ที่krugrienktutor.com TOEIC IELTS ที่แรกสถิติจริง นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดดมากสุดเดือนต่อเดือน@18-05-54อัพเดทความรู้@ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมงลงลึกแก้จุดอ่อนรายคน สมัครได้เรียนเลยเร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตามเร่งมาเรียน

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนภาษา

ที่krugrienktutor.com TOEIC IELTS ที่แรกสถิติจริง นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดดมากสุดเดือนต่อเดือน@18-05-54อัพเดทความรู้@ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมงลงลึกแก้จุดอ่อนรายคน สมัครได้เรียนเลยเร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตามเร่งมาเรียน

แบ่งปันให้เพื่อน### อัพเดทความรู้การสอบ ทุกวัน เพื่อพัฒนาผู้สอบ TOEIC , IELTS เป็นผู้สอบมืออาชีพ รบกวน นร คลิ๊กมาดูทุกวันได้
### ที่ www.pantipmarket.com/items/7075195

###############

$@# ( รอบ เมษายน 54 - พฤษภาคม 54 )


( ล่าสุด ) คุณสุพลชัย พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ซาบิน่า ประเทศไทย จำกัด มหาชน สอบผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ได้คะแนน TOEIC เกิน 700 เดิมเรียนกับสถาบัน 1 เดือน เดิมสอบ TOEIC ได้ 645 การฟัง 345 การอ่านและไวยากรณ์ 300 มาเรียนเพิ่มกับสถาบันหนึ่งสัปดาห์ สอบได้ 725 คะแนนการฟังก้าวกระโดด 400 การอ่านไวยากรณ์ 325 ( เบอร์โทร : 08944453XX : Personal )

( ล่าสุด สอบหลังปิดรับสมัคร กฟผ ปี 54 วันที่ 4 พค 54 ไป 1 สัปดาห์ ) คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มศว. ผ่านเกณฑ์คะแนนอย่างน้อยที่สุด TOEIC 650 ของพนักงานแอร์โฮสเตสทุกสายการบิน เดิมได้ TOEIC 590 การฟัง 330 การอ่านไวยากรณ์เป็น 260 มาเรียนฟังถอดรูปประโยคและการลงลึกวิเคราะห์สองชั้นไวยากรณ์ เพิ่มกับสถาบันสี่ชั่วโมง คะแนนเพิ่มเป็น 670 การฟัง กระโดดเป็น 400 การอ่าน+ไวยากรณ์ เป็น 270 ( เบอร์โทร : 08918839XX : สอบแบบ Personal )

( ล่าสุด 5 วันสุดท้ายก่อน ปิดสมัคร กฟผ 54 วันที่ 4 พค 54 ) คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มศว. เดิมได้ TOEIC 510 การฟัง 295 เพิ่มเป็น TOEIC 550 การฟังก้าวกระโดดเป็น 350 การอ่านไวยากรณ์ 200 มาเรียนเพิ่มกับสถาบัน คะแนนเพิ่มเป็น 590 การฟัง 330 การอ่าน+ไวยากรณ์ ก้าวกระโดดเป็น 260 ผ่านเกณฑ์ กฟผ ปี 54 ( เบอร์โทร : 08918839XX : Personal )

( ล่าสุด 5 วันสุดท้ายก่อน ปิดสมัคร กฟผ 54 วันที่ 4 พค 54 ) คุณ พัชรฤดี บุญธรรม บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดิมสอบ TOEIC ได้ 445 การฟัง 190 การอ่านไวยากรณ์ 255 เรียนกับสถาบันห้าวันสุดท้าย สอบครั้งแรกได้ 535 การฟังก้าวกระโดดเป็น 270 การอ่านไวยากรณ์ 265 และ สอบครั้งที่สอง ได้ 555 การฟัง 290 การอ่านไวยากรณ์ 265 สอบผ่าน กฟผ ปี 54 ( เบอร์โทร : 08807770XX : Personal )

( ล่าสุด ) คุณ อังคณา ตั้งภู่ตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เรียนกับสถาบัน เฉพาะลงลึกการฟังถอดรูปประโยคทำลาย Earing ที่เพี้ยน เพียงสามชั่วโมง แล้วสอบครั้งแรกทันที ได้คะแนนการฟัง TOEIC ก้าวกระโดดเป็น 295 แตทิ้ง Part ไวยากรณ์ ได้คะแนนอ่านไวยากรณ์ 180 รวม 475 ( เบอร์โทร : 08157369XX : Personal )


....

???? สถาบันที่แรกตามสถิติ ที่ทำให้มีผู้สอบได้มากสุด เดือนต่อเดือน อย่างต่อเนื่อง โดยนับจากสถิติตัวเลขจริง และ กล้าเปิดเผย รายชื่อ นร ของสถาบันที่สอบได้คะแนน ทุกเดือน บนเว็ป ระบุที่มาตัวตนชัดเจน เขียนอยู่ข้างล่าง ...

$$$ สถาบันใช้ระบบเรียนลงลึกตัวต่อตัวและระบบไม่จำกัดชั่วโมง ทำให้ นร ที่มีพื้นฐานอ่อนพัฒนาตัวเองสอบได้คะแนนก้าวกระโดด และ สถาบันเปิดเผยคะแนนก้าวกระโดดของทั้ง นร ที่มีพื้นฐานอ่อน หรือ นร พื้นฐานดีอยู่แล้ว แบบเดือนต่อเดือน โดยสถาบันจะไม่ใช้วิธี การโชว์แต่คะแนนของ นร ที่มีพื้นฐานดี ที่เป็นรายชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปกปิดคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นของ นร พื้นฐานอ่อน ภายหลังเรียนจบ

รายละเอียดรายชื่อล่าสุด ที่สอบได้รอบเดือน เพิ่มเติมข้างล่าง ....

