บริการ

หน้าแรก » การบริการ » งานขนส่ง

บริการ

แบ่งปันให้เพื่อนห้างหุ้นส่วนสามัญ clean & Messengerห้างหุ้นส่วนสามัญ clean & MESSENGER ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2551โดย คุณ วิชัย ผู้บริหารแผนกฝ่ายบุคคลโรงแรมและโรงงานต่างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ด้วยประสพการณ์ในการทำงานและในการณ์เดินทางไปต่างประเทศทางคุณวิชัยได้เห็นว่าพนักงานclean & messengerในบ้านเรายังมีบริการยังไม่คลอบคลุมและดีพอทางคุณ วิชัย เลยจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ clean & messengerขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการclean & Messengerให้ดีพอเทียบเท่าต่างประเทศ


ห้างหุ้นส่วนสามัญclean & messenger 7 Services บริการแมสเซ็นเจอร์ที่ทางห้างหุ้นส่วน clean & messengerชำนาญ

บริการ แมสเซ็นเจอร์ (messenger service) พนักงานจัดส่งเอกสาร / พัสดุภัณฑ์ / เก็บเช็ค / วางบิล / ชำระค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ / รับส่งสินค้าตัวอย่าง / ติดต่อขอยื่นวีซ่า หรือหนังสือเดินทาง / ยื่นแบบชำระภาษี / ติดต่อหน่วยงานราชการ และบริการอื่นๆ เพื่อความสะดวกของท่าน


บริการ messenger ประจำหน่วยงานท่าน และทั่วไป รับ-ส่ง ภายใน 1 วัน
เก็บเช็ค-วางบิล ส่งดอกไม้ ชำระค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ รับส่งสินค้าตัวอย่าง ติดต่อขอยื่นวีซ่า
หรือหนังสือเดินทาง ยื่นแบบชำระภาษี ติดต่อหน่วยงานราชการรอื่นๆ ที่ท่านต้องการ
บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พนักงานชำนาญเส้นทาง และไว้ใจได้ ทันต่อเวลาเร่งด่วนของคุณ
บริการด้วยใจ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
บริการอื่น ๆ ที่สามารถให้บริการได้ด้วยมอเตอร์ไซค์
หมดปัญหา แมสเซนเจอร์ขาดประสบการณ์ ขาดงาน /ทำล้าช้า ภาระความเสี่ยง ความเสียหาย ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม ค่าสวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ยกหน้าที่ นี้ให้กับเรา พีแอลซี เซอร์วิส ก้าวไปพร้อมกันกับอีกขั้นของบริการ

6 services บริการทำความสะอาดที่ทางห้างหุ้นส่วน clean & messenger ชำนาญ
บริการทำความสะอาด (maid & cleaning services)
ยกหน้าที่ทำความสะอาด ให้กับเรา พีแอลซี เซอร์วิช มีแม่บ้านมืออาชีพมีประสบการณ์ ไว้ใจได้ มีความรู้ความชำนาญ และใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัย น้ำยาทำความสะอาด Johnson & Jonson โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและบริการด้านความสะอาดอย่างมืออาชีพ

บริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงาน ทั่วไป บ้านพักอาศัย
บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า
บริการดูแลรักษาความสะอาดถนน ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
บริการทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถ
หรือบริการทำความสะอาดทั่วไป ฯลฯ
บริการด้วยพนักงานทำความสะอาดที่ชำนาญ หมดปัญหา แม่บ้านขาดประสบการณ์ ขาดงาน ทำล้าช้า ลดภาระความเสี่ยง ความเสียหายระหว่างการทำงาน ไม่มีค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม หรือ ค่าสวัสดิการ เช่นพนักงานประจำ ยกหน้าที่นี้ให้กับเรา พีแอลซี เซอร์วิส ก้าวไปพร้อมกันกับอีกขั้นของบริการ

อัตราค่าบริการ
บริการแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
รายละเอียดการให้บริการ อัตราค่าบริการ (บาท)
1. อัตราค่าบริการประเภทพนักงานประจำ (เส้นทางในกรุงเทพ) 10,000-12,000
2. อัตราค่าบริการประเภทพนักงานประจำ (เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล)
12,000-15,000
หมายเหตุ
1. ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)
2. กรณีทำงานวันเสาร์ราคาเพิ่มอีก 500 บาท

บริการแมสเซ็นเจอร์ เหมาวัน และเหมาครึ่งวัน
รายละเอียดการให้บริการ อัตราค่าบริการ (บาท)
1. บริการประเภทเหมาวัน (เส้นทางในเขตกรุงเทพ)
** ทำงาน 8 ชั่วโมง จำนวนงานไม่เกิน 6 งาน ** 800
2. บริการประเภทเหมาครี่งวัน (เส้นทางในเขตกรุงเทพ)
** ทำงาน 8.30 น.-12.00 น. / 13.00 น.-17.00น. **
กรณีเส้นทางมีเส้นทางในเขตปริมณฑลราคารเพิ่มอีก 500 บาท 500
3. บริการประเภทเหมาครี่งวัน (เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล)
** ทำงาน 8.30 น.-12.00 น. / 13.00 น.-17.00น. ** 1,000

