ นร คนอื่นที่สอบได้คะแนนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลานั้น ##################
เนื่องจาก ข้อสอบ TOEIC ได้ปรับยากขึ้นทั้งไวยากรณ์ ศัพท์ และ การอ่าน รวมถึงการฟังปรับให้เร็วขึ้น หลัง 1 มค 55 .... ปัจจัยที่ทำให้ นร สอบผ่าน TOEIC เพื่อยื่นสมัครงานได้ทันหรือสำเร็จการศึกษาได้ทัน เป็นระบบการเรียนลงลึกทำลาย Error นร ตัวต่อตัว และขึ้นสถิติคะแนน นร อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดมากกว่าปัจจัยอื่น สถาบันกำหนดผู้สอนต้องเป็นระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น และ ต้องเป็นระบบลงลึกทำลาย Error ตัวต่อตัวทั้งหมด และ ขึ้นสถิติ นร ภายใต้ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง กำหนดนโยบายไม่จ่ายเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือ นร ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง ใช้เวลา ... .. ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในการปูพื้นฐานรวมถึงเก็บตก ทักษะระดับประโยค ( พื้นฐานเดียวที่ระบบการศึกษาอินเดียปูพื้น ) และ ไวยากรณ์ทุกบทที่เกี่ยวข้องกับการสอบ TOEIC , IELTS , TUGET กรุณาดูหัวข้อปูพื้นอยู๋ข้างล่าง ( กรณี นร มาเรียนต่อเนื่อง ) .. ไม่เกิน 15 วัน หรือ ทุกครึ่งเดือน ( กรณี นร มาเรียนทุกวัน ) สำหรับ ...
ในการซ้อมและสอบจริงจับเวลา กับ ข้อ TOEIC ส่วนไวยากรณ์ที่ปรับจาก TOEFL Paper Based ที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่ปรับยากขึ้น , รับมือการฟั้งเร็ว ทำลาย Error การฟัง เช่น Earing เพี้ยน , การแช่คำขณะฟัง , การฟังถอดรูปประโยค , เทคนิคเดาศัพท์ยากส่วนข้อสอบ Word Choice ด้วยการผ่าชื้นส่วนคำเทียบราก , และ เทคนิคการอ่านลงลึก รับมือการอ่านยาว และ อื้นๆ ผลักดันให้ นร สอบได้ ทั้ง นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดด หรือ กำลังพัฒนาคะแนนอยู๋ ...แตกต่างจากระบบประชาสัมพันธ์วุฒิผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับ นร อันใด ##################
ด่วน !! อัพเดทล่าสุด สถาบันช่วยเหลือ นร เพิ่มเติม ช่วงแข่งขันหางาน ตั้งแต่ต้นปี 55 ถึง 30 เมษายน 55 หลังวิกฤตน้ำท่วมปลายปี 54 นร ผู้ที่สมัครเรียนตั้งแต่ มกราคม 55 ถึง 30 เมษายน 55 สมัครเรียนแล้วเรียนทันทีในวันที่สมัคร เพื่อนำผล TOEIC , TUGET , IELTS นำผลสอบไปสมัครงานแบบเร่งด่วน หรือ นำผลสอบไปเพื่อยื่นสำเร็จการศึกษา นร จะได้ส่วนลดค่าเรียนจากค่าเรียนปกติ เพราะ ภายใต้ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง นร สามารถสมัครเรียนแล้วกลับมาเรียนได้ทุกกรณี ################## กรุณา ดู สิทธิประโยชน์ที่สถาบันช่วย นร ภายหลังวิกฤตน้ำท่วม ปี 54 จนถึงการเปิดเสรีแรงงานอาเซียน ที่มีสภาพตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันหางานที่รุนแรงมากขึ้น ท่ามกลาง
ข้อสอบ TOEIC ปรับยากขึ้น ระดับใกล้เคียงกับ TOEFL Paper Based แต่ไม่เหมือน ( TOEFL Paper Based เป็นระบบที่ศูนย์สอบยกเลิกแล้ว แตกต่างจากระบบ TOEFL ibt ที่สอบในปัจจุบัน ) และ ราคาสอบ TOEIC ปกติ ปรับเป็น 1500 บาท หลัง 1 มค 55 กรุณา ดู ข้างล่างสุด ..... ################## กรุณา ดู เทคนิคที่สถาบันแนะนำ นร รับมือกับ ข้อสอบ TOEIC ที่ปรับการฟังเร็วขึ้นมาก หลัง 1 ธค 54 เนื่องจากแบบฝึกหัดหรือหนังสือที่ขายในท้องตลาดของ TOEIC เป็นแบบทดสอบ Listening ที่มี Speed การฟังช้า แตกต่างจากข้อสอบ TOEIC ที่ปรับยากขึ้นหลัง 1 ธค 54 มี Speed การฟัง ที่เร็วหรือเร็วมาก สถาบันเป็นที่แรกที่มี Source การฝึกฟังเร็ว โดยใช้ เทคนิคสากลฟังถอดรูปประโยค เทคนิคทำลายการฟังแช่คำ เทคนิคทำลายอุปสรรคสำเนียงฝรั่ง โดยเฉพาะการลากเสียง ทำให้ นร สถาบันมีความได้เปรียบสูงกับการสอบ TOEIC ยุคปัจจุบัน กรุณา ดู ข้างล่างสุด ที่ www.pantipmarket.com/items/7075195 ##################
สถาบันออกใบเสร็จและ ใบประกาศนียบัตร Certificate ในฐานะนิติบุคคลเพื่อให้ นร ที่เป็นคนทำงานสามารถนำใบเสร็จไปเบิกเป็นงบเรียนพัฒนาทักษะภาษาได้ แตกต่าง จากใบเสร็จในนามบุคคลธรรมดาหรือในนามโรงเรียน กรุณา ดูข้างล่าง ...
##################   ... มีคอร์ส TOEIC ฟังกับอ่าน ตะลุยสอบ 5499 B และ คอร์สตะลุยสอบบวกปูพื้นฐาน 7499 B และ คอร์ส ไพรเวท 12000 B ทั้งหมด รวมถึง คอร์ส IELTS ไม่จ่ายเพิ่ม สมัครแล้วเรียนทันที ระบบไม่จำกัดชั่วโมง เร่งเรียนเร่งสอบได้   และ รายละเอียดเกณฑ์ของสถาบันที่ใช้ซ้อมลุยแนวข้อสอบก่อนและสอบทุกสองชั่วโมงที่สถาบัน การันตีคะแนนก้าวกระโดด ตามสถิติของ นร สถาบันที่สอบผ่านได้ คะแนนการฟัง TOEIC มากกว่า 400 จาก 495 หรือ มากกว่า 350 จาก 495
.. ทั้งหมดมีรายละเอียดเพิ่มเติม ... ที่ www.pantipmarket.com/items/7075195
#####  !!! ด่วน สถาบันมีคอร์สพัฒนาการพูดกับการเขียนเพื่อสอบ TOEIC , IELTS พร้อมกัน พร้อมทั้งมีต้นแบบการแต่ง Resume พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกับการสัมภาษณ์งานบริษัทนายหน้าหางานระดับอาเซียน ที่ให้ผู้สัมภาษณ์งาน สอบเขียนภาษาอังกฤษ 15 นาที กระทันหัน กับหัวข้อที่กำหนด และ สัมภาษณ์ด้วยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ  การสอบพูดกับเขียนไม่ขึ้นกับคะแนนสอบฟังกับอ่าน สอบแยกต่างหาก โดยผู้สอบที่ต้องการผ่านเกณฑ์ทำงานประเทศอังกฤษต้องได้เกิน 80 จากเต็ม 100 และ ผ่านเกณฑ์ทำงานระดับเปิดเสรีแรงงานอาเซียนได้เกิน 70 จากเต็ม 100 รวมถึง เกณฑ์สมัครงานในประเทศไทย ควรเกิน 60 จาก 100  ราคาคอร์สพูดเขียน TOEIC เท่ากับ ฟังอ่าน เท่ากัน และ ไม่ให้ นร จ่ายเพิ่ม
##### ด่วน ! เพื่อเป็นการช่วยเหลือ นร ...
นอกเหนือจาก สถาบันมีปูพื้นฐานลงลึกการฟังและทักษะระดับประโยคเบื้องต้นก่อนสมัคร โดยคิดเพียง 2 ชั่วโมง และ รวมไปกับค่าสมัครด้วย และ ภายใต้ ระบบไม่จำกัดชั่วโมง ถ้ารอบไหน นร คนอื่นไม่ว่าง นร ที่เรียนมีโอกาสเรียนเป็น Private ทันที และ ไม่มีการจ่ายเพิ่ม $^&* ..... และ สิทธิพิเศษ ได้ส่วนลด 300 บาทจากค่าสอบ TOEIC ปกติ ไม่จำกัดครั้ง สำหรับผู้สอบหรือนรที่ต้องการสอบถี่หลายครั้งติดกัน นร โทรมาหาอาจารย์โดยตรง แม้สอนในคลาสก็สามารถรับสายได้ ......
