RD พันธุ์ข้าว กข43 กข41 กข31 RD-43 RD-41 RD-31 Organic agriculture วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก พันธุ์ข้าว และข้าวสารคุณภาพ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่มีสารตกค้าง

หน้าแรก » สัตว์เลี้ยง และ เกษตรกรรม » เมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า

RD พันธุ์ข้าว กข43 กข41 กข31 RD-43 RD-41 RD-31 Organic agriculture วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก พันธุ์ข้าว และข้าวสารคุณภาพ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่มีสารตกค้าง

แบ่งปันให้เพื่อน-------------------------------------------------------------------------------------
+พันธุ์ข้าว กข-43 กข-41 กข-31 ราคาถังละ 180 เป็นความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก และคลีนิคเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เพื่อการส่งเสริ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตร เรื่องการผลิตและจัดจำหน่าย

+ รับผลิตข้าว เพื่อเป็นข้าวสารแปรรูป สำหรับคนรักสุขภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ

+ ข้าวสาร (ข้าว กข43)
เป็นข้าวเจ้าที่ขัดขาว เป็นข้าวที่อ่อน ไม่แข็ง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุก หอม นุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ(ไกล้เคียงข้าวหอมดอกมะลิ 105 ) เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป และเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล


+ ข้าวกล้องสังข์หยด จังหวัดนครนายก
(ข้าวปลอดสารพิษ วิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ บำบัดโรค โภชนาการสูง)

ข้าวกล้องสังข์หยด เมล็ดข้าวสีแดง อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก มีแคลเซียมและวิตามินบี 1,2 และ E สูงกว่า เป็นข้าวที่ไม่ได้สีเอาจมูกข้าวออก จึงมีแร่ธาตุและวิตามิน อีกมากกว่า 20 ชนิด ป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน ช่วยแก้เคล็ด แก้เหน็บชา มีธาตุเหล็ก 10.5 mg. ธาตุสังกะสี 17.2 mg. ธาตุทองแดง 2.4 mg. วิตามินอี 270 ug. เบต้าแคโรทีน 3.3 ug. ลูทีน6.26 ug (ต่อ 1 กก.)

--------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อพันธุ์ กข-43 (SPR99007-22-1-2-2-1)
ชนิด ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง

คู่ผสม พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี1 (พันธุ์พ่อ)
ประวัติพันธุ์

คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี1 (พันธุ์พ่อ) ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2542 คัดเลือกได้สายพันธุ์ SPR99007-22-1-2-2-1 ปลูกทดสอบผลผลิตในศูนย์วิจัยข้าวและในนาเกษตรกรตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2551

การรับรองพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว พิจารณารับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ใช้ชื่อว่า ข้าวเจ้า กข-43

ลักษณะประจำพันธุ์

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 95 วัน ปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม ความสูงประมาณ 103 ซม. ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวจาง ใบธงตั้งปานกลาง ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 30.35 กรัม ข้าวกล้องสีขาว ยาว 7.59 มิลลิเมตร รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย มีปริมาณแอมิโลสต่ำ (18.82 %) คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุก นุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ(ไกล้เคียงข้าวหอมดอกมะลิ 105 ) มีระยะพักตัว 5 สัปดาห์ ผลผลิต ประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

1 อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วันปลูกโดยวิธีวิธีหว่านน้ำตม
2 คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ(ไกล้เคียงข้าวหอมดอกมะลิ 105 )
3 ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข้อควรระวัง เนื่องจากเป็นข้าวอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ไม่ควรปลูกร่วมกับข้าวที่มีอายุต่างกันมาก อาจจะเสียหายจากการทำลายของนกและหนูได้ ข้าวพันธุ์นี้มีลำต้นเล็ก การใส่ปุ๋ยอัตราสูงอาจทำให้ข้าวล้มได้ และข้าวพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคไหม้ที่พิษณุโลก

พื้นที่แนะนำ พื้นที่นาชลประทานที่เกษตรกรมีศักยภาพต้องการเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มรอบการทำนาเป็น 3 ครั้งต่อปี พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและเกษตรกรมีช่วงเวลาในการทำนาน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่น ๆ และ/หรือพื้นที่ที่มีปัญหาข้าววัชพืชระบาด

--------------------------------------------------------------------------------


ข้าวสกุล 80

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข-31 (ปทุมธานี 80)

• เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 111-118 วัน สูง 117 ซม. กอตั้งใบธงตั้งตรง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ผลผลิตเฉลี่ย 738 กก./ไร่ สูงกว่า สุพรรณบุรี 1 ประมาณ 5 %

• ต้านทานเพลี้ยกระโดยหลังขาว ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง

• ลักษณะเมล็ดยาวเรียว ขนาดและรูปร่างเมล็ดสม่ำเสมอ ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี เป็นข้าวอมิโลสสูง 27-29% แต่แป้งสุกอ่อน หุงขึ้นหม้อดี