บริการแมสเซ็นเตอร์ รายเที่ยว
รายละเอียดการให้บริการ อัตราค่าบริการ (บาท)
1. อัตราค่าบริการคำนวณจากระยะทาง ตามระยะทาง ก.ม.
ละ 10 บาท โดยประมาณ
คำนวนระยะทางของท่านได้ที่นี่...

บริการแม่บ้าน ทำความสะอาด
แม่บ้านรายเดือนตามคอนแทคส์ อัตราค่าบริการ (บาท)
1. บริการรายเดือนในกรุงเทพทุก จันทร์ - ศุกร์
9,000
2. บริการรายเดือนในกรุงเทพทุก จันทร์ - เสาร์
9,500
หมายเหตุ
1. แม่บ้าน อัตราค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 50 บาท
2. การรับประกันความเสียหาย
2.1 รับประกันความเสียหายสำหรับพนักงานรายเดือนส์ครั้งละไม่เกิน 1 เท่าของอัตรค่าจ้าง
2.2 รับประกันความเสียหายไม่เกิน 2000 บาท ในงานรายเที่ยว


บริการ แมสเซ็นเจอร์ (messenger service) พนักงานจัดส่งเอกสาร / พัสดุภัณฑ์ / เก็บเช็ค / วางบิล / ชำระค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ / รับส่งสินค้าตัวอย่าง / ติดต่อขอยื่นวีซ่า หรือหนังสือเดินทาง / ยื่นแบบชำระภาษี / ติดต่อหน่วยงานราชการ และบริการอื่นๆ เพื่อความสะดวกของท่าน

อัตราค่าบริการ
บริการ messenger ประจำหน่วยงานท่าน และทั่วไป รับ-ส่ง ภายใน 1 วัน
เก็บเช็ค-วางบิล ส่งดอกไม้ ชำระค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ รับส่งสินค้าตัวอย่าง ติดต่อขอยื่นวีซ่า
หรือหนังสือเดินทาง ยื่นแบบชำระภาษี ติดต่อหน่วยงานราชการรอื่นๆ ที่ท่านต้องการ
บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พนักงานชำนาญเส้นทาง และไว้ใจได้ ทันต่อเวลาเร่งด่วนของคุณ
บริการด้วยใจ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
บริการอื่น ๆ ที่สามารถให้บริการได้ด้วยมอเตอร์ไซค์
หมดปัญหา แมสเซนเจอร์ขาดประสบการณ์ ขาดงาน /ทำล้าช้า ภาระความเสี่ยง ความเสียหาย ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม ค่าสวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ยกหน้าที่ นี้ให้กับเรา พีแอลซี เซอร์วิส ก้าวไปพร้อมกันกับอีกขั้นของบริการ

6 services บริการทำความสะอาดที่ทางห้างหุ้นส่วน clean & messenger ชำนาญ
บริการทำความสะอาด (maid & cleaning services)
ยกหน้าที่ทำความสะอาด ให้กับเรา พีแอลซี เซอร์วิช มีแม่บ้านมืออาชีพมีประสบการณ์ ไว้ใจได้ มีความรู้ความชำนาญ และใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัย น้ำยาทำความสะอาด Johnson & Jonson โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและบริการด้านความสะอาดอย่างมืออาชีพ

บริการทำความสะอาด อาคาร สำนักงาน ทั่วไป บ้านพักอาศัย
บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า
บริการดูแลรักษาความสะอาดถนน ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
บริการทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถ
หรือบริการทำความสะอาดทั่วไป ฯลฯ
บริการด้วยพนักงานทำความสะอาดที่ชำนาญ หมดปัญหา แม่บ้านขาดประสบการณ์ ขาดงาน ทำล้าช้า ลดภาระความเสี่ยง ความเสียหายระหว่างการทำงาน ไม่มีค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม หรือ ค่าสวัสดิการ เช่นพนักงานประจำ ยกหน้าที่นี้ให้กับเรา พีแอลซี เซอร์วิส ก้าวไปพร้อมกันกับอีกขั้นของบริการ
โปรโมชั่น เหมารายสัปดาห์ 3500 บาท เบอร์โทร 080-586-7578 E-mail clean_messenger


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: คุณเหน่งอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 0805867578IP Address: 124.121.201.5ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
 
  500-1,200
  999,999 บาท
  081-6577411
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  081-6577411
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ตามลักษณะงาน
  Contact 026781702-5
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  0 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,500
  10