เพิ่มเติมด้วย
นร มาสมัครสามคน จ่ายเพียงสองคน คอร์ส TOEIC และ IELTS โดยปกติ นร มาคู่บัดดี้ได้ส่วนลดอยู่แล้ว ทั้ง TOEIC , IELTS
โดยปกติ นร IELTS สามารถลุยคอร์ส TOEIC ของสถาบันได้อยู่แล้ว
############### ???? สถาบันที่แรกตามสถิติ ที่ทำให้มีผู้สอบได้มากสุด ครึ่งเดือนต่อครึ่งเดือน อย่างต่อเนื่อง โดยนับจากสถิติตัวเลขจริง และ กล้าเปิดเผย รายชื่อ นร ของสถาบันที่สอบได้คะแนน ทุกเดือน บนเว็ป ระบุที่มาตัวตนชัดเจน เขียนอยู่ข้างล่าง ... $$$ สถาบันใช้ระบบเรียนลงลึกตัวต่อตัวและระบบไม่จำกัดชั่วโมง ทำให้ นร ที่มีพื้นฐานอ่อนพัฒนาตัวเองสอบได้คะแนนก้าวกระโดด และ สถาบันเปิดเผยคะแนนก้าวกระโดดของทั้ง นร ที่มีพื้นฐานอ่อน หรือ นร พื้นฐานดีอยู่แล้ว แบบเดือนต่อเดือน โดยสถาบันจะไม่ใช้วิธี การโชว์แต่คะแนนของ นร ที่มีพื้นฐานดี ที่เป็นรายชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปกปิดคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นของ นร พื้นฐานอ่อน ภายหลังเรียนจบ
############### สถาบันสอนลงลึกพูดฟังอ่านเขียน ทักษะระดับประโยค และ ไวยากรณ์ + ซ้อมลุยแนวข้อสอบ จับเวลาการฟังถอดรูปประโยคก่อน 4 วินาที , ซ้อมลุยแนวสอบการอ่าน , ซ้อมลุยแนวสอบข้อไวยากรณ์ + การสอบจริงทุกสองชั่วโมงในทุก Part + การตรวจสอบการซ้อมที่บ้านของ นร ว่าผิดหรือไม่ผิดวิธี --> เพื่อสอบ TOEIC , IELTS , CU-TEP , TU-GET สถาบันทำให้ นร หลายรุ่น สามารถทำลาย Error ของการฟ้ง , ทำลาย Error การอ่าน และ ทำลาย Error ที่มาจากการกาข้อทันทีกับข้อไวยากรณ์ พร้อมกับการปูพื้นและลงลึกทักษะระดับประโยคกับไวยากรณ์และศัพท์ ทำให้ นร เกิดความมั่นใจ เมื่อ Error ลดลง ความมั่นใจในการสอบจึงมากขึ้น ทำให้ นร สถาบันไปสอบด้วยตัวเองด้วยความเตรียมพร้อม เมื่อ นร สถาบันที่ลด Error ตัวเองลงได้ เมื่อ นร สถาบันออกจากห้องสอบ จะแยกแยะข้อที่ทำได้ ข้อที่ยาก ออกมาได้ และ รู้ระดับคะแนนตัวเอง แตกต่างจาก ผู้สอบที่ต้องการคะแนนสูงแต่ความพร้อมการสอบมีน้อย ############### สถาบันครูเกรียง ติวเตอร์ ที่ตั้ง : Room E06/2 , 198 U Center Building , Soi Chula 4 Chula 42 Road , Wangmai , Patumwan , Bangkok , 10330 Thailand.
( เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน อยู่ที่ ชั้น1 อาคารยูเซ็นเตอร์
ตลาดสามย่านเก่าติดคณะนิติจุฬาฯ ซอยจุฬา 42 )
บริหารงานและสอนสดทุกคาบ โดย อ. เกรียงศักดิ์
ติดต่อ โดยตรงที่เบอร์ 0863086859 ปัจจุบัน อาจารย์เกรียงศักดิ์ เป็นอาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( ลาศึกษาต่อ ) ####### สถาบันติวภาษาอังกฤษช่วยสังคม ....... ( Socially Tutoring Institute ) สถาบันครูเกรียงติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ต่อยอดสู่ความเชี่ยวชาญ เพิ่มคะแนนสอบ IELTS ซึ่งใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนสอบแบบเดียวกันได้ และ อ. ที่จบสาขาวิศวะติวภาษาอังกฤษแบบลงลึกด้วยนวตกรรมสามารถทำให้ นร สายศิลป์ และ คณะบริหารสอบโทอิคได้คะแนน แบบก้าวกระโดด ดังนั้น น่าจะย่อมเข้าใจ ระบบความคิด ที่เป็นอุปสรรค ของ นร สายวิทย์ หรือ วิศวะ ที่ทำให้สอบโทอิคไม่ได้ มากกว่า ########
รายชื่อ นร ผ่านระบบการเรียนของสถาบัน ทำให้คะแนนก้าวกระโดด ( รอบทุกครึ่งเืดือน ) และ เพิ่มเติมที่ เว็ปบอร์ดที่ www.krugrienktutor.com ) ........ ........
( สอบล่าสุด ) คุณ นฤมล บุญครองปรีชาญ สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ทำงานตำแหน่ง System Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เดิมสอบครั้งที่สอง ได้ TOEIC 720 คะแนนการฟังก้าวกระโดดเป็น 365 การอ่านไวยากรณ์ 355 หลังจากเรียนกับสถาบันและสอบครั้งแรก เดิมได้ TOEIC 620 การฟัง 325 การอ่าน+ไวยากรณ์ 295 ( เบอร์โทร : 08412530XX : Personal ) ( สอบล่าสุด ) คุณ จุฑามาศ พลสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา ศิลปศาสตร์ สาขาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบ ครั้งที่สอง หลังจากเรียนกับสถาบันอีกหนึ่งสัปดาห์ ได้คะแนนรวม TOEIC ก้าวกระโดดเป็น 560 คะแนนการฟัง 315 คะแนนการอ่านไวยากรณ์กระโดดเป็น จากเดิมสอบ TOEIC ครั้งแรกได้ 485 คะแนนการฟัง 270 อ่านไวยากรณ์ 215 หลังจากนั้น เรียนกับสถาบันสองสัปดาห์ สอบครั้งแรก คะแนนก้าวกระโดดเป็น 530 คะแนนการฟังเป็น 320 อ่านไวยากรณ์ 210 ( เบอร์โทร : 08134368XX : สอบแบบส่วนลด 300 ) ( สอบล่าสุด ) คุณ จุฑามาศ พลสมัคร นักศึกษา คณะวิเทศศึกษา ศิลปศาสตร์ สาขาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เดิมสอบ TOEIC ครั้งแรกได้ 485 คะแนนการฟัง 270 อ่านไวยากรณ์ 215 เรียนกับสถาบันสองสัปดาห์ คะแนนก้าวกระโดดเป็น 530 คะแนนการฟังเป็น 320 อ่านไวยากรณ์ 210 ( เบอร์โทร : 08134368XX : สอบแบบส่วนลด 300 ) ( สำเร็จการศึกษา ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด นักวิเคราะห์ระบบ สำนักงานใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร CIMB หลังจากเรียนเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ทบทวนเทคนิคการฟังทำลายการแช่คำเพื่อฟังคำ Key Word ในประโยคให้ได้มากที่สุด ได้คะแนนล่าสุด TOEIC รวมเพิ่มขึ้นได้ 705 การฟังก้าวกระโดดเป็น 400 การอ่านและไวยากรณ์ ได้ 305 จากเดิมสอบได้ 660 ผ่านเกณฑ์การจบปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด และ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำการอนุญาตทำงานของการเปิดเสรีอาเซียนทำงานข้ามชาติ ของธนาคาร CIMB ที่ ประเทศมาเลเซีย ( เบอร์โทร : 08157369XX : สอบแบบส่วนลด 300 ) ( สอบล่าสุด ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด นักวิเคราะห์ระบบ สำนักงานใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร CIMB หลังจากเรียนเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ทบทวนเทคนิคการอ่านเร็วรับมือข้อสอบ NEW TOEIC แบบใหม่ และเทคนิค Reverse Keyword เดาศัพท์ยากในบทความ และ เทคนิคการผ่าชิ้นส่วนคำเทียบรากเดาข้อคำศัพท์ยากในข้อสอบไวยากรณ์ ได้คะแนนล่าสุด TOEIC รวมเพิ่มขึ้นได้ 660 การฟัง 365 ซึ่งได้การอ่านและไวยากรณ์ ได้ 295 จากเดิมสอบได้ 645 ( เบอร์โทร : 08157369XX : สอบแบบส่วนลด 300 ) ( สอบล่าสุด ) คุณ จินต์จุฑา ดกเอียร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Mektec Manufacturing Corporation (Thailand) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สอบครั้งที่สอง ได้คะแนนรวม 800 การฟังก้าวกระโดดเป็น 440 การอ่านไวยากรณ์ได้ 360 หลังมาทบทวนการฟังทำลายการแช่คำเพื่อผ่านเกณฑ์การฟัง 400 และ เทคนิคการอ่านเร็วแบบใหม่รับมือข้อสอบ NEW TOEIC แบบใหม่ และ เทคนิคผ่าชิ้นส่วนคำเทียบรากกับการเดาศัพท์ยากไวยากรณ์ โดยก้าวกระโดดเทียบจาก การสอบครั้งแรกหลังเรียนกับสถาบัน ซึ่งเดิมได้ คะแนนรวม TOEIC 645 การฟังเป็น 340 การอ่านไวยากรณ์ได้ 305 ผ่านเกณฑ์การสมัครแอร์โฮสเตสขั้นต่ำ TOEIC 800 ของสายการบิน Etihad Airways สายการบินสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ ผ่านเกณฑ์อนุญาตทำงานของการเปิดเสรีอาเซียนทำงานข้ามชาติ ของ บริษัทชั้นนำในสิงคโปร์ ( เบอร์โทร : 08603643XX : สอบแบบส่วนลด 300 ) ( สอบล่าสุด ) คุณ จินต์จุฑา ดกเอียร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Mektec Manufacturing Corporation (Thailand) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา หลังเรียนกับสถาบันหนึ่งเดือน สอบครั้งแรก ได้ คะแนนรวม TOEIC 645 การฟังเป็น 340 การอ่านไวยากรณ์ได้ 305 ( เบอร์โทร : 08603643XX : สอบแบบ Personal ) ( สอบล่าสุด ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด นักวิเคราะห์ระบบ สำนักงานใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร CIMB หลังจากเรียนเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ทบทวนการทำลาย Error การฟังแช่คำและการแก้ Earing เพี้ยน ได้คะแนนล่าสุด TOEIC รวมได้ 645 การฟังก้าวกระโดดเป็น 380 ซึ่งได้การอ่านและไวยากรณ์ ได้ 265 จากเดิมสอบได้ 620 คะแนนการฟัง 325 เท่านั้น ( เบอร์โทร : 08157369XX : สอบแบบ Personal ) ( สอบล่าสุด ) คุณ ฐิตา เผื่อนปฐม บัณฑิต หลักสูตร ธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิมสอบ TOEIC ได้ 405 การฟังได้ 235 การอ่านไวยากรณ์ได้ 170 แล้วเรียนกับสถาบันสี่ครั้ง แล้วสอบได้คะแนนเพิ่มเป็น 445 การฟังกระโดดเป็น 275 การอ่านไวยากรณ์ได้ 170 ( เบอร์โทร : 08497180XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท ) ( สอบล่าสุด ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด นักวิเคราะห์ระบบ สำนักงานใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร CIMB สอบล่าสุด หลังจากเรียนเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ทบทวนเทคนิคอ่านเร็วแบบใหม่และลุยข้อไวยากรณ์กับสถาบัน ได้คะแนนก้าวกระโดดเป็น 620 คะแนนการฟัง 325 การอ่านไวยากรณ์กระโดดเป็น 295 จากเดิม TOEIC รวมได้ 590 ซึ่งได้การอ่านไวยากรณ์เดิม 240 ( เบอร์โทร : 08157369XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท ) ( ล่าสุด ) คุณ รุ่งเรือง ภาวศิริพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่สี่ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบล่าสุดครั้งที่สอง หลังจากสอบครั้งแรกกลับมาเรียนเพิ่มเติม 1 สัปดาห์ คะแนนก้าวกระโดดเป็น 510 คะแนนฟังเป็น 295 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 215 เทียบจาก สอบครั้งแรกคะแนน 410 คะแนนการฟัง 220 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 190 ( เบอร์โทร : 08167769XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท )
( ล่าสุด ) คุณ กิตติศักดิ์ ไตรอุโภค บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติคส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอบครั้งที่สี่ ได้คะแนนรวมก้าวกระโดดเป็น 650 โดยคะแนนอ่านไวยากรณ์กระโดดเป็น 295 คะแนนการฟังกระโดดเป็น 355 จากเดิม คะแนนรวม สอบ TOEIC ครั้งที่สามได้ 550 โดยคะแนนอ่านไวยากรณ์ 235 คะแนนการฟัง 315 หลังจากเรียนกับสถาบันอีกหนึ่งครั้ง ทบทวนเทคนิคการอ่านเร็วแนวใหม่เพื่อรับมือข้อสอบ Intense NEW TOEIC โดยเฉพาะ และ แก้ Earing เพี้ยน แล้วสอบทันที ผ่านเกณฑ์การสมัครงาน Air Ground การบินไทย และ สามารถสมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนสายการบินต่างประเทศ อย่างต่ำที่สุด ( เบอร์โทร : 08207317XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท ) ( ล่าสุด ) คุณ กาญจนา ตันติโกวิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่สี่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดิมคะแนนต่ำสุด TOEIC ได้รวม 455 คะแนนการฟัง 250 คะแนนการอ่านไวยากรณ์ 205 เรียนกับสถาบันห้าวัน สอบครั้งแรกคะแนนก้าวกระโดดเป็น 570 คะแนนการฟัง 345 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 225 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของพนักงานต้อนรับสายการบินจีนที่พนักงานต้องใช้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษได้ ( เบอร์โทร : 08798906XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท ) ( ล่าสุด ) คุณ กิตติศักดิ์ ไตรอุโภค บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติคส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอบครั้งที่สาม ได้คะแนนรวม 550 คะแนนอ่านไวยากรณ์เพิ่มเป็น 235 คะแนนการฟัง 315 หลังจากเรียนกับสถาบันอีกหนึ่งครั้ง และ สอบทันทีหลังสอบครั้งที่สอง ได้คะแนนอ่านไวยากรณ์ 220 จากเดิมสอบครั้งแรก การฟัง 320 อ่านไวยากรณ์ ได้ 180 รวม 500 ( เบอร์โทร : 08207317XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท ) ( ล่าสุด ) คุณ รุ่งเรือง ภาวศิริพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่สี่ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เดิมคะแนนต่ำสุด TOEIC ได้รวม 260 คะแนนการฟัง 130 คะแนนการอ่านไวยากรณ์ 130 เรียนกับสถาบัน 1 สัปดาห์ สอบครั้งแรกคะแนนก้าวกระโดดเป็น 410 คะแนนการฟัง 220 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 190 ( เบอร์โทร : 08167769XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท )
( ล่าสุด ) คุณ สุดารัตน์ องอาจอมร บัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เดิมได้คะแนนการฟัง 250 การอ่านและไวยากรณ์ 85 รวม 335 เรียนกับสถาบันสามสัปดาห์ สอบล่าสุด ได้คะแนนการฟังก้าวกระโดดเป็น 330 คะแนนการอ่านไวยากรณ์เป็น 170 คะแนน รวมคะแนนก้าวกระโดดเป็น 500 ( เบอร์โทร : 08425903XX : Personal ) ( ล่าสุด ) คุณ จรินภรณ์ ผารุธรรม บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ภาคภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข เดิมได้คะแนนการฟัง 200 การอ่านไวยากรณ์ 200 สอบเมื่อห้าปีที่แล้ว เรียนกับสถาบันสองสัปดาห์ สอบล่าสุด ได้คะแนนการฟังก้าวกระโดดเป็น 300 คะแนนการอ่านไวยากรณ์ 225 คะแนน รวมคะแนนก้าวกระโดดเป็น 525 ( เบอร์โทร : 08414596XX : Personal )
