ฝึกเรียนExcel, อบรมExcel, สอนExcel เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ » อบรมด้านคอมพิวเตอร์

ฝึกเรียนExcel, อบรมExcel, สอนExcel เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

แบ่งปันให้เพื่อนบริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด

[email protected]
http://www.wisethailand.com
02-932-5257, 02-539-5512
95/20 ม.8 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ. ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
----------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีขีดความสามารถสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากลายรูปแบบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ Excel มีฟังก์ชั่นสำเร็จรูปมากมาย ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำไปสร้างสูตรต่างๆ ได้ตามความต้องการของงานแต่ละประเภท เช่น งานบัญชีการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

วัตถุประสงค์

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถใช้งาน Excel ได้คล่องในการเรียน หรือการทำงาน สามารถใช้งานสร้างสูตรสร้างตารางที่ซับซ้อน สร้างกราฟเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารหรือลูกค้า ใช้สร้างฐานข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมเฉพาะทาง

หัวข้อการฝึกอบรม

1. การใช้งานกราฟและ Chart รูปแบบต่างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่นำมาสร้างกราฟ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกราฟ
3. การตั้งชื่อเซลหรือช่วงเซล และการนำไปใช้งาน
4. ทำความรู้จักกับ Operator ต่างๆ สำหรับสร้างสูตรคำนวณใน Excel
5. สร้างสูตรคำนวณที่มีความซับซ้อน
6. เริ่มต้นการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
7. ฟังก์ชั่นที่ควรรู้จักและควรใช้เป็น
• IF( ), Sum( ), Count( ), SumIF( ), CountIF( )
• Date( ), Time ( ), Today ( ), Now( )
• Left( ), Right( ), Len( ), Find( ), Substitute( ), Trim ( )
• VLOOKUP( ), HLOOKUP( )
• Round( ), RoundUp( ), RoundDown( )
• isNumber( ), isBlank( )
• ฯลฯ
8. ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสูตร (Error Message) แบบต่างๆ
9. การใช้งาน Data Validation เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
10. การใช้งาน Conditional Formatting
11. การติดตาม และตรวจหาข้อผิดพลาดของสูตร
12. การใช้งาน Excel สำหรับเป็นฐานข้อมูล
13. การใช้งาน Sort และ Filter
14. การหาผลรวมโดยใช้ Subtotal
15. การดึงข้อมูลจาก Text File เพื่อนำมาแสดงใน Excel และการนำข้อมูลใน Excel แปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบของ Text File
16. การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น เช่น MS Access ไปแสดงใน Excel
17. การป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขมีการแก้ไขข้อมูลใน Worksheet รวมทั้งป้องกันไม่ให้มองเห็นสูตรคำนวณใน Cell
18. Pivot Table, Pivot Chart

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- บุคคลทั่วไป นักเรียน นึกศึกษา มีพื้นฐานโปรแกรม MS Excel มาบ้างแล้ว
- ผู้ที่ผ่านหลักสูตรปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และต้องการต่อยอดระดับความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น

ระยะเวลาการอบรม

09.00 - 16.00 น. 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ค่าอบรม

3,100 บาท /ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat.7%) (มีบริการคอฟฟี่เบรค 2 รอบ และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02-932-5257, 02-539-5512
หรือที่ ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด http://www.wisethailand.com

***เรียน Excel 2007,คอร์สเรียน Excel 2007,สูตร Excel 2007


--------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007เบื้องต้น

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรม Microsoft office ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในงานที่ต้องใช้การคำนวณ และสูตร และยังเป็นโปรแกรมซึ่งมีฟังก์ชั่นหลากหลาย ดังนั้นผู้ที่จะเริ่มใช้ควรศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม การใช้เครื่องมือ และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่จะเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

การใช้สูตรและฟังก์ชั่นการคำนวณแบบพื้นฐาน การแก้ไขข้อมูล ย้ายคัดลอกสูตร สร้างและตกแต่งตารางด้วยสีต่างๆ หลักสูตรนี้เน้นพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ที่จะเรียนรู้หลักสูตรที่ยากขึ้นต่อไป

หัวข้อการฝึกอบรม

1. แนะนำโปรแกรม MS Excel และคุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม
2. ส่วนประกอบของโปรแกรม, เมนู และแถบเครื่องมือ
3. การเพิ่มลดแถบเครื่องมือ
4. ส่วนประกอบของไฟล์, Worksheet, Cell
5. การเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูลลงใน Cell และการจัดรูปแบบข้อมูลใน Cell
6. การคัดลอกและการนำข้อมูลที่คัดลอกไปวางในเซลที่ต้องการ
7. การจัดการแถวและคอลัมน์
8. เทคนิคการใส่ข้อมูลให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
9. การสร้างตาราง และการตกแต่งตารางด้วยเส้น, รูปภาพ
10. การทำงานข้าม Worksheet
11. การเปิดใช้งานไฟล์ Excel หลายๆ ไฟล์พร้อมๆ กัน และการใช้เชื่อมโยงข้ามไฟล์
12. การจัดการกับ Worksheet เช่น การเพิ่ม, ลบ, เปลี่ยนชื่อ
13. การใส่สูตรคำนวณอย่างง่าย และเทคนิคการใส่สูตรให้รวดเร็วขึ้น
14. การตรึงแถวและคอลัมน์
15. การแบ่งหน้าจอและหน้ากระดาษ
16. การกำหนดให้แถวหรือคอลัมน์มีการพิมพ์ซ้ำในทุกๆ หน้า
17. การจัดหน้ากระดาษ และการสั่งพิมพ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Windows XP หรือเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นไปได้
- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการนำเสนองานพรีเซนเทชั่นอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ระยะเวลาการอบรม