* ทนร้อนได้ดี ผลผลิตข้าวในหน้าร้อน ข้าวไม่ลีบ น้ำหนักดี ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ *
----------------------------------------------------------------------------------พันธุ์ข้าวเจ้า กข-41

ประวัติ

พันธุ์ข้าว กข-41 ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 จากสายพันธุ์ CNT96028-21-1-PSL-1-1 โดยการผสม 3 ทางระหว่าง ลูกผสมชั่วที่ 1 ของ CNT85059-27-1-3-2 กับสุพรรณบุรี 60 นำไปผสมกับ RP217-635-8 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2539 ปลูกชั่วที่ 1-3 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และชั่วที่ 4 – 6 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่ฤดูนาปรัง 2541 ถึง ฤดูนาปรัง 2542 ปลูกศึกษาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2543 และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีฤดูนาปี 2544 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก


จากนั้นนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและลพบุรี ในฤดูนาปี 2545 ถึงฤดูนาปี 2550 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ตั้งแต่ฤดูนาปี 2546 ถึง ฤดูนาปี 2550 ทดสอบผลผลิตการยอมรับของเกษตรกร ตั้งแต่ฤดูนาปี 2547 – 2550 ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท และกำแพงเพชร ทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ในฤดูนาปี 2550 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก แพร่ อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร์ ปทุมธานี สุพรรณบุรี และพัทลุง ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงให้ผลผลิตสูงสุด 1,104 กิโลกรัมต่อไร่ ต่ำสุด 616 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกทุก 10 วัน ในรอบปี 2549 อายุ 105 วัน ความสูง 104 เซนติเมตร กอตั้ง ต้นแข็ง ใบสีเขียวตั้งตรง ใบธงตั้งตรง ยาว 35 เซนติเมตร กว้าง 1.6 เซนติเมตร ข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดเรียว ยาว 10.4 มิลลิเมตร ขนาดข้าวกล้อง ยาว 7.73 มิลลิเมตร ข้าวสารยาว 7.3 มิลลิเมตร มีปริมาณแอมิโลสสูง 27.15 เปอร์เซ็นต์ ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อนระยะการไหลของแป้ง 77 มิลลิเมตร ข้าวเมื่อหุงสุก มีลักษณะร่วน และค่อนข้างแข็ง

ลักษณะเด่น

1 ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 894 กิโลกรัมต่อ/ไร่ สูงกว่าสุพรรณบุรี 1 (795 กก./ไร่) พิษณุโลก 2 (820 กก./ไร่)
สุพรรณบุรี 3 (768 กก./ไร่) กข-29 (835 กก./ไร่) และชัยนาท 1 (812 กก./ไร่) คิดเป็นร้อยละ 23, 5, 13, 4 และ 20 ตามลำดับ

2 ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้

3 คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาว เรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ได้


ข้อแนนำ
อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูงเกินไปจะทำให้เกิดโรครุนแรง การปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จะกระทบอากาศเย็น ทำให้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ

หมายเหตุ ในช่วงหนาว หรืออากาศเย็นให้ใช้ปุ๋ยอินทรย์ และฉีดสารสกัดจากการหมักจากสัตว์ ผลผลิตไม่แตกต่าง ผลผลิตไม่ได้ลดลง
----------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

...วิธี การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา นครนายก
เลขบัญชี 211-1-66198-8 ในนามร้าน คิงค์เทคโนโลยี
ส่งข้อมูลมาที่ Email: [email protected]
ฝ่ายขาย ติดต่อ คุณมารี โทร 086-765-7449


...วิธี จัดส่งสินค้า
ต่างจังหวัด ....ส่งทางไปรษณีย์
หรือ บริบัทฯ ขนส่ง
หรือ มารับด้วยตนเอง จ. นครนายก

--------------------------------------------


 


ราคา: 160-180ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ร้าน คิงค์เทคโนโลยี/วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายกอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: นครนายก
โทรศัพย์: 086-765-7449IP Address: 118.175.23.106

คำค้น:  ข้าวพวง พันธุ์ กข 41 | กข41พวง | ลักษณะประจำพันธุ์ กข41พวง | ข้าว กข41พวง | พันธุ์ข้าวกข.41พวง | วิธีทำ ข้าว กข.41พวง | วิธีปลูกข้าว กข 41 พวง | ข้าว กข 41 พวง | กข41 พวง | พันธุ์ข้าวกข41พวง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  40 บาท
  ***
  13 บาท
  1,400 บาท
  1,200 บาท
  แล้วแต่การตกลงติดต่อ คุณจา 089-9807999
  ไม่ระบุ
  1,200 บาท
  40-50
  1,200 บาท
  สอบถาม กุ้ง 084-5317392
  50
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  45
  30 บาท
  30 บาท
  ราคาถูก
  25-150
  0 บาท