( ล่าสุด สถาบันขอแสดงความยินดี ) คุณ สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า บางมด แสน สอบผ่านข้อเขียนของ กฟผ ปี 54 เข้าสู่การสัมภาษณ์รอบสุดท้าย สิงหาคม 2554 ได้สำเร็จในสายวิศวกรรม หลังจากเรียนกับสถาบัน แล้วสอบผ่านรอบแรกสู่การสอบรอบสองข้อเขียน ( ข้างล่าง ) ( สำเร็จการศึกษา ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ ญาดา อรรถอนันต์ นักศึกษาปริญญาโท และ อาจารย์ผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด หลังจากสอบครั้งหลังสุด เรียนกับสถาบันอีกสามครั้ง สอบ TOEIC ล่าสุด ได้คะแนนการฟังก้าวกระโดดเป็น 430 การอ่านไวยากรณ์ 345 รวมก้าวกระโดดเป็น 775 จากเดิมสอบคะแนนการฟัง 315 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 315 รวม 630 ผ่าน เกณฑ์การจบปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดังกล่าว ( เบอร์โทร : 08670370XX : สอบแบบ Personal )
คุณ กิตติศักดิ์ ไตรอุโภค บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติคส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลังสอบหลังสุด เรียนกับสถาบันอีกสองสัปดาห์ ได้คะแนนการฟัง 325 คะแนนการอ่านไวยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 220 คะแนนรวมก้าวกระโดดเป็น 545 จากเดิมสอบการฟัง 320 อ่านไวยากรณ์ ได้ 180 รวม 500 ( เบอร์โทร : 08207317XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท ) ( ล่าสุด สถาบันขอแสดงความยินดี ) คุณ พัชรฤดี บุญธรรม บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบผ่านข้อเขียนของ กฟผ ปี 54 เข้าสู่การสัมภาษณ์รอบสุดท้าย สิงหาคม 2554 ได้สำเร็จ หลังจากเรียนกับสถาบัน แล้วสอบผ่านรอบแรกสู่การสอบรอบสองข้อเขียน ( ข้างล่าง ) คุณ พิมพ์ประไพ แต้อารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่สี่ ศิลปศาสตร์ ภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมสอบ TU-GET ได้ 480 เรียนกับสถาบันสองสัปดาห์สอบ TOEIC ครั้งแรกได้คะแนนการฟังก้าวกระโดดเป็น 370 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 285 รวม 655 ผ่านเกณฑ์รับสมัครงานคะแนนอย่างต่ำที่สุดตำแหน่ง Ground ของการบินไทย ( เบอร์โทร : 08171806XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท )
คุณ สุณัฏฐา อัฐศิลป์เวท เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยของ ดร. ที่เป็นที่ปรึกษาคุณ เจริญ เบียร์ช้าง เรียนกับสถาบัน สอบ TOEIC ครั้งแรก ได้คะแนนการฟัง 320 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 285 รวมได้ 605 และ เรียนกับสถาบันเพิ่มเติมสามครั้ง สอบ TOEIC ครั้งที่สอง ได้การฟังก้าวกระโดดเป็น 370 การอ่านไวยากรณ์กระโดดเป็น 310 รวม 680 ( เบอร์โทร : 08165822XX : Personal ) คุณ ญาดา อรรถอนันต์ นักศึกษาปริญญาโท และ อาจารย์ผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด และ สอบครั้งที่ 2 หลังครั้งแรก โดยเรียนเพิ่มกับสถาบัน 4 วัน ได้คะแนนการฟัง 315 คะแนนการอ่านไวยากรณ์ก้าวกระโดดเป็น 315 รวม 630 จาก เดิมสอบ TOEIC ครั้งแรก ได้คะแนนอ่านไวยากรณ์เพียง 240 ( เบอร์โทร : 08670370XX : สอบแบบมีส่วนลด 300 บาท ) คุณ ญาดา อรรถอนันต์ นักศึกษาปริญญาโท และ อาจารย์ผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เดิมสอบ TOEIC ได้การฟัง 230 การอ่านไวยากรณ์ 290 รวม 520 เรียนกับสถาบันสามสัปดาห์ สอบครั้งแรก ได้คะแนนการฟังก้าวกระโดดเป็น 380 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 240 รวม 620 ผ่านเกณฑ์รับสมัครงาน SCG ปูนซีเมนต์ไทย ( เบอร์โทร : 08670370XX : สอบแบบ Personal ) คุณ กิตติศักดิ์ ไตรอุโภค บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติคส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดิมสอบ TOEIC ได้การฟัง 220 การอ่านไวยากรณ์ 200 รวม 420 เรียนกับสถาบัน 2 สัปดาห์ สอบการฟังคะแนนก้าวกระโดดเป็น 320 แต่ทิ้ง Part การอ่านไวยากรณ์ ได้ 180 รวม 500 ( เบอร์โทร : 08207317XX : Personal ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด นักวิเคราะห์ระบบ สำนักงานใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร CIMB สอบครั้งที่สามห่างจากสอบครั้งที่สอง ได้สองวัน ได้คะแนนฟัง TOEIC ได้ 350 การอ่านไวยากรณ์ได้ 240 รวม 590 ( เบอร์โทร : 08157369XX : Personal ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด นักวิเคราะห์ระบบ สำนักงานใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร CIMB ทบทวนกับสถาบันอีก 1 สัปดาห์ สอบครั้งที่สองได้คะแนนฟัง TOEIC ก้าวกระโดดเป็น 350 การอ่านไวยากรณ์ได้ 220 รวม 570 สอบผ่าน เกณฑ์ กฟผ รอเปิดรอบแรก ครั้งที่ 2 ปี 54 จากเดิมสอบครั้งแรก ได้คะแนนการฟัง 295 แต่ทิ้ง Part ไวยากรณ์ ได้คะแนนอ่านไวยากรณ์ 180 รวม 475 ( เบอร์โทร : 08157369XX : Personal ) ( สำเร็จการศึกษา ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณสุพลชัย พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ซาบิน่า ประเทศไทย จำกัด มหาชน สอบผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ได้คะแนน TOEIC เกิน 700 เดิมเรียนกับสถาบัน 1 เดือน เดิมสอบ TOEIC ได้ 645 การฟัง 345 การอ่านและไวยากรณ์ 300 มาเรียนเพิ่มกับสถาบันหนึ่งสัปดาห์ สอบได้ 725 คะแนนการฟังก้าวกระโดด 400 การอ่านไวยากรณ์ 325 ( เบอร์โทร : 08944453XX : Personal ) ( สอบหลังปิดรับสมัคร กฟผ ปี 54 ไป 1 สัปดาห์ ) คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มศว. ผ่านเกณฑ์คะแนนอย่างน้อยที่สุด TOEIC 650 ของพนักงานแอร์โฮสเตสทุกสายการบิน เดิมได้ TOEIC 590 การฟัง 330 การอ่านไวยากรณ์เป็น 260 มาเรียนฟังถอดรูปประโยคและการลงลึกวิเคราะห์สองชั้นไวยากรณ์ เพิ่มกับสถาบันสี่ชั่วโมง คะแนนเพิ่มเป็น 670 การฟัง กระโดดเป็น 400 การอ่าน+ไวยากรณ์ เป็น 270 ( เบอร์โทร : 08918839XX : สอบแบบ Personal ) ( สอบ 5 วันสุดท้ายก่อน ปิดสมัคร กฟผ 54 ) คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มศว. เดิมได้ TOEIC 510 การฟัง 295 เพิ่มเป็น TOEIC 550 การฟังก้าวกระโดดเป็น 350 การอ่านไวยากรณ์ 200 มาเรียนเพิ่มกับสถาบัน คะแนนเพิ่มเป็น 590 การฟัง 330 การอ่าน+ไวยากรณ์ ก้าวกระโดดเป็น 260 ผ่านเกณฑ์ กฟผ ปี 54 ( เบอร์โทร : 08918839XX : Personal ) ( สอบ 5 วันสุดท้ายก่อน ปิดสมัคร กฟผ 54 ) คุณ พัชรฤดี บุญธรรม บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดิมสอบ TOEIC ได้ 445 การฟัง 190 การอ่านไวยากรณ์ 255 เรียนกับสถาบันห้าวันสุดท้าย สอบครั้งแรกได้ 535 การฟังก้าวกระโดดเป็น 270 การอ่านไวยากรณ์ 265 และ สอบครั้งที่สอง ได้ 555 การฟัง 290 การอ่านไวยากรณ์ 265 สอบผ่าน กฟผ ปี 54 ( เบอร์โทร : 08807770XX : Personal ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เรียนกับสถาบัน เฉพาะลงลึกการฟังถอดรูปประโยคทำลาย Earing ที่เพี้ยน เพียงสามชั่วโมง แล้วสอบครั้งแรกทันที ได้คะแนนการฟัง TOEIC ก้าวกระโดดเป็น 295 แตทิ้ง Part ไวยากรณ์ ได้คะแนนอ่านไวยากรณ์ 180 รวม 475 ( เบอร์โทร : 08157369XX : Personal ) คุณ สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า บางมด ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมบ้านเกิดที่พัทลุง ปี 54 สอบผ่าน กฟผ ปี 54 เดิมได้การฟัง 190 การอ่านไวยากรณ์ได้ 170 ได้ TOEIC รวม 360 แต่เรียนกับสถาบัน 2 สัปดาห์ ได้คะแนนรวมก้าวกระโดดเป็น 585 การฟังเพิ่มเป็น 255 การอ่านไวยากรณ์ 330 ( เบอร์โทร : 08400800XX : Personal ) คุณ นฤมล บุญครองปรีชาญ นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ทำงานตำแหน่ง System Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เดิมสอบได้ TOEIC 515 การฟัง 240 มาเรียนกับสถาบัน 2 สัปดาห์ แก้ Earing เพี้ยน + ฟังถอดรูปประโยค คะแนนเพิ่มเป็น 620 การฟังก้าวกระโดดเป็น 325 การอ่าน+ไวยากรณ์ 295 ผ่านเกณฑ์ กฟผ ปี 54 ( เบอร์โทร : 08412530XX : Personal ) คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มศว. เดิมได้ TOEIC 510 การฟัง 295 มาเรียนเพิ่มกับสถาบัน 1 สัปดาห์ แก้ Earing เพี้ยน + ฟังถอดรูปประโยค คะแนนเพิ่มเป็น 550 การฟังก้าวกระโดดเป็น 350 การอ่าน+ไวยากรณ์ 200 ( เบอร์โทร : 08918839XX : Personal ) คุณ รินทร์ ศิรินันทวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ จำกัด มหาชน เดิมได้ TOEIC 450 ได้การฟัง 200 มาเรียนกับสถาบัน 3 สัปดาห์ คะแนนเพิ่มรวมเป็น 525 และ การฟังก้าวกระโดดเป็น 270 การอ่านไวยากรณ์ได้ 255 ( เบอร์โทร : 08583530XX : Personal ) คุณ พันธ์ชลิด วีราภรณ์กุล เรียนกับสถาบัน เคยเดิมสอบ TOEIC รวมได้ 620 การฟังได้ 345 และสอบอีกครั้งได้ 740 การฟัง 400 ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ( เบอร์โทร : 08442542XX : Personal ) คุณสุพลชัย พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ซาบิน่า ประเทศไทย จำกัด มหาชน นร ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เรียนกับสถาบัน 1 เดือน สอบ TOEIC ได้ การฟัง 345 การอ่านและไวยากรณ์ 300 รวม 645 สอบผ่านเกณฑ์ของ กฟผ ปี 54 ( เบอร์โทร : 08944453XX : Personal ) คุณสุรีพร โชควิเชียร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท Mitsui & Co. ( Thailand ) Ltd. เป็น นร สถาบัน ขอเรียนกับ อ. เพียงวันเดียว ( 3 ชั่วโมง ) แก้ Earing ที่เพี้ยน แล้วไปสอบเลย เดิมก่อนเรียนได้ฟัง TOEIC ต่ำกว่า 200 การอ่านไวยากรณ์ต่ำกว่า 200 รวมแค่ 370 แล้วสอบได้การฟังกระโดดเป็น 210 และได้การอ่านและไวยากรณ์ 210 รวม 420 ( เบอร์โทร 08190347XX : Personal , องค์กร ) ... ใจสู้ + How To ลงลึก ก็ก้าวกระโดดได้ น้อง กอบศักดิ์ ชัยชะแตง นร สถาบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏ เรียนภายใน 1 เดือน สอบ IELTS ครั้งแรก คะแนนการฟังก้าวกระโดดครั้งแรก เป็น 6.0 โดย คะแนนรวมเฉลี่ย พูดฟังอ่านเขียน IELTS ได้ 6.0 ( เบอร์โทร : 08430626XX ) คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอประสานมิตร เดิมสอบ TOEIC รวมได้ 360 เรียนกับสถาบัน 2 สัปดาห์ คะแนนรวมเพิ่มเป็น 510 การฟังกระโดดจาก 190 เป็น 295 รวมการอ่านไวยากรณ์ได้ 215 รวมเป็น 510 ( เบอร์โทร : 08918839XX : Personal ) คุณ ปาจรีย์ เดชปัญญาวัฒน์ บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรี มอบางมด หนึ่งในสองคนผู้ได้รับคัดเลือกจาก 200 คน ที่ ปตท สผ ให้ร่วมงาน เดิมสอบ TOEIC ได้ 510 ฟังได้ 245 มาเรียนกับสถาบันอีก 1 เดือน สอบครั้งที่สอง ได้ 580 คะแนนฟังกระโดดเป็น 290 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 290 ( เบอร์โทร : 08697560XX : Personal ) คุณ ภควัตร ศุขคุณ นักศึกษาปอโทคอม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เป็น นร สถาบัน เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษา สอบผ่าน TOEFL Paper-Based การฟังก้าวกระโดด จาก 495 สอบผ่าน 500 ได้ 533 สำเร็จปอโท ( เบอร์โทร : 08915861XX ) คุณ ศิริวรรณ ชูศรี นักศึกษาปอโทคอม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เป็น นร สถาบัน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย สอบผ่าน TOEFL Paper-Based การฟังก้าวกระโดด สอบผ่าน 500 ได้ 520 สำเร็จปอโท ( เบอร์โทร : 08127411XX ) คุณ ปวริศา กิจประสพ สำเร็จปอโท ม. บูรพา เคยได้รับรางวัลฟุตบอลโลกล่าสุด อันดับสอง 1 ล้านบาท สอบ TOEIC ล่าสุด ครั้งแรก ได้คะแนนการฟัง 310 การอ่านไวยากรณ์ได้ 200 แต่ทำ Reading ไม่ทัน 20 ข้อ เรียน 1 สัปดาห์ รวม 510 ( เบอร์โทร : 08952127XX : Personal ) คุณ ปาจรีย์ เดชปัญญาวัฒน์ บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรี มอบางมด หนึ่งในสองคนผู้ได้รับคัดเลือกจาก 200 คน ที่ ปตท สผ ให้ร่วมงานด้วย จากเิดิมสอบได้ 440 การฟังได้ 220 เรียนกับสถาบันสอบ TOEIC ได้รวม 510 การฟังได้ 245 ( เบอร์โทร : 08697560XX : Personal )
และ คุณ วรางคณา คชเสนีย หรือ คุณตาล สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานวิศวกร บริษัทในเครือ ปตท. สอบ TOEIC ล่าสุด การฟัง ได้ 310 คะแนนการอ่านบวกไวยากรณ์ได้ 300 รวม 610 เดิมจากคะแนนสอบฐานเดิม TOEIC เพียง 400 แต้ม ( เบอร์โทร : 08191962XX : Personal ) คุณวิริยะ ปิ่นเกตุ บัณฑิตปริญญาตรีการบิน สอบ TOEIC ล่าสุด คะแนนรวม 545 แต่การฟังได้ 300 คะแนนการอ่านบวกไวยากรณ์ได้ 245 จากเดิมคะแนนการฟังได้ร้อยกว่า ( เบอร์โทร : 08948974XX : Personal ) คุณ ศิริวรรณ ชูศรี นักศึกษาปอโทบางมด คอมพิวเตอร์ สอบ TOEIC ครั้งที่สอง คะแนนรวม 630 ได้คะแนนการอ่านไวยากรณ์ได้ 285 ได้คะแนนการฟังเป็น 345 จากเดิมสอบครั้งแรกการฟังได้ 290 โดยผ่านการปรับ Earing ที่เพี้ยน และ ฝึกถอดรูปประโยคขนาดยาว ( เบอร์โทร : 08127411XX : Personal ) คุณ สุณัฏฐา อัฐศิลป์เวท เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยของ อ. ที่เป็นที่ปรึกษาคุณ เจริญ เบียร์ช้าง สอบ TOEIC ครั้งแรกในชีวิต ได้คะแนนการฟัง 320 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 285 รวมได้ 605 ( เบอร์โทร : 08165822XX : Personal ) ดูรายชื่อ นร อื่นๆ ของสถาบัน ที่สอบได้เกิน 700 เพื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบางมด หรือ ได้คะแนนการฟังก้าวกระโดด หรือ สอบผ่านเกณฑ์ของ กฟผ และ ปตท ข้างล่าง .... 