จัดอบรมMicrosoft word, สอนword, เรียนword เพื่อเสริมทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ » อบรมด้านคอมพิวเตอร์

จัดอบรมMicrosoft word, สอนword, เรียนword เพื่อเสริมทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งปันให้เพื่อนบริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด

[email protected]
http://www.wisethailand.com
02-932-5257, 02-539-5512
95/20 ม.8 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ. ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
----------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์งาน สร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ เพราะด้วยความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ข้อความที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความได้อย่างง่ายดาย, แทรกรูปภาพ หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ, การสร้างตารางข้อมูลอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ ที่เป็นคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Word 2007 ซึ่งท่านสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย เมื่อจบการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

ผู้ที่เข้าอบรมสามารถสร้างเอกสาร โดยใช้คำสั่งสำเร็จรูปจากโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

1. รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word 2007
2. การทำงานกับเอกสาร
- การสร้างเอกสารใหม่
- การบันทึกเอกสาร
- เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาใช้งาน
- การปิดเอกสาร และการปิดโปรแกรม
3. จัดรูปแบบเอกสาร
- ตั้งค่าขอบกระดาษ (Margins)
- เลือกขนาดกระดาษ
- จัดรูปแบบเอกสารด้วย Themes
- ใส่เส้นขอบหน้ากระดาษ (Page Border)
4. จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ
- การจัดรูปแบบย่อหน้ากระดาษ
- การตั้งตำแหน่ง Tab
- เลือกข้อความ
- การจัดรูปแบบ และจัดตำแหน่งข้อความ
- ใส่เลขลำดับ และบุตเล็ต
- กำหนดระยะห่างของบรรทัด
- สีพื้น และเส้นขอบ
- จัดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์ (Styles)
- ปรับเปลี่ยน (Change Styles)
5. สร้างตารางเก็บข้อมูล
- สร้างตาราง
- แท็บคำสั่ง Table Tools
- การเลือกตาราง
- จัดรูปแบบตารางเอง และจัดด้วยสไตล์สำเร็จรูป
- ซ่อน/แสดงตาราง
- จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
- การแยกและรวมตาราง
- จัดเรียงข้อมูลในตาราง
- แปลงตารางให้เป็นข้อความ
- คำนวณค่าตัวเลขในตาราง
- วาดตาราง และลบเส้นตาราง
6. แทรกรูปภาพ
- แทรกรูปไฟล์รูปภาพ และภาพคลิปอาร์ต (Clip Art)
- ปรับขนาด และปรับแต่งรูปภาพ
- ปรับแต่งแสง สี และใส่เอฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
- จัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเอกสาร(Position)
- ลดขนาดไฟล์ภาพ
7. การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
- วาดรูปทรงสำเร็จ (AutoShape)
- การปรับแต่งรูปทรง และตกแต่งรูปวาดให้สวยงาม
- กำหนดเอฟเฟ็คต์พิเศษให้รูปวาด
- การจัดตำแหน่งรูปภาพ
- เท็กซ์บ็อกซ์ (Text box)
- ข้อความศิลป์ (WordArt)
8. การใช้งาน SmartArt
- การสร้าง SmartArt
- การปรับแต่ง SmartArt
- แก้ไข SmartArt
- กำหนดเอฟเฟ็คต์พิเศษ
9. การทำงานกับกราฟ
- การสร้างกราฟ
- ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ
- การตกแต่งกราฟ และจัดรูปแบบกราฟด้วยสไตล์
- เลือกลักษณะการแสดงกราฟ และเปลี่ยนชนิดของกราฟ
- แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- เปลี่ยนสีชุดข้อมูล
- ใส่รูปภาพในแท่งกราฟ และใส่รูปภาพลงไปในกราฟ
10. การจัดพิมพ์เอกสาร


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Windows XP หรือเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นไปได้
- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการนำเสนองานพรีเซนเทชั่นอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Word

ระยะเวลาการอบรม

09.00 - 16.00 น. 1 วัน (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม

อบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน พร้อมตัวอย่างเพื่อฝึกปฏิบัติจริง