คุณ สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า บางมด ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมบ้านเกิดที่พัทลุง ปี 54 สอบผ่าน กฟผ ปี 54 เดิมได้การฟัง 190 การอ่านไวยากรณ์ได้ 170 ได้ TOEIC รวม 360 แต่เรียนกับสถาบัน 2 สัปดาห์ ได้คะแนนรวมก้าวกระโดดเป็น 585 การฟังเพิ่มเป็น 255 การอ่านไวยากรณ์ 330 ( เบอร์โทร : 08400800XX : Personal )

คุณ นฤมล บุญครองปรีชาญ นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ทำงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เดิมสอบได้ TOEIC 515 การฟัง 240 มาเรียนกับสถาบัน 2 สัปดาห์ แก้ Earing เพี้ยน + ฟังถอดรูปประโยค คะแนนเพิ่มเป็น 620 การฟังก้าวกระโดดเป็น 325 การอ่าน+ไวยากรณ์ 295 ผ่านเกณฑ์ กฟผ ปี 54 ( เบอร์โทร : 08412530XX : Personal )

คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มศว. เดิมได้ TOEIC 510 การฟัง 295 มาเรียนเพิ่มกับสถาบัน 1 สัปดาห์ แก้ Earing เพี้ยน + ฟังถอดรูปประโยค คะแนนเพิ่มเป็น 550 การฟังก้าวกระโดดเป็น 350 การอ่าน+ไวยากรณ์ 200 ( เบอร์โทร : 08918839XX : Personal )

คุณ รินทร์ ศิรินันทวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ จำกัด มหาชน เดิมได้ TOEIC 450 ได้ฟัง 200 มาเรียนกับสถาบัน 3 สัปดาห์ คะแนนเพิ่มรวมเป็น 525 และ การฟังก้าวกระโดดเป็น 270 การอ่านไวยากรณ์ได้ 255 ( เบอร์โทร : 08583530XX : Personal )


คุณ พันธ์ชลิด วีราภรณ์กุล เรียนกับสถาบัน เคยเดิมสอบ TOEIC รวมได้ 620 การฟังได้ 345 และสอบอีกครั้งได้ 740 การฟัง 400 ปัจจุบัน ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ( เบอร์โทร : 08442542XX : Personal )

คุณสุพลชัย พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ซาบิน่า ประเทศไทย จำกัด มหาชน นร ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เรียนกับสถาบัน 1 เดือน สอบ TOEIC ได้ การฟัง 345 การอ่านและไวยากรณ์ 300 รวม 645 สอบผ่านเกณฑ์ของ กฟผ ปี 54 ... ( เบอร์โทร : 08944453XX : Personal )


คุณสุรีพร โชควิเชียร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท Mitsui & Co. ( Thailand ) Ltd. เป็น นร สถาบัน ขอเรียนกับ อ. เพียงวันเดียว ( 3 ชั่วโมง ) แก้ Earing ที่เพี้ยน แล้วไปสอบเลย เดิมก่อนเรียนได้ฟัง TOEIC ต่ำกว่า 200 การอ่านไวยากรณ์ต่ำกว่า 200 รวมแค่ 370 แล้วสอบได้การฟังกระโดดเป็น 210 และได้การอ่านและไวยากรณ์ 210 รวม 420 ( เบอร์โทร 08190347XX : Personal , องค์กร ) ... ใจสู้ + How To ลงลึก ก็ก้าวกระโดดได้

น้อง กอบศักดิ์ ชัยชะแตง นร สถาบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏ เรียนภายใน 1 เดือน สอบ IELTS ครั้งแรก คะแนนการฟังก้าวกระโดดครั้งแรก เป็น 6.0 โดย คะแนนรวมเฉลี่ย พูดฟังอ่านเขียน IELTS ได้ 6.0 ( เบอร์โทร : 08430626XX )

คุณ ภัทรา สันติอุดมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอประสานมิตร เดิมสอบ TOEIC รวมได้ 360 เรียนกับสถาบัน 2 สัปดาห์ คะแนนรวมเพิ่มเป็น 510 การฟังกระโดดจาก 190 เป็น 295 รวมการอ่านไวยากรณ์ได้ 215 รวมเป็น 510 ( เบอร์โทร : 08918839XX : Personal )

คุณ ปาจรีย์ เดชปัญญาวัฒน์ บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรี มอบางมด หนึ่งในสองคนผู้ได้รับคัดเลือกจาก 200 คน ที่ ปตท สผ ให้ร่วมงาน เดิมสอบ TOEIC ได้ 510 ฟังได้ 245 มาเรียนกับสถาบันอีก 1 เดือน สอบครั้งที่สอง ได้ 580 คะแนนฟังกระโดดเป็น 290 คะแนนอ่านไวยากรณ์ 290 ( เบอร์โทร : 08697560XX : Personal )

คุณ ภควัตร ศุขคุณ นักศึกษาปอโทคอม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เป็น นร สถาบัน เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษา สอบผ่าน TOEFL Paper-Based การฟังก้าวกระโดด จาก 495 สอบผ่าน 500 ได้ 533 สำเร็จปอโท ( เบอร์โทร : 08915861XX )

คุณ ศิริวรรณ ชูศรี นักศึกษาปอโทคอม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด เป็น นร สถาบัน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย สอบผ่าน TOEFL Paper-Based การฟังก้าวกระโดด สอบผ่าน 500 ได้ 520 สำเร็จปอโท ( เบอร์โทร : 08127411XX )

คุณ ปวริศา กิจประสพ สำเร็จปอโท ม. บูรพา เคยได้รับรางวัลฟุตบอลโลกล่าสุด อันดับสอง 1 ล้านบาท สอบ TOEIC ล่าสุด ครั้งแรก ได้คะแนนการฟัง 310 การอ่านไวยากรณ์ได้ 200 แต่ทำ Reading ไม่ทัน 20 ข้อ เรียน 1 สัปดาห์ รวม 510 ( เบอร์โทร : 08952127XX : Personal )