1. คุณ อรวรรยา เสลาคุณ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Finance จาก มอ ราม สอบ TOEIC ครั้งแรกในชีวิต ได้คะแนนการฟัง 400 แต่เรียนไวยากรณ์ การอ่าน ยังไม่ครบ ได้คะแนนการอ่าน 200 รวมได้ 600 ( เบอร์โทร : 08604561XX : Personal ) 2. คุณ ปาณิชชา เจติยานุวัตร บัณฑิต คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบ TOEIC ล่าสุด 675 การฟัง 400 การอ่าน 275 เดิม สอบครั้งที่สอง ได้ คะแนน 640 คะแนนการฟังก้าวกระโดด 420 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 220 ภายหลังจาก เคยสอบครั้งแรกภายหลังเรียนสถาบันครูเกรียงสองสัปดาห์ ได้คะแนน 575 คะแนนการฟัง 310 และ คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 265 ( เบอร์โทร : 08399010XX : Personal ) 3. คุณ วิไลลักษณ์ อุดมสันต์ หรือ น้องศรี อดีตพนักงานต้อนรับโรงแรมชื่อดังที่กำลังสมัครแอร์โฮสเตสเรียนกับสถาบันครูเกรียง 3 สัปดาห์ สอบ TOEIC ครั้งแรกได้ 705 คะแนนการฟัง 420 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 285 เป็นการสอบครั้งแรกในชีวิตของคุณศรี ( เบอร์โทร : 08148615XX : Personal ) 4. น้องนาฏยา สนไชย เปลี่ยนคะแนน TOEIC จาก 595 เดิมการฟัง 365 การอ่าน 230 ให้กลายมาเป็น คะแนน 765 การฟัง 430 และ การอ่าน 335 ได้ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนสิบห้าวัน เรียนกับสถาบัน จากการสอบ 4 ครั้ง ทุกครั้งคะแนนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 คะแนน ( เบอร์โทร : 08377260XX : Personal ) 5. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ อภิชาติ ชัยเสน สำเร็จการศึกษาปอโทบางมด ทำงานตำแหน่ง System Engineer ที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เรียนกับสถาบันสามสัปดาห์ สอบ TOEIC ได้คะแนนรวมก้าวกระโดดเป็น 775 โดยการฟัง 465 และการอ่านและไวยากรณ์ 310 ( เบอร์โทร : 08140950XX : Personal ) 6. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ อรวรรณ ธราวุธ สำเร็จการศึกษาปอโทบางมด ปัจจุบันทำงานเป็น System Engineer บริษัท CDG Group เป็น นร ของสถาบันครูเกรียง รุ่นแรกๆ สอบครั้งแรก หลังจากเรียนกับสถาบัน TOEIC ได้ 720 การฟังได้ 415 การอ่านและไวยากรณ์ได้ 305 ผ่าน เกณฑ์การจบปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดังกล่าว ( เบอร์โทร : 08917412XX : Personal ) 7. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ Piraya Phetnoi สำเร็จการศึกษาระดับปอโทบางมด เดิมก่อนมาเรียนกับสถาบัน ได้ 630 แต่เรียนไม่ถึงสามสัปดาห์สอบ TOEIC ได้ 755 การฟังได้ 405 การอ่านและไวยากรณ์ได้ 350 ( เบอร์โทร 08465656XX : Personal ) 8. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ พรทิพย์ เขียววิมล สำเร็จระดับปอโท บางมด ทำงานอยู่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ธนาคารไทบพาณิชย์ เรียนกับสถาบันไม่ถึงเดือน เดิมน้องเขาได้ 630 มาเรียนกับสถาบัน และ หลังจากนั้นสอบครั้งแรก ได้คะแนน TOEIC 735 โดยการฟัง 435 และ ไวยากรณ์ กับ Reading ได้ 300 สำเร็จการศึกษาปอโทบางมดที่ต้องได้ 700 ขึ้นไป ( เบอร์โทร : 08162815XX : Personal ) 9. คุณ ปราโมทย์ กุลพญา หรือ น้องโมท เคยเป็นผู้จัดการบริษัทข้ามชาติ ปัจจุบันเรียนปอโทมอราม เดิมเคยสอบได้ประมาณ 600 แต่มาเรียนกับสถาบันไม่ถึงเดือน และสอบ TOEIC ครั้งเดียว ได้ 770 คะแนนการฟัง 450 การอ่านไวยากรณ์ได้ 320 ( เบอร์โทร : 08581883XX : Personal ) 10. น้องอุษา แตงทอง นร ระดับปริญญาโท จากไม่เคยสอบ TOEIC มาเรียนที่สถาบันสอบครั้งแรกได้ 545 แต่ภายหลังเรียนกับสถาบันหนึ่งเดือนได้คะแนน 665 การฟังได้ 375 การอ่านได้ 290 จากการสอบสองครั้งทุกครั้งคะแนนเพิ่มมากกว่า 50 แต้ม ( เบอร์โทร : 08593543XX : Personal ) 11. คุณ พันธ์ชลิด วีราภรณ์กุล วิศวกร สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนกับสถาบันภายในหนึ่งเดือน ได้ 620 โดยคะแนนการฟัง 345 จากคะแนนเดิม 400 ( เบอร์โทร : 08442542XX : Personal ) 12. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ ภัคกัญญา พงษ์ภู่ หรือ น้องบัว คณะศิลปศาสตร์ มอเกษตร เดิม TOEIC ได้ประมาณ 400 แต่เรียนกับสถาบันสามสัปดาห์ สอบได้ 615 การฟัง ได้ 365 และ อ่าน & ไวยากรณ์ ได้ 250 จากการสอบเพียงครั้งเดียว ( เบอร์โทร : 08149745XX : Personal ) 13. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ สิโรชินี วรรโณทัย หรือ น้องเฟิส วิศวลาดกระบัง : เดิมได้แค่ 435 เรียน TOEIC กับสถาบันไม่ถึงเดือน แต่สอบสองครั้ง ได้ 605การฟัง330และการอ่านไวยากรณ์ได้ 275 ( เบอร์โทร : 08717225XX : Personal ) 14. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ วันเพ็ญ ทองอ่อน หรือ น้องปุ้ย มอเกษตร คณะศิลปศาสตร์ เรียน TOEIC กับสถาบันก็ไม่ถึงเดือนอีก เดิมได้คะแนนประมาณ 400 ภายหลังเรียนกับสถาบันสอบครั้งแรกได้ คะแนน 615 การฟังได้ 365 แต่ไวยากรณ์และการอ่าน ได้ 250 ( เบอร์โทร : 08090863XX : Personal ) 15. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ กัญญกมล ดวงจิต ทำงานที่ ม. บางมด จบปอโทเกษตร เรียน TOEIC กับสถาบันสิบห้าวัน เดิมสอบได้คะแนนประมาณ 400 หลังจากนั้นสอบครั้งแรกได้ 605 การฟังได้ 355 และการอ่านไวยากรณ์ได้ 250 ( เบอร์โทร : 08171979XX : Personal ) 16. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ พิเชษฐ์ โสภณมณีโชติ สำเร็จการศึกษาจากลาดกระบัง ที่ทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่แถวระยอง สอบเพื่อผ่านเกณฑ์ สมัครงาน กฟผ ( การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT ) สอบ TOEIC ได้ 585 โดยที่คะแนนการฟัง ได้ 320 และ การอ่านไวยากรณ์ได้ 265 จากที่ไม่เคยสอบ เรียนไม่ถึงเดือนสอบครั้งแรกผ่านเกณฑ์สมัคร กฟผ. ( เบอร์โทร : 08517587XX : Personal ) 17. คุณ วิจัย พิลาวัลย์ เป็นวิศวกรทำงานที่ SCG ปูนซีเมนต์ไทย ที่สอบ TOEIC ได้คะแนน Aptitude Test สูงสุด จบลาดกระบัง ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ SCG ได้ 555 โดยได้คะแนนการฟัง 290 และ คะแนนการอ่าน 265 เรียนไม่ถึงเดือน ( เบอร์โทร : 08413068XX : Personal , องค์กร ) 18. คุณกฤษณพน สุขสิริ นร ปอโท บางมด ได้คะแนน TOEIC จากเดิม 415 คะแนนการฟัง 200 คะแนนการอ่าน 215 เรียนกับสถาบันภายใน 2 สัปดาห์ สามารถพัฒนาสู่ การได้ 540 โดยคะแนนการฟัง 330 และ การอ่าน 215 ( เบอร์โทร : 08408881XX : Personal ) 19. คุณ นุสรา น้อมเศียร สำเร็จการศึกษาจาก มอชอ สาขาการตลาด เรียนไม่ถึงสองสัปดาห์สอบครั้งแรก ได้ TOEIC 525 คะแนนการอ่านครั้งแรก 260 การฟัง 265 แต่ทำไม่ทัน 40 ข้อ ( เบอร์โทร : 08503217XX : Personal ) ต้องขออภัยเพราะเนื้อที่ไม่พอครับ ####### *** สถาบันใช้ระบบไม่จำกัดชั่วโมงเร่งเรียนเร่งสอบ สมัครเรียนได้เรียนทันที ยืดหยุ่นเวลาเรียน เรียนได้เจ็ดวัน โดยเฉพาะระบบไม่จำกัดชั่วโมง บางครั้งเป็นไพรเวทราคาถูกในตัวเอง โดยช่วงเวลาพิเศษ นร ได้เรียนแบบ ไพรเวทได้ เพื่อ ผลักดันให้ นร คะแนนก้าวกระโดดระยะเวลาไม่นาน จำนวนมาก แบบ เดือนต่อเดือน