อบรม Windows Server 2003 R2 โดยอาจารย์ระดับ MCSE+Secuirty 2003 และ MCITP 2008

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ » อบรมด้านคอมพิวเตอร์

อบรม Windows Server 2003 R2 โดยอาจารย์ระดับ MCSE+Secuirty 2003 และ MCITP 2008

แบ่งปันให้เพื่อนอบรม Windows Server 2003 R2 โดยอาจารย์ระดับ MCSE+Secuirty 2003 และ MCITP 2008

หลักสูตร Windows Server 2003 R2 Workshop เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเน้นภาคปฎิบัติ ช่วยให้ท่านสามารถติดตั้ง, ดูแล, บริหาร, และจัดการ ระบบเครือข่าย Windows Server 2003 R2 ได้ครบถ้วนในหลักสูตรเดียวกัน หลักสูตรนี้จะเน้นการนำเอาไปใช้งานจริงในองค์กรธุรกิจทั่วไป โดยมีการจำลองรูปแบบการทำงานที่แท้จริงในองค์กร ซึ่งจะมีการ Setup ค่า Services ต่างๆ ที่นิยมใช้งาน เช่น WINS, DNS, DHCP, Active Directory (DC), Group Policy, GPMC, File Server, FSRM, DFS, Printer Server, IIS, RRAS, NAT และ VPN รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ๆ บน Windows Server 2003 R2 อีกมากมาย เราจึงมั่นใจได้ว่าหลังจากเรียนจบท่านจะมีความรู้ และสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างแน่นอน

เนื้อหาหลักสูตร

DAY1

• แนะนำเกี่ยวกับ Windows Server 2003 และ R2
• การติดตั้ง Windows Server 2003 R2 แบบ Step by Step
• ตรวจสอบ Configure ของเครื่อง Server และกำหนดค่าต่างๆ
• การติดตั้ง WINS Server เพื่อรองรับระบบ NetBIOS Name
• การติดตั้ง WINS Server ตัวที่สอง เพื่อทำ Fault Tolerance
• การติดตั้ง DNS Server เพื่อรองรับระบบ Domain Name
• การติดตั้ง Domain Controller บน Windows Server 2003 R2
• การจัดการ Object บน Active Directory (OUs, Users, Group, โ€ฆ)
• การสร้าง User Account เป็นจำนวนมาก โดยใช้เทคนิค CSVDE และ DSADD
• การใช้ Domain Policy ในการปรับแต่ง Password Policy เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
• การติดตั้ง DHCP Server เพื่อแจก IP และ Option ต่างๆให้กับเครื่อง Clients
• หลักการจัดการกรณีมี DHCP Server อย่างน้อย 2 ตัวในระบบ
• การนำเครื่อง Clients (XP) เข้าเป็นสมาชิกของ Domain
• การทำ Delegate Control เพื่อมอบหมายให้ Users ทำงานบางอย่างแทน Admin
• การใช้ Group Policy กำหนดให้ Domain Admins เท่านั้นที่นำเครื่อง Join Domain ได้
• การออกแบบ และปรับโครงสร้างของ OUs สำหรับองค์กรขนาดกลาง และ ใหญ่
• การทำให้ Helpdesk Group เป็น Local Admin ของเครื่อง Clients
• การใช้ Group Policy ไม่ให้เครื่อง Client จำ Username ตอน Logon
• การใช้ Group Policy ป้องกันการสุ่ม Password Logon เข้ามาในระบบ
• การติดตั้ง Addition Domain พร้อมกับ DNS Server ตัวที่สอง
• การทดสอบ Replicate ข้อมูลระหว่าง Root Domain กับ Addition Domain
• การใช้เครื่องมือ Replication Monitor ในการตรวจสอบ และ Force Replicate

DAY2

• ความเข้าใจเกี่ยวกับ Operation Master และ Global Catalog ของ Domain
• การทำ Double Global Catalog เพื่อป้องกัน Root Domain ไม่ทำงาน
• การย้าย Operation Master จาก Root Domain ไปยัง Additional Domain
• การยึด (Seizing) Operation Master กรณี Root Domain ไม่ทำงาน
• การ Install & Uninstall Software ผ่านทาง Group Policy
• การ Deploy Software ในรูปแบบ Published และ Assigned
• ระบบการ Share Files และ การ Setup NTFS Permission
• การสร้าง Home Folder ให้กับ Users เพื่อใช้เก็บข้อมูลบนเครื่อง Server
• การสร้าง Map Network Drive ให้กับ Users แต่ละคน
• การติดตั้ง Access-Based Enumeration เพื่อซ่อน File และ Folder ที่ Users ไม่มีสิทธิ์ Access
• การกำหนด Disk Quota เพื่อจำกัดการใช้พื้นที่ของ Users บน Server
• การติดตั้ง FSRM เพื่อกำหนด Disk Quota ระดับ Folder บน 2003 R2
• การ Block ไฟล์ที่ไม่ต้องการนำมาวางบน Server ด้วย File Screening
• การสร้าง Report ข้อมูลการใช้งาน File ของ Users บนเครื่อง File Server
• การใช้ Distributed File System เพื่อจัดการ Share ต่างๆ บน 2003 R2
• การทำ Replication ข้อมูล User Data ระหว่าง File Server 2 เครื่อง
• การทำ Encrypting File System เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์ข้อมูล
• การทำ Data Recovery Agent เพื่อให้ Admin สามารถกู้ข้อมูลที่ Encrypt กลับมาได้
• การทำ Backup & Restore ข้อมูลของ Users ที่อยู่บน Server
• การติดตั้ง Shadow Copies เพื่อช่วยเมื่อมีการ Save ข้อมูลผิดพลาด
• การทดสอบ Restore ข้อมูลของ Users โดยใช้ Shadow Copies