คุณ ปาจรีย์ เดชปัญญาวัฒน์ บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรี มอบางมด หนึ่งในสองคนผู้ได้รับคัดเลือกจาก 200 คน ที่ ปตท สผ ให้ร่วมงานด้วย จากเิดิมสอบได้ 440 การฟังได้ 220 เรียนกับสถาบันสอบ TOEIC ได้รวม 510 การฟังได้ 245 ( เบอร์โทร : 08697560XX : Personal )


และ

คุณ วรางคณา คชเสนีย หรือ คุณตาล สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานวิศวกร บริษัทในเครือ ปตท. สอบ TOEIC ล่าสุด การฟัง ได้ 310 คะแนนการอ่านบวกไวยากรณ์ได้ 300 รวม 610 เดิมจากคะแนนสอบฐานเดิม TOEIC เพียง 400 แต้ม ( เบอร์โทร : 08191962XX : Personal )

คุณวิริยะ ปิ่นเกตุ บัณฑิตปริญญาตรีการบิน สอบ TOEIC ล่าสุด คะแนนรวม 545 แต่การฟังได้ 300 คะแนนการอ่านบวกไวยากรณ์ได้ 245 จากเดิมคะแนนการฟังได้ร้อยกว่า ( เบอร์โทร : 08948974XX : Personal )

คุณ ศิริวรรณ ชูศรี นักศึกษาปอโทบางมด คอมพิวเตอร์ สอบ TOEIC ครั้งที่สอง คะแนนรวม 630 ได้คะแนนการอ่านไวยากรณ์ได้ 285 ได้คะแนนการฟังเป็น 345 จากเดิมสอบครั้งแรกการฟังได้ 290 โดยผ่านการปรับ Earing ที่เพี้ยน และ ฝึกถอดรูปประโยคขนาดยาว ( เบอร์โทร : 08127411XX : Personal )

คุณ สุณัฏฐา อัฐศิลป์เวท เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยของ อ. ที่เป็นที่ปรึกษาคุณ เจริญ เบียร์ช้าง สอบ TOEIC ครั้งแรกในชีวิต ได้คะแนนการฟัง 320 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 285 รวมได้ 605 ( เบอร์โทร : 08165822XX : Personal )

ดูรายชื่อ นร อื่นๆ ของสถาบัน ที่สอบได้เกิน 700 เพื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบางมด หรือ ได้คะแนนการฟังก้าวกระโดด หรือ สอบผ่านเกณฑ์ของ กฟผ และ ปตท ข้างล่าง ....

1. คุณ อรวรรยา เสลาคุณ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Finance จาก มอ ราม สอบ TOEIC ครั้งแรกในชีวิต ได้คะแนนการฟัง 400 แต่เรียนไวยากรณ์ การอ่าน ยังไม่ครบ ได้คะแนนการอ่าน 200 รวมได้ 600 ( เบอร์โทร : 08604561XX : Personal )

2. คุณมุก หรือ น้องปาณิชชา เจติยานุวัตร เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของครุศาสตร์จุฬา สอบ TOEIC ล่าสุด 675 การฟัง 400 การอ่าน 275 เดิม สอบครั้งที่สอง ได้ คะแนน 640 คะแนนการฟังก้าวกระโดด 420 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 220 ภายหลังจาก เคยสอบครั้งแรกภายหลังเรียนสถาบันครูเกรียงสองสัปดาห์ ได้คะแนน 575 คะแนนการฟัง 310 และ คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 265 ( เบอร์โทร : 08399010XX : Personal )

3. คุณ วิไลลักษณ์ อุดมสันต์ หรือ น้องศรี อดีตพนักงานต้อนรับโรงแรมชื่อดังที่กำลังสมัครแอร์โฮสเตสเรียนกับสถาบันครูเกรียง 3 สัปดาห์ สอบ TOEIC ครั้งแรกได้ 705 คะแนนการฟัง 420 คะแนนการอ่านและไวยากรณ์ได้ 285 เป็นการสอบครั้งแรกในชีวิตของคุณศรี ( เบอร์โทร : 08148615XX : Personal )

4. น้องนาฏยา สนไชย สามารถ เปลี่ยนคะแนน TOEIC จาก 595 เดิมการฟัง 365 การอ่าน 230 ให้กลายมาเป็น .... คะแนน 765 การฟัง 430 และ การอ่าน 335 ได้ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนสิบห้าวัน เรียนกับสถาบัน จากการสอบ 4 ครั้ง ทุกครั้งคะแนนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 คะแนน ( เบอร์โทร : 08377260XX : Personal )

5. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ อภิชาติ ชัยเสน สำเร็จการศึกษาปอโทบางมด ทำงานที่ทรู เดิมสอบ TOEIC หลายครั้งมากแต่คะแนนยังไม่ผ่าน ยังไม่จบปอโทบางมด เรียนกับสถาบันไม่ถึงเดือนได้คะแนน 775 โดยการฟัง 465 และการอ่านและไวยากรณ์ 310 ( เบอร์โทร : 08140950XX : Personal )

6. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ อรวรรณ ธราวุธ สำเร็จการศึกษาปอโทบางมด ปัจจุบันทำงานบริษัทไอทีเครือ CDG Group เดิมสอบ TOEIC ได้ประมาณ 600 มาเรียนกับสถาบันไม่เกินเดือนครึ่ง ได้ 720 การฟังได้ 415 การอ่านและไวยากรณ์ได้ 305 ( เบอร์โทร : 08917412XX : Personal )

7. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ Piraya Phetnoi หรือ น้องยุกยิก สำเร็จการศึกษาระดับปอโทบางมด ทำงานบริษัท Agency ข้ามชาติ เดิมก่อนมาเรียนกับสถาบัน ได้ 630 แต่เรียนไม่ถึงสามสัปดาห์สอบ TOEIC ได้ 755 การฟังได้ 405 การอ่านและไวยากรณ์ได้ 350 ( เบอร์โทร 08465656XX : Personal )