ค่าอบรม

1,400 บาท /ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat.7%) (มีบริการคอฟฟี่เบรค 2 รอบ และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง โทร.02-932-5257, 02-539-5512
หรือที่ ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด http://www.wisethailand.com

****เรียน microsoft word 2007,คอร์สเรียน microsoft word 2007,เรียน word 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์งาน สร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ เพราะด้วยความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ข้อความที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความได้อย่างง่ายดาย, แทรกรูปภาพ หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ, การสร้างตารางข้อมูลอย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งความสามารถคือการจัดทำเอกสาร ให้เป็นรูปแบบรายงานอย่างสมบูรณ์แบบด้วยคำสั่งอัตโนมัติ เช่น การสร้างปกรายงาน, สร้างสารบัญ, ทำดัชนี, สร้างฟอร์มสำเร็จรูป และอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย เมื่อจบการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

ผู้ที่เข้าอบรมสามารถสร้างเอกสารในรูปแบบรายงาน โดยใช้คำสั่งสำเร็จรูปจากโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

1. แนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word 2007
• รู้จักการทำงานของ Microsoft Office Button
• รู้จักการทำงานของ Quick Access Menu
• รู้จักการทำงานของ Contextual tabs
• รู้จักการทำงานของ Ribbon
• รู้จักการทำงานของ Mini Toolbar
• รู้จักการทำงานของ Show Dialog
• รู้จักการทำงานของ Galleries
• รู้จักการทำงานของ Live Preview
2. สร้างรายงาน และการอ้างอิง
• สร้างปกรายงาน (Cover Page)
• ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ (Header-Footer)
• เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ (Caption)
• การสร้างสารบัญ (Table of Contents)
• การทำดัชนี (Index)
• การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง (Footnote-Endnote)
• การสร้าง Bookmark
• การทำ Cross-Reference เพื่องานอ้งอิงโยง
• ใส่ลายน้ำให้เอกสาร (Watermark)
3. การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน (Quick Parts)
4. สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป
• สร้าง และกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์แบบข้อความ, ดร็อปดาวน์ และวันที่
• แทรก และใช้งานฟิลด์แกลลอรีสำเร็จรูปและฟิลด์รูปภาพ
• ป้องกันฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะส่วน
5. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการเปรียบเทียบเอกสาร (Track Changes-Compare Documents)
• วิธีเปิด และปิดเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
• กำหนดตัวเลือกการติดตาม
• การยอมรับ และไม่ยอมรับ หากเอกสารถูกเปลี่ยนแปลง
6. กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร
• การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
• กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล
7. การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน

ระยะเวลาการอบรม

09.00 - 16.00 น.1 วัน (6 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- มีความรู้พื้นฐาน หรือใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้
- บุคคลที่ต้องการสร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word

รูปแบบการอบรม

จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน พร้อมตัวอย่างเพื่อฝึกปฏิบัติจริง

ค่าอบรม

2,100 บาท/ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%) (มีบริการคอฟฟี่เบรค 2 รอบ และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02-539-5512 , 02-932-5257
หรือที่ ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด http://www.wisethailand.com

****เรียน microsoft word 2007,คอร์สเรียน microsoft word 2007,เรียน word 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรที่ ไวส์ ซัคเซส เปิดสอน

1.หลักสูตรขายสินค้าบน eBay (Work Shop ฟรี 6 เดือน)
2.หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงานออกบิล ใบเสร็จต่างๆ
3.หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
4. หลักสูตร เพิ่มลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
5.หลักสูตร รอบรู้การใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel
6.หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excelเบื้องต้น
7.หลักสูตรเจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR
8. หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น
9.หลักสูตร สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007
10.หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงาน CRM
11. หลักสูตร Mix Office 2007 ( Word, Excel, PowerPoint )


 


ราคา: 1,400-2,100 ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไวส์ ซอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด52/20 หมู่ 8 ซอยลาดพร้าวIP Address: 124.122.115.61

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
 
 
  2,300
  ราคาตกลงกันได้
  3,800 บาท
  1,400-2,100
  13
  ไม่ระบุ
  เริ่มต้นที่ 400
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,900-8,900
 
  ตามที่ตกลง
  5,000
  ไม่ระบุ
 
  700-1,800