DAY3

• การจัดการ Profile ของ Users ที่อยู่บน Active Directory
• การทำ Roaming User Profile & Mandatory User Profile
• การจัดการ Printer และการ Setup Windows 2003 R2 เป็น Printer Server
• การจัดการ Drivers ของเครื่อง Printer เพื่อให้ Users นำไปใช้งาน
• การจัดการ Printer Priority และ Printer Load Balance
• การติดตั้ง Printer ให้กับเครื่อง Clients ผ่านทาง Group Policy
• การใช้งาน Print Management Console บน 2003 R2
• การบริหารและจัดการ Hard Disk ด้วย Disk Management Tools
• การกำหนด Hard Disk แบบ Basic Disk และ Dynamic Disk
• การทำ RAID 0 (Striped) เพื่อเพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูล
• การทำ RAID 1 (Mirrored) & RAID 5 ป้องกันกรณี Hard Disk หลักเสียหาย
• การใช้เครื่องมือของ Admin ในการจัดการกับเครื่อง Clients และ เครื่อง Server
• การใช้งาน Run as, Computer Management, MMC และ ADMINPAK.MSI
• การใช้งาน Remote Desktop, Remote Desktops และ Remote Assistance
• การติดตั้ง Terminal Server เพื่อช่วย Run Programs ต่างๆ แทนเครื่อง Clients
• การติดตั้ง Components เพื่อให้ Clients สามารถใช้ Terminal Server ผ่านหน้า Web Browser (IE) ได้
• การติดตั้ง IIS เพื่อทำ WEB Server ให้บริการภายในองค์กร
• การสร้างหลายๆ Web Site บน Web Server ตัวเดียว
• การสร้าง Virtual Directory และ Sub Website เพื่อให้บริการ
• การกำหนด และปรับแต่งค่า Web Site Properties
• การทำ Backup / Restore Configuration ของ Web Site
• การติดตั้ง IIS เพื่อทำ FTP Server ให้บริการภายในองค์กร
• การติดตั้ง Internet Printing Protocol เพื่อให้สามารถ Print งาน ผ่าน Web Site ได้
• การติดตั้ง SMTP Service และ POP3 Service เพื่อทำ Mail Server ใช้งาน

DAY4

• การติดตั้ง GPMC พร้อมทั้งตัวอย่างการใช้งาน Group Policy แบบต่างๆ
• การใช้ Group Policy แสดงข้อความ Message Text ต่างๆ ขณะ Logon
• การใช้ Group Policy ห้าม Run Programs ตามที่ระบุบนเครื่อง Clients
• การใช้ Group Policy ห้ามใช้ USB & External Drives บนเครื่อง Clients
• การใช้ Group Policy จัดการเกี่ยวกับ Personal Firewall ของเครื่อง Clients
• การใช้ Group Policy จัดการเกี่ยวกับ Desktop ของเครื่อง Users
• การใช้ Group Policy จำกัดการเข้าใช้งาน Control Panel
• การใช้ Group Policyในการปรับแต่งค่าเริ่มต้นให้กับ Internet Explorer (IE)
• ตัวอย่างการใช้ Logon Scripts ผ่านทาง Group Policy
• ตัวอย่างการใช้ Enforced Policy, Block Inherit Policy, Link Policy
• การตรวจสอบว่า Users และ Clients ได้รับ Group Policy ข้อไหนบ้าง
• การจัดการ Backup / Restore Group Policy
• การจัดการ Backup / Restore ข้อมูล Active Directory Database
• ทำความรู้จักกับ WSUS 3.0 และ ประโยชน์ในการ Update Patch
• การกำหนดค่า Configuration ต่างๆ ของ WSUS Server
• การกำหนดให้เครื่อง Clients ติดต่อรับการ Update Patch จาก WSUS Server
• การติดตั้ง NAT และ VPN บน Windows Server 2003 R2
• การจัดตั้ง Public Server เพื่อให้ Users เข้ามาใช้บริการจากภายนอกองค์กร
• การวางระบบ VPN ทั้งแบบ PPTP และ L2TP (IPSec Encryption)
• การติดตั้ง Network Load Balance บน Windows Server 2003 R2
• ตัวอย่างการนำ Network Load Balance ไปใช้งานในระบบ
• การวางระบบ Clustering บน Windows Server 2003 R2
• การกำหนด Hard Disk และ Network Card สำหรับระบบ Clustering
• ทดสอบการทำงานของ Clustering กรณีที่ตัว Active (หลัก) Down แล้วให้ตัว Passive (สำรอง) ทำงานแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
IT Certification (Thailand) Co., LTd.
โทร: 029649736
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.itc-trainingcenter.net


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: IT Certification (Thailand) Co., LTd.อีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: นนทบุรี
โทรศัพย์: 029649736IP Address: 110.169.167.203

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
 
 
  2,300
  ราคาตกลงกันได้
  3,800 บาท
  1,400-2,100
  13
  ไม่ระบุ
  เริ่มต้นที่ 400
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,900-8,900
 
  ตามที่ตกลง
  5,000
  ไม่ระบุ
 
  700-1,800