8. ( สอบผ่าน ปอโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด ) คุณ พรทิพย์ เขียววิมล สำเร็จระดับปอโท บางมด ทำงานอยู่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ธนาคารไทบพาณิชย์ เรียนกับสถาบันไม่ถึงเดือน เดิมน้องเขาได้ 630 มาเรียนกับสถาบัน และ หลังจากนั้นสอบครั้งแรก ได้คะแนน TOEIC 735 โดยการฟัง 435 และ ไวยากรณ์ กับ Reading ได้ 300 สำเร็จการศึกษาปอโทบางมดที่ต้องได้ 700 ขึ้นไป ( เบอร์โทร : 08162815XX : Personal )

9. คุณ ปราโมทย์ กุลพญา หรือ น้องโมท เคยเป็นผู้จัดการบริษัทข้ามชาติ ปัจจุบันเรียนปอโทมอราม เดิมเคยสอบได้ประมาณ 600 แต่มาเรียนกับสถาบันไม่ถึงเดือน และสอบ TOEIC ครั้งเดียว ได้ 770 คะแนนการฟัง 450 การอ่านไวยากรณ์ได้ 320 ( เบอร์โทร : 08581883XX : Personal )

10. น้องอุษา แตงทอง นร ระดับปริญญาโท จากไม่เคยสอบ TOEIC มาเรียนที่สถาบันสอบครั้งแรกได้ 545 แต่ภายหลังเรียนกับสถาบันหนึ่งเดือนได้คะแนน 665 การฟังได้ 375 การอ่านได้ 290 จากการสอบสองครั้งทุกครั้งคะแนนเพิ่มมากกว่า 50 แต้ม ( เบอร์โทร : 08593543XX : Personal )

11. คุณ พันธ์ชลิด วีราภรณ์กุล วิศวกร สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปอตรี เดิมสอบ TOEIC ได้แค่ เกือบ 400 การฟังแค่ 200 เรียนกับสถาบันภายในหนึ่งเดือน ได้ 620 โดยคะแนนการฟัง 345 ( เบอร์โทร : 08442542XX : Personal )

12. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ ภัคกัญญา พงษ์ภู่ หรือ น้องบัว คณะศิลปศาสตร์ มอเกษตร เดิม TOEIC ได้ประมาณ 400 แต่เรียนกับสถาบันสามสัปดาห์ สอบได้ 615 การฟัง ได้ 365 และ อ่าน & ไวยากรณ์ ได้ 250 จากการสอบเพียงครั้งเดียว ( เบอร์โทร : 08149745XX : Personal )

13. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ สิโรชินี วรรโณทัย หรือ น้องเฟิส วิศวลาดกระบัง : เดิมได้แค่ 435 เรียน TOEIC กับสถาบันไม่ถึงเดือน แต่สอบสองครั้ง ได้ 605การฟัง330และการอ่านไวยากรณ์ได้ 275 ( เบอร์โทร : 08717225XX : Personal )

14. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ วันเพ็ญ ทองอ่อน หรือ น้องปุ้ย มอเกษตร คณะศิลปศาสตร์ เรียน TOEIC กับสถาบันก็ไม่ถึงเดือนอีก เดิมได้คะแนนประมาณ 400 ภายหลังเรียนกับสถาบันสอบครั้งแรกได้ คะแนน 615 การฟังได้ 365 แต่ไวยากรณ์และการอ่าน ได้ 250 ( เบอร์โทร : 08090863XX : Personal )

15. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ กัญญกมล ดวงจิต ทำงานที่ ม. บางมด จบปอโทเกษตร เรียน TOEIC กับสถาบันสิบห้าวัน เดิมสอบได้คะแนนประมาณ 400 หลังจากนั้นสอบครั้งแรกได้ 605 การฟังได้ 355 และการอ่านไวยากรณ์ได้ 250 ( เบอร์โทร : 08171979XX : Personal )

16. ( สอบผ่าน กฟผ. ) คุณ พิเชษฐ์ โสภณมณีโชติ สำเร็จการศึกษาจากลาดกระบัง ที่ทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่แถวระยอง สอบเพื่อผ่านเกณฑ์ สมัครงาน กฟผ ( การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT ) สอบ TOEIC ได้ 585 โดยที่คะแนนการฟัง ได้ 320 และ การอ่านไวยากรณ์ได้ 265 จากที่ไม่เคยสอบ เรียนไม่ถึงเดือนสอบครั้งแรกผ่านเกณฑ์สมัคร กฟผ. ( เบอร์โทร : 08517587XX : Personal )

17. คุณ วิจัย พิลาวัลย์ เป็นวิศวกรทำงานที่ SCG ปูนซีเมนต์ไทย ที่สอบ TOEIC ได้คะแนน Aptitude Test สูงสุด จบลาดกระบัง ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ SCG ได้ 555 โดยได้คะแนนการฟัง 290 และ คะแนนการอ่าน 265 เรียนไม่ถึงเดือน ( เบอร์โทร : 08413068XX : Personal , องค์กร )

18. คุณกฤษณพน สุขสิริ นร ปอโท บางมด ได้คะแนน TOEIC จากเดิม 415 คะแนนการฟัง 200 คะแนนการอ่าน 215 เรียนกับสถาบันภายใน 2 สัปดาห์ สามารถพัฒนาสู่ การได้ 540 โดยคะแนนการฟัง 330 และ การอ่าน 215 ( เบอร์โทร : 08408881XX : Personal )

19. คุณ นุสรา น้อมเศียร สำเร็จการศึกษาจาก มอชอ สาขาการตลาด เรียนไม่ถึงสองสัปดาห์สอบครั้งแรก ได้ TOEIC 525 คะแนนการอ่านครั้งแรก 260 การฟัง 265 แต่ทำไม่ทัน 40 ข้อ ( เบอร์โทร : 08503217XX : Personal )