09.00 - 16.00 น.1 วัน (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม

อบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน พร้อมตัวอย่างเพื่อฝึกปฏิบัติจริง

ค่าอบรม

1,400 บาท /ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat.7%) (มีบริการคอฟฟี่เบรค 2 รอบ และอาหารกลางวัน)


การสมัครเข้าอบรมกับ ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1. สมัครผ่านทางเวปไซต์ www.wisethailand.com
2. โทรสมัครผ่าน Call Center หมายเลข 02-932-5257, 02-539-5512

**เรียน Excel, สอน Excel, Excel พื้นฐาน, Excel เบื้องต้น

------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรเจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR

หลักการและเหตุผล

ระบบงานบุคคลเป็นระบบที่จำเป็นจะต้องมีในทุกๆ บริษัท ห้างร้าน ที่มีการจ้างพนักงานเข้ามาช่วยทำงานในบริษัท ดังนั้นในท้องตลาดจึงมีซอฟท์แวร์ระบบงานบุคคลให้เลือกใช้งานอยู่มากมายตามแต่ลักษณะของธุรกิจและงบประมาณในการจัดซื้อ ทั้งนี้สำหรับบริษัทที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรหรืองบประมาณ Microsoft Excel ก็เป็นซอฟท์แวร์ที่ดีอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถทำมาประยุกต์ใช้งานในระบบงานบุคคลได้ และสามารถปรับให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละองค์ได้ง่ายอีกด้วย

วัตถุประสงค์

ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้สูตร และเครื่องมือต่างๆ ใน Microsoft Excel ที่จำเป็นในการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานบุคคล

หัวข้อการฝึกอบรม

1. เริ่มต้นจัดการสร้างฐานข้อมูลพนักงานให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง
• การแยกชื่อ-นามสกุล ออกเป็น 2 คอลัมน์
• การแยก ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ให้อยู่คนละคอลัมน์
• การป้องกันการใส่ข้อมูลซ้ำ
• การป้องกันการใส่ข้อมูลผิดพลาด
2. ทบทวนการใช้งาน Sort และ Filter
3. การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (RANG NAME) และเทคนิคการใช้งาน
4. สูตรที่จำเป็นและควรรู้สำหรับงาน HR
• สูตรการหาอายุของพนักงาน
• สูตรการคำนวณชั่วโมงเวลาทำงาน และคำนวณ OT
• สูตรการหาจำนวนวันสาย, ลา และขาดงาน
5. เรียนรู้สูตร VLOOKUP/HLOOKUP และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
6. ตัวอย่างการทำบัตรพนักงาน
7. ตัวอย่างการสร้างสลิปเงินเดือน
8. การป้องกันไฟล์งานที่มีความสำคัญของฝ่ายบุคคลด้วยการ Protect Worksheet


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- บุคคลทั่วไปที่ทำงานทางด้าน HR มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS Excel แล้ว
- ผู้ที่ผ่านหลักสูตรปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และต้องการต่อยอดระดับความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้าน HR

ระยะเวลาการอบรม

09.00 - 16.00 น. 1 วัน (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม

จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน พร้อมตัวอย่างเพื่อฝึกปฏิบัติจริง

ค่าอบรม

2,400 บาท /ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat.7%) (มีบริการคอฟฟี่เบรค 2 รอบ และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02-932-5257, 02-539-5512
หรือที่ ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด http://www.wisethailand.com

** Excel สำหรับงาน HR,Excel สำหรับงานฝ่ายบุคคล,Excel สำหรับฝ่ายบุคคล,ใช้งาน Excel ฝ่ายบุคคล

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรที่ ไวส์ ซัคเซส เปิดสอน

1.หลักสูตรขายสินค้าบน eBay (Work Shop ฟรี 6 เดือน)
2.หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงานออกบิล ใบเสร็จต่างๆ
3.หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
4. หลักสูตร เพิ่มลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
5.หลักสูตร รอบรู้การใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel
6.หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excelเบื้องต้น
7.หลักสูตรเจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR
8. หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น
9.หลักสูตร สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007
10.หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงาน CRM
11. หลักสูตร Mix Office 2007 ( Word, Excel, PowerPoint )


 


ราคา: 1,400-3,100 ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไวส์ ซอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด52/20 หมู่ 8 ซอยลาดพร้าวIP Address: 124.122.115.61

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
 
 
  2,300
  ราคาตกลงกันได้
  3,800 บาท
  1,400-2,100
  13
  ไม่ระบุ
  เริ่มต้นที่ 400
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,900-8,900
 
  ตามที่ตกลง
  5,000
  ไม่ระบุ
 
  700-1,800