ทำไมต้องใช้กิจกรรม นำพัฒนาบุคคลากร รับจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ทุกรูปแบบ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์การ

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » กิจกรรม

ทำไมต้องใช้กิจกรรม นำพัฒนาบุคคลากร รับจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ทุกรูปแบบ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์การ

แบ่งปันให้เพื่อนทำไมต้องใช้ กิจกรรม นำ.. พัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร ( Human Resources Development ) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวบุคคลและองค์กรนั้น คือการพัฒนาในรูปแบบที่ยึดเอาตัววิทยากร เป็นศูนย์กลาง และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีสนุกสนาน เป็นกันเอง ในช่วงที่มีการเรียนรู้ ฝึกฝน หรือพัฒนา โดยอาศัยการเรียนรู้จาก เกมส์..ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้สึกไม่เบื่อ ผ่อนคลายสบาย ๆ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ พฤติกรรมของคน แล้วแต่ทางผู้เข้ารับการอบรมต้องการเรียนรู้วิชาการด้านใด ซึ้งทางโซดา ฯ มีหลักสูตร..สัมมนา..ให้ท่านสามารถเลือกได้ตามพฤติกรรมพึงประสงค์มากมาย โดยยึดหลักกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้
 กิจกรรมละลายพฤติกรรม ( break the ice ) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างให้ผู้เข้ารับ
การอบรบ รู้จัก และคุ้นเคยกันมากขึ้น ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดี เกมส์..จะนำไปสู่บรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก เช่น คนเงียบ เรียบร้อย สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก เกมส์จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นตรงกันข้าม ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์
 กิจกรรมเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้( classroom activities )เป็นเกมส์ที่เน้นสาระรวบ
ยอด เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าให้ใจ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ ๆ เกมส์นี้เป็นการอบรมหัวข้อต่าง ๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรมีจุดมุ่งหมายเรียนรู้เรื่องอะไร และหลังเรียนรู้แล้วได้อะไร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันคิดแล้ววิทยากรจะเป็นผู้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าอบรมแล้วสรุปให้แนวคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาในเรื่องนั้น
 กิจกรรมสันทนาการ หรือ นันทนาการ ( recreation games ) เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ
ให้มีความสนุกสนานรื่นเริง ผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม หรือ งานเลี้ยงการรวมกลุ่ม หรือ พบปะสังสรรค์
 กิจกรรมเข้าจังหวะ ( rhythmic activities ) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองร่างกาย และจิตใจต่อ
ดนตรี และจังหวะที่ใช้ประกอบ ได้แก่ เสียงเพลง การเคาะไม้ เคาะเหล็ก ฉิ่งฉาบ กลอง เป็นต้น
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ( Self Testing Activities ) เป็นการเล่นเพื่อส่งเสริมความ
สามารถด้านกำลัง แต่ปัจจุบัน ได้พัฒนาออกมาในรูปแบบ ของมหกรรมกีฬามหาสนุก โหด มัน ฮา กีฬาสี โดยมีการนำการละเล่นพื้นบ้านไทย กีฬาประเภทต่าง ๆหรือ เกมส์ ต่าง ๆในทีวี มาประยุกต์ เล่น
ก่อให้เกิดความสนุกสนาน พร้อมสาระ แง่คิด วิธีการแก้ปัญหา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
 กิจกรรมวอล์กแรลลี่ ( Walk Rally ) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรง มีการ
เรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และมีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานหลาย ๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน ทางทีมงาน.. ได้พยายามสร้างสรรค์ เกมส์ในรูปแบบแปลก ๆ ใหม่ ไม่ซ้ำใครไว้รองรับคณะของท่านมากมาย กว่า 100 เกมส์ ท่านสามารถเลือกรูปแบบเกมส์ หรือ กิจกรรม ต่าง ๆ
ได้ด้วยตัวของท่านเอง..เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เกมส์ที่ท่านเล่นจะไม่ซ้ำกับปีก่อนนี้แน่นอน...
 ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ อ.โซดา ได้คลุกคลี กับวงการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ
ได้สะสมประสบการณ์บวกกับการที่เป็นนักอ่านตัวยง นักคิดที่คิดแบบไม่เหมือนใคร จึงได้คิด เกมส์ ..และวีธีเล่น พร้อมวัตถุประสงค์ ของเกมส์แต่ละชนิด ที่แฝงด้วยแง่คิด ปรัชญา กลการแก้ไข จึงขอรับรองได้ว่าถ้าท่านได้ใช้บริการของ โซดา เมนเนจเมนท์ ได้จะได้ครบ ทั้ง 3 ส. คือ สาระ ความสนุก และส่วนร่วม
ตัวอย่างหัวข้อ สัมมนาต่าง ๆ
 การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคการเจรจาต่อรอง/การบริหารความขัดแย้ง
 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ และการพูดจูงใจ
 การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 กลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
 เทคนิคการบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ
 การสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
 เทคนิคบริหารงานบริการสู่ความเป็นเลิศ
 การพูดในที่ชุมชนและการทำกิจกรรมสันทนาการ
 การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
 เทคนิคการสร้างความผาสุกในการทำงาน
 กลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการขาย
 เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 วิทยากรด้านการท่องเที่ยว
 อื่น ๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์กร


 


ราคา: ตามงบประมาณต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: soda management Holiday 41/398 ซ.นวมินทร์111 ถ.นวมอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 02-5109216,084-7228880IP Address: 124.120.44.31

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  12,000 บาท
  850
  34,000 บาท
  350 บาท
  900 /ท่าน 10 ท่านขึ้นไป 850 /ท่าน
  1,900
  290
  ราคาตามงบประมาณท่าน
  11,500
  ไม่ระบุ
  900
  โทรสอบถาม
  โทรสอบถาม
  1,200-1,800
  250
  1,100
  8,500
  โปรแกรมล่องเรือถวายพระพรราคาถูก
  1,200
  2,300