ต้องขออภัยเพราะเนื้อที่ไม่พอครับ

#######

*** สถาบันใช้ระบบไม่จำกัดชั่วโมงเร่งเรียนเร่งสอบ สมัครเรียนได้เรียนทันที ยืดหยุ่นเวลาเรียน เรียนได้เจ็ดวัน โดยเฉพาะระบบไม่จำกัดชั่วโมง บางครั้งเป็นไพรเวทราคาถูกในตัวเอง โดยช่วงเวลาพิเศษ นร ได้เรียนแบบ ไพรเวทได้ เพื่อ ผลักดันให้ นร คะแนนก้าวกระโดดระยะเวลาไม่นาน จำนวนมาก แบบ เดือนต่อเดือน แตกต่างจากคอร์สไพรเวทที่เก็บเงิน นร พื้นฐานอ่อนในราคาแพงมาก แต่ไม่สามารถทำให้ นร พื้นฐานอ่อนสอบได้ หรือ ทำให้ นร พื้นฐานอ่อนได้คะแนน TOEIC ต่ำมาก

*** และ แตกต่างจาก ระบบประกันผลประเภท รอเรียน 1 สัปดาห์ หนึ่งหรือสองครั้ง หรือ รอเปิดคลาส และ ใช้เวลาเรียนนาน เมื่อสอบไม่ได้ รับประกันผล ให้กลับมาเรียนซ้ำลากยาว ทำให้ นร ไม่สามารถได้คะแนนก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้นได้

!!! ด้วยระบบสถาบันที่ทำให้ นร ลงลึกได้คะแนนก้าวกระโดดจำนวนมากเดือนต่อเดือน จึงไม่ต้องใช้วิธีการตัดราคาหาลูกค้าใหม่มากๆ เพราะสถาบันกำหนดราคาเรียนไม่แพงและเป็นระบบไม่จำกัดชั่วโมง และ สถาบันไม่ได้มอง และไม่เคยมอง นร เป็นลูกค้า แต่สถาบันมอง นร เป็นทรัพยากรของประเทศไทยที่พัฒนาได้ ไม่แพ้ นร อินเดีย บังคลาเทศ สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ผู้สอนถึงมีกำลังใจที่ผลักดัน นร เพราะ สอนช่วย นร ช่วยสังคม แตกต่างจากการสอนเน้นหาลูกค้ามากๆ แต่ผลลัพธ์ที่สอบได้มีจำนวนน้อย

ดังนั้น สถาบันจึงตัดปัญหาไปเลย จึงจัดเป็นระบบไม่จำกัดชั่วโมงเร่งเรียนเร่งสอบ ซึ่งดำเนินการมาหลายปี สถาบันจะไม่เหมือนที่อื่น และ ไม่ถูกบังคับให้เหมือนที่อื่น ทำให้ นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดดจำนวนมาก ตามประจักษ์พยานที่ผ่านระบบไม่จำกัดชั่วโมงข้างล่าง นร เข้ามาพบ อ. ที่สถาบันได้


*** ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ ในลักษณะเดือนต่อเดือน และ อ โทรตาม นร มาเรียน เรียนจนผลักดันให้ นร สอบได้ รวมถึง ถ้า นร มุ่งมั่นจริง นร สามารถมาเรียนได้เจ็ดวัน เป็นการเรียนแบบสอนสดแก้ไขจุดอ่อนของ นร โดยที่ไม่มีการสอนแบบวิดิโอ เพราะ วิดิโอไม่สามารถแก้ไขจุดอ่อนลงลึกการฟังการอ่านไวยากรณ์ให้ นร ได้

รวมถึง นร ใหม่ สามารถเรียนเก็บตกให้ทัน นร เก่า ได้ ยิ่งกว่านั้น ในช่วงเวลาพิเศษ นร ทุกคนสามารถเรียนแบบไพรเวทเพื่อเก็บตกให้ทัน นร คนอื่นได้ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยจ่ายในราคาคอร์สปกติ

( แตกต่างจาก ระบบเรียนที่ไม่มีการปูพื้นก่อนสมัครเรียน และ แตกต่างจากระบบเรียนที่ นร สมัครแล้ว นร ต้องรอเปิดคลาส แล้ว เรียนคลาส ลากยาว นาน ๆ แล้วถ้า นร สอบได้คะแนนต่ำ หรือ สอบไม่ผ่าน ก็รับประกันผลให้กลับมาเรียนซ้ำลากยาว ซึ่งสถาบันทำแบบดังกล่าวไม่ได้ เพราะ สถาบันต้องเร่งสอนเร่งสอบ นร เพื่อนำรายชื่อผู้ที่สอบได้ เดือนต่อเดือน ขึ้นบนเว็ป เพื่อประโยชน์ต่อการสมัครงานหรือศึกษาต่อของ นร )

( สถาบันสามารถลงลึกแก้ไขจุดอ่อน นร ได้ โดย สามารถสอนเพิ่มเติมสอนไวยากรณ์ 8 บท เทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ เทียบ Key Word ตัด Choice เชิงลึก เทคนิคผ่าชิ้นส่วนคำเทียบราก เทคนิค Reverse Key Word ลงลึกการฟังแก้ Earing เพี้ยนและถอดรูปประโยคการฟัง เพื่อ นร มีความรู้ไปสอบข้อสอบชุดยาก TOEIC และ ข้อสอบ Unseen IELTS รวมถึง การตะลุยแนวข้อสอบทุก Part เข้มข้นลงลึก สอบทุกสองชั่วโมง กับ ข้อสอบที่ใกล้เคียงศูนย์สอบ โดย นร ไม่เสียเงินเพิ่ม

แตกต่างจากการตะลุยแค่แบบฝึกหัดขายตามท้องตลาด หรือ ตะลุยแบบฝึกหัด ใน Internet อย่างเดียว โดย นร ไม่เติมความรู้เพิ่ม นร จะขาดความรู้ลงลึกทำข้อสอบ Unseen ทำให้ สอบหลายครั้ง คะแนนจะขึ้นยาก เนื่องจากศูนย์สอบเชิงการค้าทุกราย ไม่นิยมเอาแบบฝึกหัดข้อสอบตามท้องตลาด หรือ แบบฝึกหัดใน Internet มาออกสอบจริงซ้ำ ทำให้เขาเสียผลประโยชน์ ..


