ประกันสุขภาพเด็ก ดีๆ จาก ธนาคารกรุงไทย แอ็กซ่า เบิก IPD&OPD ได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำได้ตั้งแต่แรกเกิด!

หน้าแรก » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และประกัน » ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเด็ก ดีๆ จาก ธนาคารกรุงไทย แอ็กซ่า เบิก IPD&OPD ได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำได้ตั้งแต่แรกเกิด!

แบ่งปันให้เพื่อนประกันสุขภาพเด็ก ดีๆ จาก ธนาคารกรุงไทย แอ็กซ่า เบิก IPD&OPD ได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำได้ตั้งแต่แรกเกิด!
ประกันสุขภาพเด็ก ดีๆ จากธนาคารกรุงไทย แอ็กซ่า ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงเดือนละ 1,293 บาทประกันสุขภาพเด็ก ดีๆ จากกรุงไทย แอ็กซ่า

สำหรับ คุณพ่อคุณแม่ ทุกท่านที่กำลังมองหาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตร วันนี้ทางบริษัทกรุงไทย แอ็กซ่า ขอเสนอแบบประกันภัยที่เน้นทางด้านค่าห้องสูง ค่ารักษาพยาบาลสูง แต่ชำระเบี้ยประกันต่ำเพียง 14,361 บาท ต่อ ปี หรือ เดือนละ 1,293 บาท คือ เราไม่เน้นทุนประกันเสียชีวิต แต่เรามีให้ที่ทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 12 ปี แต่ถ้าลูกค้าต้องการความคุ้มครองสุขภาพต่อ ก็ชำระเพียงค่าเบี้ยประกันสุขภาพเท่านั้นค่ะ และจะมีเงินคืนให้ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป จนครบสัญญา หรือจะขอใช้สิทธิมูลค่าเงินสดคืนในปีที่คุณไม่ต้องการความคุ้มครองแล้วก็ได้

หมายเหตุเพื่อ ความสบายใจของคุณพ่อ และ คุณแม่ การเลือกความคุ้มครองให้กับบุตร ณ วันที่ลูกของคุณมีร่างกายแข็งแรง เพื่อผลประโยชน์ในด้านการพิจารณารับประกันนะค่ะ อย่ารอให้ต้องเจ็บป่วยก่อนที่จะมาซื้อประกันเลย เพราะทุกวันนี้อัตราการป่วยของเด็กมีถึง 90 %แล้ว เพราะสภาพอากาศ การแพร่เชื้อ และ ติดเชื้อมากมายที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้

***แบบประกันจะมี 4 แบบนะคะ จะขอกล่าวถึง แบบ 2200 (จ่ายเบี้ยประกัน 1293 บาท/เดือน) เพื่อง่ายแก่การเข้าใจนะคะ***

รายการผลประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง จำนวนผลประโยชน์ แบบ 2200 จ่ายเบี้ยประกัน 1,293/เดือน

- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 2,200

- ค่าห้อง ไอ ซี ยู ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) 4,400

- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยใน 65,000

- ค่าวางยาสลบในฐานะผู้ป่วยใน 9,750

- ค่าใช้ห้องผ่าตัด ในฐานะผู้ป่วยใน 19,500

- ค่ายา , ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 20,000

- ค่าปรึกษาแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาล (สูงสุด 75 ครั้ง) 800

- ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง 1,200 (20 ครั้ง/ปี)

- ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกกรณีเกิดอุบัติเหตุ 6,000

รวมผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ 480,000เป็นประกันสุขภาพ+อุบัติเหตุ ทำได้ตั้งแต่อายุ 0 เดือน-60 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี

สามารถ เลือกส่งได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี เบี้ยต่ำสุดเริ่มต้นที่ 1000บาท/เดือน สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชลชื่อดังกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี
- เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 จนครบสัญญา
- เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ณ ครบกำหนดสัญญา 115% ของจำนวนเงินเิอาประกันภัย
- ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- อายุที่รับประกัน 1 เดือน - 60 ปี
- ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท (สามารถเลือกสูงกว่านี้ได้)

คุ้มครองแม่ (ผุ้ส่งเบี้ยประกัน) กรณีเสียชีวิตหรือทุพลภาพไม่ต้องส่งเบี้ยต่อทางกรุงไทย-แอกซ่า จะเป็นผู้ส่งเบี้ยประกันให้แทนจนครบ 12 ปี

ทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับชีวิต

รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผลตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญาตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 เป็นต้นไป จนครบอายุ 85 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานงานของบริษัทฯ เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯจ่ายเงิน
ปันผลประจำทุกปี

สิทธิการลดหย่อนภาษี
ท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยหลักสำหรับแบบประกัน 12PL มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด

เป็นประกัน สุขภาพ+อุบัติเหตุ ทำได้ตั้งแต่แรกเกิด ส่งเบี้ย12ปีคุ้มครองน้องถึงอายุ85 รับเงินปันผลคืนได้ตั้งแต่ปีที่2 เป็นเงินเก็บให้น้อง คุ้มครองแม่(ผุ้ส่งเบี้ย)ถ้าเสียชีวิตหรือทุพลภาพไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อธนาคาร จ่ายให้ สามารถเลือกส่งได้ทั้งแบบรายเดือน ราย3เดือน ราย6เดือน ราบปี เบี้ยต่ำสุดเริ่มต้นที่1000บาทต่อเดือน


ช่องทางในการชำระเบี้ยประกัน

1.ชำระผ่านตัวแทนของบริษัท
2.ชำระที่สำนักงานสาขาหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยตรง
3.ชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคาร
4.ชำระโดยวิธี หักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคาร 5 แห่ง
- ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.ชำระทางไปรษณีย์
- โดยแนบ "ใบแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัย"
6.ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

เอกสารเตรียมทำประกันสุขภาพ

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาสมุดสุขภาพ หน้าแรก หน้าฉีดวัคซีน หน้าน้ำหนักส่วนสูง

3. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน(แม่ และ ลูก)

4.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของผู้ส่งเบี้ยประกัน


และ ที่สำคัญคือลูกค้าไม้ต้องสำรองจ่ายทางบริษัทมีบัตรของ กรุงไทย แอ็กซ่า มอบให้กับลูกค้าที่ไปโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

สนใจสมัคร หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่ เบอร์ 0868431078 คุณ ผึ้ง หรือ ฝากเบอร์ศัพท์โทรติดต่อกลับได้ที่อีเมล์ [email protected]


   
 


ราคา: 1,293 ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ผึ้งอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: ชลบุรี
โทรศัพย์: 0868431078IP Address: 125.24.86.120

คำค้น:  กรุงไทย แอกซ่า แบบ 12PL จ่ายเบี้ยประกัน 12 ปี คุ้มครองน้องถึงอายุ 85 ปี | ประกันภัย 12pl | ประกันภัย 12pl คุ้มครอง | กรุงไทยแอกซ่า 12pl | ประกัน 12pl | แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า สมาร์ท โปร/กรุงไทยสินมั่นคง 12PL | smart pro 12pl | smart pro 12pl รายละเอียด | กรุงไทยแอกซ่า | กรุงไทยแอกซ่า 12 PL |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  30 สตางค์
  13 สตางค์
  13 สตางค์
  30 สตางค์
  999-1,790
  999-1,790
  ไม่ระบุ
  462
  13 สตางค์
  13 สตางค์
  13 สตางค์
  30 สตางค์
  30 สตางค์
  13 สตางค์
  19,900
  ไม่ระบุ
  30 สตางค์
  0 บาท
  13 สตางค์