*-รับ จัดสวน ออกแบบสวน สยาม 08-4455-1982 ตกแต่งสวน ออกแบบ Landscape บริการแบบครบวงจร สามารถติดต่อได้ที่ สยาม 08-4455-1982 ได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการหรือขอคำแนะนำในการจัดสวนพันธ์ไม้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ ในราคาประหยัด

หน้าแรก » บ้าน ที่ดิน สวน และ การตกแต่ง » ของแต่งสวน

*-รับ จัดสวน ออกแบบสวน สยาม 08-4455-1982 ตกแต่งสวน ออกแบบ Landscape บริการแบบครบวงจร สามารถติดต่อได้ที่ สยาม 08-4455-1982 ได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการหรือขอคำแนะนำในการจัดสวนพันธ์ไม้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ ในราคาประหยัด

แบ่งปันให้เพื่อนความสำคัญของการจัดสวน

ภาย ในบริเวณบ้านจะทำให้บริเวณสะอาด เป็นระเบียบ ลดมลพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะสนามหญ้าจะสามารถลดมลพิษของแสง เสียง ฝุ่นละออง เพราะหญ้าเป็นตัวกรองฝุ่นละอองและก็ขับแสงได้ดีที่สุดทีเดียว นอกจากนี้ยังทำให้พื้นที่เป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตัว เสริมบ้านอาคารให้ดูดีขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น ปรุงแต่งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดูดีขึ้นมา

การแบ่งพื้นที่ของสวนบ้าน

การแบ่งพื้นที่ ในสวนแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป สวนสาธารณะก็แตกต่าง แต่สวนบ้านค่อนข้างจะใกล้ชิดกับประชาชนหรือคนหรือสมาชิกครอบครัวมากที่สุด การแบ่งพื้นที่ของสวนบ้านแบ่งได้เป็น 2 หลักใหญ่ ๆ โดยอาศัยลักษณะของวัฒนธรรมของต่างชาติเป็นต้นแบบ เช่น การแบ่งพื้นที่ของการจัดสวนของชาวตะวันตกหรืออเมริกา ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป บ้านของชาวตะวันตกและอเมริกานั้นไม่ค่อยมีรั้วบ้าน อาจจะมีรั้วเป็นรั้วเตี้ย ๆ อย่างนี้เป็นต้น การแบ่งพื้นที่การจัดสวนของชาวตะวันตกจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ

1. พื้นที่ส่วนหน้าหรือส่วนสาธารณะจะเป็นส่วนโชว์ การจัดสวนส่วนนี้ควรจะเป็นสนามเปิดเป็นส่วนใหญ่ ต้นไม้ไม่มาก จะเสริมให้บ้านดูสง่ามีคุณค่ามากขึ้น เป็นส่วนของพื้นที่ที่ติดถนน

2. พื้นที่บริการหรือการปฏิบัติงานส่วนนี้คล้าย ๆ กับครัว พื้นที่ซักล้างภายในบ้าน จะประกอบไปด้วยส่วนที่เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้า ถังขยะ หรือบางครั้งก็อาจจะดัดแปลงเป็นส่วนพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้ภายใน บ้านก็ได้ เพราะฉะนั้นส่วนนี้ของพื้นที่จัดอยู่ใกล้ ๆ กับพื้นที่บริการ เช่น ห้องครัว ห้องซักล้าง ให้ได้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

3. พื้นที่พักผ่อนส่วนตัว โดยทั่ว ๆ ไป สมาชิกครอบครัวต้องการความสงบ ความสวยงาม พื้นที่ของสวนส่วนนี้เปรียบเสมือนกับห้องพักอาศัย ห้องนอน ห้องรับแขก การจัดก็ควรให้อยู่ในสภาพใกล้ เคียงกับห้องนอน ห้องรับแขก หรืออื่น ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วชาวตะวันตกจะใช้พื้นที่ของสวนส่วนนี้อยู่หลังบ้าน เป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับลานพักจะมีการจัดอย่างพิถีพิถัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การจัดมีความเป็นพิเศษ หลายบรรยากาศ สนองตอบต่อความสุขของครอบครัวหรือผู้ที่อยู่อาศัยมากที่สุด
สำหรับการ แบ่งพื้นที่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นของชาวตะวันออก เมื่อปลูกบ้านแล้วมักจะมีรั้วบ้านรั้วโปร่งก็มี รั้วทึบก็มี รั้วค่อนข้างจะสูง การแบ่งพื้นที่จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนหน้า เป็นส่วนที่ติดถนน การจัดจะเน้นในเรื่อง
ความเหมาะสม จัดขนาดของพื้นที่ ไม่มีวัตถุประสงค์ของการใช้เป็นที่พักผ่อน