และ แบบฝึกหัด Listening ในท้องตลาดเป็นแบบช้าหมด ตรงข้ามกับข้อสอบจริงที่เป็นการฟังที่เร็วมาก ทำให้ศูนย์สอบไม่เสียผลประโยชน์ สถาบันจึงต้องให้ นร เรียนลงลึกทำให้รับมือการฟังเร็ว และ นร สถาบันจะได้เปรียบกับการสอบการฟังของข้อสอบชุดยาก TOEIC ทำให้ได้คะแนนเพิ่มจาก Percentile Rank เทียบกับคนที่ฟังเร็วไม่ได้ในห้องสอบเดียวกัน )

*** ภายใต้ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง พิเศษกว่า คือ มี นร หลายคน ที่สอบ TOEIC ผ่าน 550 , 600 , 700 ไปแล้ว หรือ ผ่าน IELTS 6.0 ไปแล้ว นร ดังกล่าว ก็ยังกลับมาเรียนที่สถาบันได้ ไม่มีปัญหาอะไร


*** ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง รับประกันผลการสอบก้าวกระโดด TOEIC , IELTS จากเกณฑ์การผ่านการซ้อมการฟังการอ่านลงลึก ตามสถิติ นร เก่า ที่ผ่านเกณฑ์ สอบ การฟัง TOEIC > 400 แต้ม และ สอบทุกสองชั่วโมง ทำให้ นร ได้คะแนนก้าวกระโดด ดังรายชื่อข้างล่าง

???? รบกวน นร ช่วยทบทวนคอร์สอัพเดท เดือนมีนาคม 2554 และ เวลาทำการเรียนการสอน เขียนข้างล่าง
( สำหรับผู้สนใจสอบเฉพาะ TOEIC ดูคอร์ส 2 และ 3 )

##### หลักสูตรตัวอย่างที่ทำการเรียนการสอน #######

หมายเหตุ : ตำรา 3 เล่ม ใช้เรียน ไวยากรณ์Basic&Advance ผ่านรูปประโยค 2000 + ซีดีข้อสอบ TOEIC ที่ Download จากอินเทอร์เน็ท ดีที่สุดในโลก สองอัน ที่ใช้ประยุกต์ร่วมกับ การฝึกการอ่านการฟัง IELTS และ ไฟล์รวบรวมปัญหาการฟังและการอ่าน และ วิธีแก้ปัญหาลงลึกทุกประเด็น ในด้านอุปสรรคการฟังการอ่านต่างๆ เช่น ทักษะระดับประโยคที่ไม่แน่น , อุปสรรคระบบสมองที่ขัดขวางการฟัง และ ปัจจัยอุปสรรคทางด้านจิตวิทยาของผู้ฝึกฟังเบื้องต้น


----------
เวลาทำการเรียนการสอนปกติ

( ช่วงเวลา นร เก่า ตะลุยแนวสอบ ซ้อมลงลึกการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ เพื่อสอบจับเวลาจริงทุกสองชั่วโมง หรือ เก็บตก นร ใหม่ให้ทัน นร เก่า )

จันทร์ ถึง ศุกร์ ห้าโมงเย็น ถึง สองทุ่มครึ่ง

เสาร์ ถึง อาทิตย์ สิบโมงเช้า ถึง บ่ายสาม

เวลาทำการเรียนการสอนนอกช่วง ( กรณีพิเศษ ปูพื้นฐานหรือเก็บตกให้ นร ใหม่ ให้ทัน นร เก่า )

จันทร์ ถึง ศุกร์ เช้า ถึง ห้าโมงเย็น และ สองทุ่มครึ่ง ถึง สี่ทุ่ม

เสาร์ ถึง อาทิตย์ แปดโมงเช้า ถึง สิบโมงเช้า และ บ่ายสาม ถึง เย็น


---
โดยมีการปูพื้นและเก็บตกหัวข้อดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการเรียนการสอน.... ( โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ... )

// การปูพื้นทักษะระดับประโยค ตำแหน่งคำในประโยค ประเภทคำในประโยค และไวยากรณ์ประเภทอธิบายโครงสร้างประโยค เป็นพื้นฐานที่ระบบการศึกษาของอินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ใช้อยู่ เพื่อเปิดสู่ลงลึกการฟังเพื่อรับมือการฟังเร็วกับถอดรูปประโยคยาวได้ และ เทคนิคลงลึกการอ่าน ด้วยการ Skimming & Scanning เพื่อสอบ TOEIC , IELTS


// ลงลึกการเขียน ด้วยการลงลึก กลุ่มคำสำนวนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้และนิยมออกสอบ เช่น Verb + Preposition , Noun + Preposition และ กลุ่มคำ Prepositoin ที่เก็งสอบมากกว่า 2000 รูปแบบ เพียงมาต่อจิ๊กซอว์รูปประโยค เพื่อลงลึกการฟัง การอ่าน และ การเขียนย่อหน้า หรือ Paragraph ทั้งหมด 8 เชิงความหมาย เพื่อสอบ IELTS และ เปิดสู่เทคนิค Paraphrase Testing ทำให้พูดประโยคยาวได้ต่ำกว่า 10 วินาที ผ่านเกณฑ์ IELTS

// ลงลึกการฟัง เช่น การแก้ Earing ที่เพี้ยนของ นร คำต่อคำ ,การแยกสำเนียงฝรั่งในข้อสอบเทียบเสียงภาษาไทย ทั้ง American English , Great Britain English เพื่อให้ นร รับมือการฟังประโยคยาวที่เร็วได้ , และการถอดรูปประโยคให้โดน Key Word กับประโยคสั้น กลาง ยาว เพื่อรับมือการฟังเร็ว ของ IETLS , TOEIC

