$ รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติและรับทำสื่อการเรียนการสอน CAI $

หน้าแรก » การบริการ » รับพิมพ์งาน

$ รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติและรับทำสื่อการเรียนการสอน CAI $

แบ่งปันให้เพื่อนหนุ่ม รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ$ รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติและรับทำสื่อการเรียนการสอน CAI $


สวัสดีครับ ..... ผมชื่อ หนุ่ม รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ รวมถึง โปรแกรม R ด้วยครับ

A. สำหรับอาจารย์ทางด้านวิจัยการศึกษา ที่กำลังทำงานวิจัยหรือรายงาน เพื่อขอเสนอเลื๋อนตำแหน่ง และต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็นสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของเนื้อหา(IOC)กับจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงการหาคุณภาพของเครื่องมือวัด/ประเมิน(ค่า p,ค่า r)

B. สำหรับบุคคลทั่วไปที่กำลังจะทำ การศึกษาอิสระ (IS)และวิทยานิพนธ์(Thesis) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรรมศาสตร์หรือด้านอื่นๆ ที่มีการวิเคราะห์ตัวแปรตาม(Factor : y)ในเรื่องของระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจ กับตัวแปรต้น(Factor : x) ซึ่งได้แก่ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม(เช่น เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ)


โดยในการวิเคราะห์นั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกัน(Independence test) ของตัวแปร x และ y ข้างต้น หลังจากนั้นทำการทดสอบสมมติฐาน(H0:H1) เพื่อพิสูจน์ความแตกต่างกันหรือไม่ ของตัวแปร x และ y


หรือจะเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนาม(MANOVA)หรือตัวแปรร่วมพหุนาม(MANCOVA) ซึ่งการวิเคราะห์ได้ก็ต้องมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนได้แก่

1.ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ

2 ข้อมูลที่นำมาทดสอบได้มาจากประชากรที่เป็นอิสระต่อกัน

3.ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละประชากรต้องเท่ากัน


สามารถวิเคราะห์ต่อได้อีกว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระ(X) ตัวใดโดยเริ่มจากวิเคราะห์

1.สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Correlation Coefficient) ด้วยสูตรของ Pearson

2.วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป


C.หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเสร็จ ทีมงานเราจะดำเนินการจัดพิมพ์ผลการศึกษาพร้อมตารางสรุปผลต่างๆ รวมถึงจะมีคะแนนดิบรายงานในภาคผนวก เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และหากมีการอ้างอิงทฤษฎีใดที่เกี่ยวข้องก็จะจัดพิพม์ไว้ในบรรณานุกรม ให้เรียบร้อย


ขอให้ท่านสบายใจหากความเดือนร้อนของคุณอยู่ในมือเรา


สำหรับท่านที่ยังขาดความชำนาญหรือประสบปัญหาในการใช้โปรแกรมทางสถิติ ข้างต้น


ผมช่วยได้ครับ ..ราคากันเอง... โทรมานะครับ หนุ่ม 087-8696327


ถ้าจะให้เข้าใจกันรวดเร็ว...ท่านสามารถส่งเค้าโครงงานวิจัย(Proposal)

โดยแนบไฟล์มากับ e-mail ส่งมาที่ [email protected]


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: หนุ่มอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 0878696327IP Address: 183.89.57.44

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  5 บาท
 
  เริ่มต้นที่ 500 / ตามชิ้นงานค่ะ
  ไม่ระบุ
  8
  สอบถามค่ะ..
  ตามตกลง หรือเเล้วเเต่จะให้
  ตามลักษณะงาน(ถูก)
  6
  5
  ตามตกลง หรือเเล้วเเต่จะให้
  500-3,500
  ไม่ระบุ
  10
  ติดต่อสอบถาม
  เริ่มต้นที่ 500 /ตามชิ้นงานค่ะ
  8
  เริ่มต้นที่ 500 / ตามชิ้นงานค่ะ
  4-10
  5