2. สวนครัว อันนี้เจาะลงสวนครัวโดยตรง ให้ทำหน้าที่
รวบ รวมเกี่ยวกับเรื่องพืชผักต่าง ๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่สวนส่วนนี้อยู่ระหว่างสวนหน้ากับสวนใน และในส่วนของสวนครัวอาจจะเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อีก เช่น ราวตากฟ้า อุปกรณ์สำหรับงานสวน ระบบน้ำ ระบบไฟ

3. ส่วนใน เป็นพื้นที่ด้านหลังบ้าน เปรียบเสมือนเป็นบ้าน หรือส่วนที่พักผ่อนจริง ๆ เพื่อให้ผู้อยู่ อาศัยได้ใช้ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติ การจัดแบบนี้จึงอุดมไปด้วยไม้ใหญ่ ไม้ดอกนานาชนิดแล้วในสวนส่วนในยังแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ส่วนแรกคือ ตอนหน้าสุด การจัดจะโปร่งบาง ถัดไปเป็นตอนกลางอาจจะเป็นลักษณะของลำธารน้ำไหล หรือน้ำตกเตี้ย ๆ คลุมแมกไม้ที่มีการปักควบคุมทรง ส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นเนินขา โขดหินแล้วก็ป่าไม้ใหญ่ เพราะฉะนั้นลักษณะของการแบ่งพื้นที่ของการจัดสวนแบ่งตามลักษณะ ตามประเพณีนิยม ของชาวตะวันตกและ
ตะวันออกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ

คือ การจะทำให้สวนมีความสวยงาม จะต้องมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างจะสูงมากในเรื่องของการออกแบบ นอกจากนี้สวนสวยไม่ใช่ว่าสวนจะอยู่ได้นานจะต้องดูว่าสวนสวยจะต้องมีการดูแล รักษาที่ดี เพื่อให้เขามีชีวิตที่อยู่ได้ยาวนานด้วย หลักการออกแบบจึงมีความจำเป็นต่อการจัดสวนมาก เพราะถือว่าการออกแบบ การเขียนแบบ เป็นจุดเริ่มต้นของงาน การออกแบบที่ดีต้องอาศัยความรู้อยู่ 2 อย่างด้วยกัน

1. องค์ประกอบของศิลป์ เป็นศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานของจิตใจสอดคล้องกับวิถีชีวิต และเพื่ออำนวยประโยชน์สูงทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ องค์ประกอบของศิลป์ที่สำคัญได้แก่ สี ต้องมีความเข้าใจเรื่องของสี เรื่องของเส้น เรื่องของพื้นผิว เรื่องของรูปทรง เรื่องของรูปร่าง เรื่องของช่องว่าง และก็ลวดลาย ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบของศิลปะ ผู้ออกแบบจะต้องทำความเข้าใจ