// การลงลึกวิเคราะห์ผ่าชิ้นส่วนของศัพท์เพื่อลง Code จำศัพท์ด้วยทฤษฏีสมอง , การผ่าชิ้นส่วนคำเทียบรากของศัพท์เพื่อใช้เทียบ Key Word และตัด Choice กับข้อที่ทดสอบศัพท์ยากใน Sentence Completion , Text Completion , การเจาะลึก Suffix ของศัพท์มากกว่า 30 ตัว

// เทคนิคเทียบ Key Word เทียบราก ตัด Choice แบบลงลึก กับข้อสอบทุก Part ของการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ ซึ่งแต่ละ Part ใช้เทคนิคลงลึกไม่เหมือนกัน

// เทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ ส่วนใหญ่อยู่ใน Part การฟังและไวยากรณ์

// การลงลึกทำลายอุปสรรคการอ่าน ที่เป็นทักษะระดับประโยค หรือ ศัพท์ยากในบทความ การอ่านแบบลงลึก Skimming & Scanning พร้อมการหาประโยคที่อธิบายประเด็นในย่อหน้า การประโยคในบทความเพื่อสรุป Main Idea , และ การเทียบ Key Word ของคำถาม Reading และ เกณฑ์การตัด Choice กับการเทียบ Key Word ทุกแบบเพื่อกลับสู่การค้นหาข้อมูลในเนื้อความ
และ สุดท้าย คือ การลงลึกเทคนิค Reverse Key Word ( ที่ต่างประเทศใช้ ) เพื่อหาศัพท์ง่าย หรือ Key Word ใน Topic Sentence และ Supporting Detail เพื่อนำมาประกอบการเดาศัพท์ยากในบทความได้อย่างรวดเร็ว สอนในประเทศไทยที่แรกที่เดียว ....

และ ไวยากรณ์ที่ต้องใช้สอบ TOEIC , IELTS ...

// ลงลึก Preposition อย่างต่ำเรียน ต้องเรียน 40 ตัว เจาะลึกในทุก Part of speech ของ preposition แต่ละตัว เพื่อสอบไวยากรณ์ TOEIC

// ลงลึก Connecting Words เรียนให้ครบ เพื่อสอบไวยากรณ์ TOEIC การเชื่อมประโยค ใน หก ประเภท เช่น เชื่อมโยงเชิงเหตุผล เชิงขัดแย้ง และ อื่นๆ

// การปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญที่ใช้สอบ ได้แก่ Noun Determiner , Pronoun , Adverb , Adjective Clause , Participial Phrase , Adjective Formation , Active & Passive Voice , Active & Passive in Meaning รวมถึง Adjective order

---

หลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนปัจจุบัน ...


3. คอร์สเรียน TOEIC คอร์สรวมไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน
พร้อมลงลึกการฟังถอดรูปประโยค แก้ Earing ที่เพี้ยน ลงลึกเทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ เทคนิคลงลึก Suffix ผ่าชิ้นส่วนคำเทียบราก เดา Unseen Vocab และ เก็บตกไวยากรณ์ 8 บทที่ใช้สอบ TOEIC รวมถึง ลงลึกการอ่าน Skimming Scanning ด้วยทักษะระดับประโยค กับ เทคนิคหา Key Word ใน Topic เดาศัพย์ยากในบทความ เพื่อ เทียบ Key Word ตอบคำถาม และ มีการลงลึกเรียนการฟัง การอ่าน ซ้อม และ สอบในทุกสองชั่วโมง

ราคาคอร์ส : 7,499
ลักษณะ : คอร์สรวมระบบไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน ( ถ้าเป็นบัดดี้มีส่วนลด )

------

2. หลักสูตรเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC เร่งรัด แบบไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน โดยเพียงซ้อมลงลึกการฟังการอ่าน เฉลยแนวข้อสอบไวยากรณ์ และ ศัพท์ โดยไม่ได้เก็บตกไวยากรณ์ 8 บทที่ใช้สอบ TOEIC

ราคาคอร์ส : 5499 บาท
ลักษณะ : คอร์ส รวม แบบ ไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน ( ถ้าเป็นบัดดี้มีส่วนลด )

------

1. ( ปรับปรุง ) หลักสูตรของเพิ่มคะแนนสอบ IELTS นร. เรียนไพรเวทตัวต่อตัว ปูพื้น Basic & Advance Grammar ฟรี และ บวกคอร์สลงลึก นวตกรรมพัฒนาการ ฟัง + อ่าน ฟรี แบบ ไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน

ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 11,999 บาท
ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน ไพรเวทตัวต่อตัว หรือ บัดดี้มีส่วนลด


##############

สถาบันครูเกรียง ติวเตอร์

ที่ตั้ง : Room E06/2 , 198 U Center Building , Soi Chula 4 Chula 42 Road , Wangmai , Patumwan , Bangkok , 10330 Thailand.
( เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน อยู่ที่ ชั้น1 อาคารยูเซ็นเตอร์
ตลาดสามย่านเก่าติดคณะนิติจุฬาฯ ซอยจุฬา 42 )
บริหารงานและสอนสดทุกคาบ โดย อ. เกรียงศักดิ์
ติดต่อ โดยตรงที่เบอร์ 0863086859 ปัจจุบัน อาจารย์เกรียงศักดิ์ เป็นอาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( ลาศึกษาต่อ )

###############

สถาบันติวภาษาอังกฤษช่วยสังคม .......