แตกต่างจากคอร์สไพรเวทที่เก็บเงิน นร พื้นฐานอ่อนในราคาแพงมาก แต่ไม่สามารถทำให้ นร พื้นฐานอ่อนสอบได้ หรือ ทำให้ นร พื้นฐานอ่อนได้คะแนน TOEIC ต่ำมาก *** และ แตกต่างจาก ระบบประกันผลประเภท รอเรียน 1 สัปดาห์ หนึ่งหรือสองครั้ง หรือ รอเปิดคลาส และ ใช้เวลาเรียนนาน เมื่อสอบไม่ได้ รับประกันผล ให้กลับมาเรียนซ้ำลากยาว ทำให้ นร ไม่สามารถได้คะแนนก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้นได้ !!! ด้วยระบบสถาบันที่ทำให้ นร ลงลึกได้คะแนนก้าวกระโดดจำนวนมากเดือนต่อเดือน จึงไม่ต้องใช้วิธีการตัดราคาหาลูกค้าใหม่มากๆ เพราะสถาบันกำหนดราคาเรียนไม่แพงและเป็นระบบไม่จำกัดชั่วโมง และ สถาบันไม่ได้มอง และไม่เคยมอง นร เป็นลูกค้า แต่สถาบันมอง นร เป็นทรัพยากรของประเทศไทยที่พัฒนาได้ ไม่แพ้ นร อินเดีย บังคลาเทศ สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ผู้สอนถึงมีกำลังใจที่ผลักดัน นร เพราะ สอนช่วย นร ช่วยสังคม แตกต่างจากการสอนเน้นหาลูกค้ามากๆ แต่ผลลัพธ์ที่สอบได้มีจำนวนน้อย  ดังนั้น สถาบันจึงตัดปัญหาไปเลย จึงจัดเป็นระบบไม่จำกัดชั่วโมงเร่งเรียนเร่งสอบ ซึ่งดำเนินการมาหลายปี สถาบันจะไม่เหมือนที่อื่น และ ไม่ถูกบังคับให้เหมือนที่อื่น ทำให้ นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดดจำนวนมาก ตามประจักษ์พยานที่ผ่านระบบไม่จำกัดชั่วโมงข้างล่าง นร เข้ามาพบ อ. ที่สถาบันได้
  *** ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ ในลักษณะเดือนต่อเดือน และ อ โทรตาม นร มาเรียน เรียนจนผลักดันให้ นร สอบได้ รวมถึง ถ้า นร มุ่งมั่นจริง นร สามารถมาเรียนได้เจ็ดวัน เป็นการเรียนแบบสอนสดแก้ไขจุดอ่อนของ นร โดยที่ไม่มีการสอนแบบวิดิโอ เพราะ วิดิโอไม่สามารถแก้ไขจุดอ่อนลงลึกการฟังการอ่านไวยากรณ์ให้ นร ได้  รวมถึง นร ใหม่ สามารถเรียนเก็บตกให้ทัน นร เก่า ได้ ยิ่งกว่านั้น ในช่วงเวลาพิเศษ นร ทุกคนสามารถเรียนแบบไพรเวทเพื่อเก็บตกให้ทัน นร คนอื่นได้ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยจ่ายในราคาคอร์สปกติ  ( แตกต่างจาก ระบบเรียนที่ไม่มีการปูพื้นก่อนสมัครเรียน และ แตกต่างจากระบบเรียนที่ นร สมัครแล้ว นร ต้องรอเปิดคลาส แล้ว เรียนคลาส ลากยาว นาน ๆ แล้วถ้า นร สอบได้คะแนนต่ำ หรือ สอบไม่ผ่าน ก็รับประกันผลให้กลับมาเรียนซ้ำลากยาว ซึ่งสถาบันทำแบบดังกล่าวไม่ได้ เพราะ สถาบันต้องเร่งสอนเร่งสอบ นร เพื่อนำรายชื่อผู้ที่สอบได้ เดือนต่อเดือน ขึ้นบนเว็ป เพื่อประโยชน์ต่อการสมัครงานหรือศึกษาต่อของ นร )
 
 ( สถาบันสามารถลงลึกแก้ไขจุดอ่อน นร ได้ โดย สามารถสอนเพิ่มเติมสอนไวยากรณ์ 8 บท เทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ เทียบ Key Word ตัด Choice เชิงลึก เทคนิคผ่าชิ้นส่วนคำเทียบราก เทคนิค Reverse Key Word ลงลึกการฟังแก้ Earing เพี้ยนและถอดรูปประโยคการฟัง เพื่อ นร มีความรู้ไปสอบข้อสอบชุดยาก TOEIC และ ข้อสอบ Unseen IELTS รวมถึง การตะลุยแนวข้อสอบทุก Part เข้มข้นลงลึก สอบทุกสองชั่วโมง กับ ข้อสอบที่ใกล้เคียงศูนย์สอบ โดย นร ไม่เสียเงินเพิ่ม  แตกต่างจากการตะลุยแค่แบบฝึกหัดขายตามท้องตลาด หรือ ตะลุยแบบฝึกหัด ใน Internet อย่างเดียว โดย นร ไม่เติมความรู้เพิ่ม นร จะขาดความรู้ลงลึกทำข้อสอบ Unseen ทำให้ สอบหลายครั้ง คะแนนจะขึ้นยาก เนื่องจากศูนย์สอบเชิงการค้าทุกราย ไม่นิยมเอาแบบฝึกหัดข้อสอบตามท้องตลาด หรือ แบบฝึกหัดใน Internet มาออกสอบจริงซ้ำ ทำให้เขาเสียผลประโยชน์ ..
 
 
 และ แบบฝึกหัด Listening ในท้องตลาดเป็นแบบช้าหมด ตรงข้ามกับข้อสอบจริงที่เป็นการฟังที่เร็วมาก ทำให้ศูนย์สอบไม่เสียผลประโยชน์ สถาบันจึงต้องให้ นร เรียนลงลึกทำให้รับมือการฟังเร็ว และ นร สถาบันจะได้เปรียบกับการสอบการฟังของข้อสอบชุดยาก TOEIC ทำให้ได้คะแนนเพิ่มจาก Percentile Rank เทียบกับคนที่ฟังเร็วไม่ได้ในห้องสอบเดียวกัน ) *** ภายใต้ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง พิเศษกว่า คือ มี นร หลายคน ที่สอบ TOEIC ผ่าน 550 , 600 , 700 ไปแล้ว หรือ ผ่าน IELTS 6.0 ไปแล้ว นร ดังกล่าว ก็ยังกลับมาเรียนที่สถาบันได้ ไม่มีปัญหาอะไร
*** ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง รับประกันผลการสอบก้าวกระโดด TOEIC , IELTS จากเกณฑ์การผ่านการซ้อมลุยแนวข้อสอบ การฟังการอ่านลงลึก ตามสถิติ นร เก่า ที่ผ่านเกณฑ์ สอบ การฟัง TOEIC > 400 แต้ม และ สอบทุกสองชั่วโมง ทำให้ นร ได้คะแนนก้าวกระโดด ดังรายชื่อข้างล่าง
##### หลักสูตรตัวอย่างที่ทำการเรียนการสอน สถาบันสอนลงลึกพูดฟังอ่านเขียน ทักษะระดับประโยค และ ไวยากรณ์ + ซ้อมลุยแนวข้อสอบ โดย จับเวลาการฟังถอดรูปประโยคก่อน 4 วินาที , ซ้อมลุยแนวข้อสอบ การอ่าน , ซ้อมลุยแนวข้อสอบ ข้อไวยากรณ์ + การสอบจริงทุกสองชั่วโมงในทุก Part + การตรวจสอบการซ้อมที่บ้านของ นร ว่าผิดหรือไม่ผิดวิธี --> เพื่อสอบ TOEIC , IELTS , CU-TEP , TU-GET ##### หมายเหตุ : ตำรา 3 เล่ม ใช้เรียน ไวยากรณ์Basic&Advance ผ่านรูปประโยค 2000 + ซีดีข้อสอบ TOEIC ที่ Download จากอินเทอร์เน็ท ดีที่สุดในโลก สองอัน ที่ใช้ประยุกต์ร่วมกับ การฝึกการอ่านการฟัง IELTS และ ไฟล์รวบรวมปัญหาการฟังและการอ่าน และ วิธีแก้ปัญหาลงลึกทุกประเด็น ในด้านอุปสรรคการฟังการอ่านต่างๆ เช่น ทักษะระดับประโยคที่ไม่แน่น , อุปสรรคระบบสมองที่ขัดขวางการฟัง และ ปัจจัยอุปสรรคทางด้านจิตวิทยาของผู้ฝึกฟังเบื้องต้น
----------
เวลาทำการเรียนการสอนปกติ ( ช่วงเวลา นร เก่า ตะลุยแนวสอบ ซ้อมลุยแนวข้อสอบ ลงลึกการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ เพื่อสอบจับเวลาจริงทุกสองชั่วโมง หรือ เก็บตก นร ใหม่ให้ทัน นร เก่า ) จันทร์ ถึง ศุกร์ ห้าโมงเย็น ถึง สองทุ่มครึ่ง เสาร์ ถึง อาทิตย์ สิบโมงเช้า ถึง บ่ายสาม เวลาทำการเรียนการสอนนอกช่วง ( กรณีพิเศษ ปูพื้นฐานหรือเก็บตกให้ นร ใหม่ ให้ทัน นร เก่า ) จันทร์ ถึง ศุกร์ เช้า ถึง ห้าโมงเย็น และ สองทุ่มครึ่ง ถึง สี่ทุ่ม เสาร์ ถึง อาทิตย์ แปดโมงเช้า ถึง สิบโมงเช้า และ บ่ายสาม ถึง เย็น
--- โดยมีการปูพื้นและเก็บตกหัวข้อดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการเรียนการสอน TOEIC , IELTS , CU-TEP , TU-GET .... ( โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ... ) // การปูพื้นทักษะระดับประโยค ตำแหน่งคำในประโยค ประเภทคำในประโยค และไวยากรณ์ประเภทอธิบายโครงสร้างประโยค เป็นพื้นฐานที่ระบบการศึกษาของอินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ใช้อยู่ เพื่อเปิดสู่ลงลึกการฟังเพื่อรับมือการฟังเร็วกับถอดรูปประโยคยาวได้ และ เทคนิคลงลึกการอ่าน ด้วยการ Skimming & Scanning เพื่อสอบ TOEIC , IELTS , CU-TEP , TU-GET