2. หลักในการออกแบบ จะเน้นที่ความสมดุลจะเป็นสมดุลที่แท้จริง สมดุลแบบเชิงล้อเลียนธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ ช่วงจังหวะทั่ว ๆ ไปที่เราเรียกว่าลิทึม สำหรับมาตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ความเป็นเอกภาพจัดไปแล้ว มีความเป็นหนึ่งเดียวไม่หลากหลายหรือสับสนมากเกินไป ความกลมกลืนของกลุ่มวัสดุที่ใช้ เช่น กลุ่มของหิน กลุ่มของพืชพันธุ์ ในระหว่างการสร้างจุดเด่น รวมถึงความขัดแย้งถ้าเผื่อจำเป็นจะต้องมีอันนี้เป็นหลักของการออกแบบที่ดี ผู้ออกแบบที่ดีจะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ชัดเจนและเข้าใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางประเด็นที่อยากจะให้ข้อเสนอแนะว่า ในการออกแบบเราก็มีข้อคิดหลาย ๆ ข้อคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กรณีของการใช้สีในการจัดสวน ถ้าหากเป็นชาวตะวันออก จะนิยมใช้กลุ่มสีที่เป็นสีเย็นหรือสีพื้น หรือใส่เสื้อผ้าสีพื้นมากกว่าฉูดฉาด เพราะฉะนั้นลักษณะพืชพันธุ์สิ่งของที่นำมาใช้ วัสดุมักจะเป็นสีพื้น ๆ และดูได้นาน มีความกลมกลืนค่อนข้างยาวนาน แต่ถ้าเป็นการจัดสวนแบบชาวยุโรปตะวันตก เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนง่าย สีที่ใช้ส่วนใหญ่ของพืชพันธุ์วัสดุมักจะเป็นสีซ้อนและสีค่อนข้างจะฉูดฉาด เน้นค่าของสีต่อพื้นที่ พื้นผิวที่ต่างกันจะมีแปลงไม้ดอกสดใสมากมายในแถบยุโรปซึ่งแตกต่างกันใน เรื่องการใช้สี นอกจากนี้จะพิจารณาถึงฉากหลังหรือผนังของอาคารต่าง ๆ อย่างเช่นกรณีของผนังถ้าเป็นผนังของอาคารที่เป็นสีสว่าง ๆ ก็จะเลือกใช้วัสดุที่มีสีเข้มเพื่อให้มองดูสวยขึ้นและในทำนองเดียวกันถ้าหาก ผนังอาคารสีเข้มอยู่แล้วอาจจะใช้วัสดุพืชพันธุ์สีสว่างเพื่อมองดูเด่นชัด อาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง

กรณีพื้นผิวต่องานออกแบบ อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้ากรณีพื้นผิวหยาบพืชพันธุ์ที่นำมาใช้ก็ควรจะใช้ที่มีพื้นผิวละเอียดจะมอง ดู เป็นความขัดแย้งแต่ถ้าหากเราต้องการให้มีความกลมกลืนอาจจะใช้พื้นผิวที่หยาบ เช่น พันธุ์ไม้ที่มีใบใหญ่ใบหนา ถ้าหากว่าพื้นผิวหยาบ จะไว้ส่วนหลัง ส่วนหน้าก็จะเป็นพื้นผิวค่อนข้างจะปานกลาง หน้าสุดก็จะเป็นละเอียด ถ้าเป็นสนามหญ้าเปิดกว้าง ๆ จะใช้หญ้านวลน้อย ถ้าหากใต้ร่มไม้ที่มีแสงไม่มากนัก จะใช้หญ้ามาเลเซียหรือพื้นที่ขนาดเล็กอาจจะใช้หญ้าที่ละเอียด เช่น หญ้าญี่ปุ่น การจัดสวนเพื่อให้เกิดความสวยงาม บางทีสวนที่จัดซับซ้อนเกินไปไม่ได้บ่งชี้ความสวยงามระยะยาว แต่สวนที่จัดให้เกิดความสวยงามกลับกลายเป็นจัดสวนที่ง่าย มีสนามหญ้าเปิดกว้าง ดูแลรักษาง่าย ยาวนาน และเสริมสิ่งก่อสร้างหลักให้สวยงามมากขึ้น การจัดสวนอย่าให้เป็นเหมือนการจัดเรือนต้นไม้หรือร้านขายต้นไม้เป็นหลักการ ที่ค่อนข้างจะสำคัญ

สวนสวยทีม งานสามารถจัดดำเนินการให้ได้อย่างปราณีตและคุ้มค่าแก่การดูแลและรักษาสวนให้ดำรงอยู่
คู่บ้านที่แสนน่าอยู่ของเรา สนใจติดต่อ ทีมงาน สยามการ์เด้นส์ (Siam Garden)
สยาม 08-4455-1982


   
   


ราคา: 20,000-40,000 ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สยามอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 084-455-1982IP Address: 27.130.66.233

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  โทรสอบถามราคาวัสดุกรองได้ตลอดเวลาครับยินดีส่งตจว.
  1,200
  1,450
  ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้ายินดีเข้าวัดพื้นที่
  2,300
  หลากหลาย
  220
  0 บาท
  90-500
  140,000 บาท
  20,000-40,000
  สอลถาม
  90-300
 
  เริ่มที่ 299บ./ตร.ม.
  180
  25,000-50,000
  6,000-9,000
  250
  150-1,800