( Socially Tutoring Institute )

สถาบันครูเกรียงติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ต่อยอดสู่ความเชี่ยวชาญ เพิ่มคะแนนสอบ IELTS ซึ่งใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนสอบแบบเดียวกันได้

และ

อ. ที่จบสาขาวิศวะติวภาษาอังกฤษแบบลงลึกด้วยนวตกรรมสามารถทำให้ นร สายศิลป์ และ คณะบริหารสอบโทอิคได้คะแนน แบบก้าวกระโดด ดังนั้น น่าจะย่อมเข้าใจ ระบบความคิด ที่เป็นอุปสรรค ของ นร สายวิทย์ หรือ วิศวะ ที่ทำให้สอบโทอิคไม่ได้ มากกว่า


###เกณฑ์ของสถาบันที่ใช้ซ้อมก่อนและสอบทุกสองชั่วโมงที่สถาบัน การันตีคะแนนก้าวกระโดด ตามสถิติของ นร สถาบันที่สอบผ่านได้ คะแนนการฟัง > 400 จาก 495 หรือ > 360 จาก 495 ###

สถาบันมีเทคนิคการแยกเสียงสำเนียงฝรั่งที่ฟังยาก ( อมเสียง หดเสียง ลากเสียง ฯลฯ ) เพื่อรับมือการฟังเร็วที่สุดของ โทอิคชุดยาก Redesigned Test และ ข้อสอบ IELTS ที่พัฒนายากขึ้น ซึ่งเป็นสำเนียง ของ Great Britain English

โดยที่ สถาบันมีเทคนิคแยกสำเนียงฝรั่งเทียบเสียงภาษาไทย ให้ นร พัฒนาทักษะการฟังเพื่อเพิ่มประสบการณ์กับการรับมือการฟังเร็ว เช่น เสียงสำเนียงฝรั่งพื้นฐาน กับ คำ Participle ความหมาย Passive ที่ขึ้นเสียงสูงเทียบกับเสียงภาษาไทย หรือ คำที่ลงท้ายด้วยตัว T ที่ไม่ใช่เสียง ต เต่า อย่างที่ นร เข้าใจ และ อื่นๆ อีกมากมาย

รูปแบบประโยคที่อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง ที่มีการอมเสียงหดเสียงลากเสียงเสียงเหมือนเสียงคล้ายเสียงหลอน มากกว่า 1000 รูปแบบประโยค ทำให้ นร สถาบันมีคะแนนก้าวกระโดดการฟังและถึงจะสอบในภายหลัง คะแนนการฟังจะถอยหลังยาก .... : )

การที่ นร ฝึกถูกวิธีและเรียนลงลึก ทำให้ นร เกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะการรับมือข้อสอบการฟังที่เร็วที่สุดในโลกแบบ TOEIC โดยที่ สถาบันเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่แยกสำเนียงฝรั่งเทียบเสียงภาษาไทย และ ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะระดับประโยคทำลาย Noise การฟัง อันเกิดจาก นร ปรุงแต่งเสียงไปเอง หรือ อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง 8 แบบ รวมถึง เกณฑ์ที่ต้องฝึกให้ผ่านการซ้อมเพื่อทำให้คะแนนก้าวกระโดดดังนี้

1. ถ้า นร สามารถผ่านเกณฑ์ ในการถอดรูปประโยค Short Talk ได้สอง Short Talk โดยที่อาจารย์เขียนบนกระดาน ภายในการเรียนหนึ่งคาบ นั่นคือ มาตรฐานของ นร สถาบันที่ได้คะแนนการฟังเกิน 360 แน่นอน ( แต่ นร กลับไปบ้านฝึกเองห้ามเขียนลงในกระดาษเพราะทำให้สอบจริงทำไม่ได้ )

2. การสอบข้อสอบนิวโทอิค Part การฟัง ในPart ใด ทุกสองชั่วโมงที่สถาบัน นร คนใดที่สามารถทำคะแนนเกาะได้ 20 ข้อ จาก 30 ข้อ นั่นคือ คะแนนมาตรฐานแค่ครึ่งหนึ่ง ที่สถาบันกำหนดในสูตรพยากรณ์คะแนนโทอิคล่วงหน้า แต่ถ้าใครสามารถทำได้เกาะอยู่ที่ 20 ถึง 25 ข้อ แสดงว่า เป็นเกณฑ์ของ นร สถาบันที่ผ่านมาที่ทำให้ได้คะแนนการฟังมากกว่า 360 ถ้าเกาะที่ 25 ข้อจาก 30 ข้อในการสอบนิวโทอิคจริงในแต่ละ Part การฟัง ติดกันมากกว่า 4 ครั้ง นั่นคือ คะแนนของ นร สถาบันที่ได้เกิน 400 แต้ม

3. นร สถาบัน คนใดที่ ทำลาย Halo Effect และ สามารถถอดรูปประโยคได้อย่างต่ำ 70 % ภายใน 4 วินาที จากการสอนที่มีการแยกสำเนียงฝรั่งแบบอมเสียงหดเสียงลากเสียงเสียงเหมือนเสียงคล้าย เทียบเสียงภาษาไทย กับประโยคระดับความยาวมาก ภายในครั้งแรกที่แยกสำเนียง ถ้า ...ภายในครั้งแรก นั่นคือ นร สถาบันคนนั้น จะได้คะแนนเกิน 400 แต้มแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

4. นร สถาบันคนใดที่สามารถทำคะแนนสอบ Reading โดยใช้ เทคนิค Reverse Keyword มาช่วยเดา Unseen Vocabulary ได้อย่างคล่องแคล่วและเร็ว รวมถึง การแบ่งตำแหน่งประโยคช่วงอ่าน Skimming และ จิ้มคำระบุ Part of speech ในช่วง Scanning ได้ และ ทำสอบการอ่านนิวโทอิคจับเวลาจริงได้คะแนนเลยครึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยทุกครั้งที่สอบ มีโอกาสได้คะแนนเลย 300 จาก 495 แน่นอน จากประจักษ์พยาน นร สถาบันที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com

5. นร สถาบันคนใดที่สามารถทำคะแนนสอบส่วน Text Completion และ Sentence Completion ที่เป็น การถาม Unseen Vocab มากกว่าจำนวนข้อครึ่งหนึ่


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: อ เกรียงอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 0863086859IP Address: 122.154.3.252

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
 
 
  50-100
  โทรสอบถาม
  ไม่ระบุ
  7,990-8,990
  899,197,217 บาท
  8,000-9,500
  ไม่ระบุ
  call
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  3,500-6,500
  150
 
  รับส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนที่จัดกลุ่มมาเอง
  โปรโมชั่น