ติวกพ.ด่วนติวกพ.ภาคก.54

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » อบรม / สัมมนา

ติวกพ.ด่วนติวกพ.ภาคก.54

แบ่งปันให้เพื่อนด่วนติว กพ.ที่กรุงเทพและพิษณุโลก โดยดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ระยะเวลา 3 วัน พร้อมเอกสารสำคัญ
สอบถามเพิ่มเติม 083-4319545ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
อายุ 39 ปี เกิด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2514
ที่อยู่ 41 ซอยสีลม 19 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทร 083-4319545 E-mail address: [email protected]

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2534
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร พ.ศ. 2540
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรรัฐประศาสนสศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2550
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักวิเคราะห์และประเมินหลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไทย โดยรับทุนการศึกษาจาก ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน
(ภาคเอกชน)
- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2535-2540
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรรัตน์ อิมปอร์ต แอนด์ เอกซ์ปอร์ต จำกัด (ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ) พ.ศ.
2540-2548
- ผู้จัดการทั่วไปบริษัทไทยซัมมิท ออโต้บอดี้ จำกัด พ.ศ. 2548 - 2549
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ. 2551- 2552
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ. 2551-2552
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2553 – 2554
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( M.P.A.) พ.ศ.2553 – 2554

(ภาครัฐ)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาร่างกฎหมาย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลงานด้านการศึกษาและวิชาการ
- บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจนมีจำนวนนักศึกษากว่า 200 คนในปี พ.ศ. 2552 โดยดูแลในทุกด้าน อาทิเช่น การจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพระดับประเทศ เช่น ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต) การสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการรับรองจากทางภาครัฐ เป็นต้น
- บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติ
- แต่งตำราเรื่อง “นโยบายสาธารณะ แนวคิด และการวิเคราะห์” สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
- แต่งเอกสารประกอบการสอน เรื่อง “รัฐธรรมนูญการปกครองไทย พรรคการเมือง และอนาคตประเทศไทย” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
- งานวิจัยโดยรับการสนับสนุนจากอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ เรื่อง “ บทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ต่อการส่งเสริมอาชีพโดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”
- เขียนบทความทางวิชาการในหนังสือพิมพ์นครสวรรค์นิวส์

ประวัติการสอนหนังสือ
- ปริญญาตรี วิชา รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น นโยบายสาธารณะ การเงิน การคลัง และงบประมาณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (อาจารย์ประจำ) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อาจารย์พิเศษ) ในวิชา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
- ปริญญาโท วิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะ วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (อาจารย์ประจำ) และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิชา รัฐประศาสนศาสต์กับภาวะผู้นำ (อาจารย์พิเศษ ส่วนร่วมกับ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ และ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
- เปิดติว ภาค ก. ของ ก.พ. ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ


 


ราคา: 2,000 ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 0834319545IP Address: 58.8.245.34

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
 
  1,000
  2,000
  0
  2,100
  5,000
  2,300
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  อบรมฟรี
  2,000
  2,200
  2,000
  2,880
  ไม่ระบุ