// ลงลึกการเขียน ด้วยการลงลึก กลุ่มคำสำนวนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้และนิยมออกสอบ เช่น Verb + Preposition , Noun + Preposition และ กลุ่มคำ Prepositoin ที่เก็งสอบมากกว่า 2000 รูปแบบ เพียงมาต่อจิ๊กซอว์รูปประโยค เพื่อลงลึกการฟัง การอ่าน และ การเขียนย่อหน้า หรือ Paragraph ทั้งหมด 8 เชิงความหมาย เพื่อสอบ IELTS และ เปิดสู่เทคนิค Paraphrase Testing ทำให้พูดประโยคยาวได้ต่ำกว่า 10 วินาที ผ่านเกณฑ์ IELTS // ลงลึกการฟัง เช่น การแก้ Earing ที่เพี้ยนของ นร คำต่อคำ ,การแยกสำเนียงฝรั่งในข้อสอบเทียบเสียงภาษาไทย ทั้ง American English , Great Britain English เพื่อให้ นร รับมือการฟังประโยคยาวที่เร็วได้ , และการถอดรูปประโยคให้โดน Key Word กับประโยคสั้น กลาง ยาว เพื่อรับมือการฟังเร็ว // การลงลึกวิเคราะห์ผ่าชิ้นส่วนของศัพท์เพื่อลง Code จำศัพท์ด้วยทฤษฏีสมอง , การผ่าชิ้นส่วนคำเทียบรากของศัพท์เพื่อใช้เทียบ Key Word และตัด Choice กับข้อที่ทดสอบศัพท์ยากใน Sentence Completion , Text Completion , การเจาะลึก Suffix ของศัพท์มากกว่า 30 ตัว // เทคนิคเทียบ Key Word เทียบราก ตัด Choice แบบลงลึก กับข้อสอบทุก Part ของการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ ซึ่งแต่ละ Part ใช้เทคนิคลงลึกไม่เหมือนกัน // เทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ ส่วนใหญ่อยู่ใน Part การฟังและไวยากรณ์ // การลงลึกทำลายอุปสรรคการอ่าน ที่เป็นทักษะระดับประโยค หรือ ศัพท์ยากในบทความ การอ่านแบบลงลึก Skimming & Scanning พร้อมการหาประโยคที่อธิบายประเด็นในย่อหน้า การประโยคในบทความเพื่อสรุป Main Idea , และ การเทียบ Key Word ของคำถาม Reading และ เกณฑ์การตัด Choice กับการเทียบ Key Word ทุกแบบเพื่อกลับสู่การค้นหาข้อมูลในเนื้อความ และ สุดท้าย คือ การลงลึกเทคนิค Reverse Key Word ( ที่ต่างประเทศใช้ ) เพื่อหาศัพท์ง่าย หรือ Key Word ใน Topic Sentence และ Supporting Detail เพื่อนำมาประกอบการเดาศัพท์ยากในบทความได้อย่างรวดเร็ว สอนในประเทศไทยที่แรกที่เดียว .... และ ไวยากรณ์ที่ต้องใช้สอบ TOEIC , IELTS , TU-GET , CU-TEP... // ลงลึก Preposition อย่างต่ำเรียน ต้องเรียน 40 ตัว เจาะลึกในทุก Part of speech ของ preposition แต่ละตัว เพื่อสอบไวยากรณ์ TOEIC // ลงลึก Connecting Words เรียนให้ครบ เพื่อสอบไวยากรณ์ TOEIC การเชื่อมประโยค ใน หก ประเภท เช่น เชื่อมโยงเชิงเหตุผล เชิงขัดแย้ง และ อื่นๆ // การปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญที่ใช้สอบ ได้แก่ Noun Determiner , Pronoun , Adverb , Adjective Clause , Participial Phrase , Adjective Formation , Active & Passive Voice , Active & Passive in Meaning รวมถึง Adjective order ############################## !!! ด่วน สถาบันมีคอร์สพัฒนาการพูดกับการเขียนเพื่อสอบ TOEIC , IELTS พร้อมกัน พร้อมทั้งมีต้นแบบการแต่ง Resume พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกับการสัมภาษณ์งานบริษัทนายหน้าหางานระดับอาเซียน ที่ให้ผู้สัมภาษณ์งาน สอบเขียนภาษาอังกฤษ 15 นาที กระทันหัน กับหัวข้อที่กำหนด และ สัมภาษณ์ด้วยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ การสอบพูดกับเขียนไม่ขึ้นกับคะแนนสอบฟังกับอ่าน สอบแยกต่างหาก โดยผู้สอบที่ต้องการผ่านเกณฑ์ทำงานประเทศอังกฤษต้องได้เกิน 80 จากเต็ม 100 และ ผ่านเกณฑ์ทำงานระดับเปิดเสรีแรงงานอาเซียนได้เกิน 70 จากเต็ม 100 รวมถึง เกณฑ์สมัครงานในประเทศไทย ควรเกิน 60 จาก 100 ราคาคอร์สพูดเขียน TOEIC เท่ากับ ฟังอ่าน เท่ากัน และ ไม่ให้ นร จ่ายเพิ่ม #################################### 
!!! ด่วน เพื่อช่วยเหลือ นร หลังวิกฤตน้ำท่วม ปี 54 ที่สภาพตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ทีมีการแข่งขันหางานรุนแรงขึ้น ... - ผู้สมัครคอร์ส TOEIC พัฒนาการฟังการอ่าน สถาบันแถมคอร์ส IELTS ส่วนพัฒนาการฟังการอ่านให้ เช่นเดียวกัน - ผู้สมัครคอร์ส TOEIC พัฒนาการพูดการเขียน สถาบันแถมคอร์ส IELTS ส่วนพัฒนาการพูดการเขียนให้ เช่นเดียวกัน - ผู้สมัครคอร์ส IELTS ปกติ สถาบันแถมคอร์ส TOEIC ให้ด้วยอยู่แล้ว - นร ผู้ประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมบ้านเรือน สามารถนำหลักฐานอ้างอิงประสบอุทกภัย สามารถสมัครเรียนกับสถาบันแล้ว ได้ส่วนลดราคาครึ่งหนึ่งกับคอร์สตะลุยโจทย์ TOEIC ( เฉพาะราคาครึ่งหนึ่งของ 5499 ไม่รวมคอร์สประเภทราคาอื่น ) สอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งที่ช่วยเหลือ นร วิกฤตน้ำท่วม ด้านค่าลงทะเบียน เช่น มอรังสิต มอรามคำแหง ฯลฯ - นร ผู้ที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถนำหลักฐานจากมหาวิทยาลัยตนเอง สามารถมาสมัครเรียนกับสถาบันแล้ว ได้ส่วนลดราคาครึ่งหนึ่งกับคอร์สตะลุยโจทย์ TOEIC ( เฉพาะราคาครึ่งหนึ่งของ 5499 ไม่รวมคอร์สประเภทราคาอื่น ) เช่น นร จิตอาสา ในนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ มอ ธรรมศาสตร์ , มอ ธุรกิจบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ - นร ผู้ที่สอบกับศูนย์สอบ TOEIC หลายครั้ง เสียเงินจำนวนมาก แต่คะแนนไม่ขึ้น หรือ คะแนนขึ้นยาก นร สามารถนำหลักฐานมาอ้างอิง ได้ส่วนลดราคาครึ่งหนึ่งกับคอร์สตะลุยโจทย์ TOEIC ( เฉพาะราคาครึ่งหนึ่งของ 5499 ไม่รวมคอร์สประเภทราคาอื่น ) - สถาบันช่วยเหลือ นร สถาบัน ด้วยการเป็นที่ปรึกษาแต่ง Resume สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ - สถาบันใช้ Connection ในหลายวงการ เพื่อเป็นช่องทางให้ นร เพิ่มโอกาสให้ นร สมัครงานได้มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับความมุ่งมั่นต่อเนื่องในการพัฒนาตัวเองของ นร ที่จะพัฒนาคะแนน TOEIC , IELTS ให้สูงขึ้น - สถาบัน เคยทำงานด้านการเขียน วิทยากร ภาคการศึกษา และ สื่อมวลชน หลายปี ทำให้มี Connection ช่องทางสมัครงาน ในหลายวงการ รวมถึง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสมัครงานสัมภาษณ์งาน เป็นที่ปรึกษากับ นร ได้ โดย สถาบัน เป็นผู้แต่งหนังสือ Pocket Book 213 วิธี สมัครงาน สัมภาษณ์งาน 360 องศา


ราคา: 7,500 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: อ เกรียง อีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 0863086859IP Address: 61.90.14.141
มือถือ: 0863086859 เลขบัตรประชาชน: 3100700309XXX
ที่อยู่: ห้อง E06/2 UCENTER Building

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
 
 
  50-100
  โทรสอบถาม
  ไม่ระบุ
  7,990-8,990
  899,197,217 บาท
  8,000-9,500
  ไม่ระบุ
  call
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  3,500-6,500
  150
 
  รับส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนที่จัดกลุ่มมาเอง
  โปรโมชั่น