จดทะเบียนบริษัท 9,500 จดทะเบียหจก. 4,500 (รวมค่าธรรมเนียมทุกประเภท+ตรายาง+จดบัตรภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำบัญชีฟรี 1 เดือน),เลิกกิจการเริ่มต้น 11,000. บริการด้วยความตั้งใจ รวดเร็ว จริงใจ แจ้งราคาแบบรวมทั้งหมดแล้ว ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล ดูรายละเอียดในเว็บก่อน

หน้าแรก » การบริการ » บัญชี

จดทะเบียนบริษัท 9,500 จดทะเบียหจก. 4,500 (รวมค่าธรรมเนียมทุกประเภท+ตรายาง+จดบัตรภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำบัญชีฟรี 1 เดือน),เลิกกิจการเริ่มต้น 11,000. บริการด้วยความตั้งใจ รวดเร็ว จริงใจ แจ้งราคาแบบรวมทั้งหมดแล้ว ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล ดูรายละเอียดในเว็บก่อน

แบ่งปันให้เพื่อน"ด้วยประสบการณ์ในงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความจริงใจในการทำงาน ความเต็มใจในการให้คำปรึกษาตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการทุกครั้งที่คุณมีปัญหา เรามั่นใจว่าสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าในราคายุติธรรมกว่าแก่คุณ ทำบัญชีและจดทะเบียนให้บริการทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนได้เร็วตามที่คุณต้องการ ภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด" "สำนักงานมีที่ตั้งที่แน่นอน มีพนักงานทำงาน สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆที่สำนักงานได้ด้วยความยินดีค่ะ มีสถานที่เก็บเอกสารอย่างเพียงพอเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สูญหายคุณสามารถเยี่ยมชมวิธีการทำงานได้ตลอดเวลาทำงาน รับรองจากจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องกว่าพันรายตลอดหลายปีที่ผ่านมา " บริการงานจดทะเบียน ***จดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 6,300 บาท แล้ว) ***จดทะเบียน หจก 4,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,350 บาทแล้ว) ***จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท (ราคาจดทะเบียนรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว) ***ขอหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Permit) 10,000 บาท + เปลี่ยนวีซ่าเป็น NON IMMIGRANT 10,000 บาท ***จดเลิกกิจการ เริ่มต้น 13,000 บาท รวมปิดงบเลิก ประกาศลงหนังสือพิมพ์และค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว ***จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อเพิ่มทุน ค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ***จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (ภ.พ.09) 1,000 บาท ***จดบัตรผู้เสียภาษี 500 บาท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท ***ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,500 บาท บริการงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี สำนักงานในฐานะผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เพื่อการตัดสินใจ ขอเสนอบริการต่างๆที่ครบวงจรเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการ ***จัดทำเอกสารบัญชีละเอียดทุกใบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนวินโดว์ที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด และลงรายการทางบัญชี จัดทำสมุดบัญชี รายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ***จัดทำสมุดบัญชี 5 เล่ม และปิดงบการเงิน ตามที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำ ***ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ราคายุติธรรม ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท ลูกค้าสำนักงานปิดงบให้ฟรี คิดเฉพาะค่าสอบบัญชี ***ควบคุมดูแลระบบบัญชี Update เดือนต่อเดือนเพื่อวางแผนการชำระภาษีให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องที่สุดและประหยัดที่สุด ***ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด (กฎหมายเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 45) ***ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และพบสรรพากรแทนเจ้าของกิจการฟรี ไปพบโดยเจ้าของสำนักงานบัญชี กรณีมีจดหมายเชิญพบจากสรรพากรพื้นที่ ***คำนวณและยื่นภาษีรายเดือน ภงด. 1,3,53 ภ.พ. 30 และประกันสังคม ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ***คำนวณและยื่นภาษี ภงด.90, ภงด.91, ภงด.94 ของพนักงานและเจ้าของกิจการ ***หลักสูตร Accounting for Non-Accountant ฟรี สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชี ***จัดทำรายงานบัญชีเพื่อการบัญชีเพื่อการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินในของผู้ประกอบการ ***ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ถูกต้องและประหยัด ***ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร ให้เหมาะสมกับกิจการและบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี *** สำนักงานมีการควบคุมระบบเอกสารและสถานที่สำหรับเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อความมั่นใจในบริการว่าเอกสารเมื่อจัดส่งมาที่สำนักงานจะมีการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดีไม่สูญหาย ทั้งหมดนี้บริการคุณด้วย ทีมงานที่มีคุณภาพฝ่ายบัญชี 6 คน ฝ่ายทะเบียนบริษัท 2 คน พนักงานส่งเอกสาร 2 คน และประสบการณ์ทางบัญชีและภาษีอากรกว่าหลายปี พิเศษจัดทำบัญชีรายเดือน ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท รวมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ รับส่งเอกสารถึงบริษัท รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการด้วยความเต็มใจ(จันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.30 - 21.00)หรือคุณมีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการโทรสอบถามได้ตลอดเวลา *** เสียภาษีอย่างไรให้ถูก (เงิน) และ ถูก (ต้อง) *** "สำนักงานฯ หวังว่าจะได้รับโอกาสร่วมงานกับท่านและพร้อมที่จะเป็นคู่คิดทางบัญชีและภาษีอากรด้วยความเต็มใจตลอดไป" " ยินดีให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำด้วยความเต็มใจ แม้ไม่ได้เป็นลูกค้ากัน " สนใจติดต่อ สำนักงานบัญชีเอพี แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 92/810 หมู่บ้านนาริสา ถนนเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ (ใกล้แยก ม.นิด้า,The Mallบางกะปิ) คลิ๊กที่รูปแผนที่ เพื่อขยายดูแผนที่ (ถ้าต้องการเข้ามาพบที่สำนักงาน) โทรศัพท์: 02-733-8712-4 (3 คู่สาย) 081-491-6528, 086-331-3219 แฟกซ์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง : 02-733-8715 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.ap-accounting.com สนใจจองชื่อบริษัท เข้าไปพิมพ์รายละเอียดการจองชื่อใน เว็บไซต์ ของเราก่อนเลยค่ะ เพื่อความสะดวก ดูใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัท และ เข้าไปกรอกข้อมูลการจดทะเบียนใน เว็บไซต์ และส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้เลยค่ะ เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เราจะรีบดำเนินการ และนัด ส่งเอกสารเซ็นกันอีกครั้งค่ะ email : [email protected]


   
   


ราคา: ยินดีตอบคำถามก่อนตัดสินใจค่ะต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สำนักงานบัญชีเอพี แอคเคาท์ติ้งอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 02-733-8712-4,081-491-6528, 081-498-5111 แฟกซ์ 02-733-8715IP Address: 

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  1,500
  ฟรี
  0 บาท
  ตามประเภทกิจการและปริมาณงาน
  1,500
  ตามตกลงกัน
  3,000
  1,000-2,000
  ไม่ระบุ
  1,500-3,000
  ไม่ระบุ
  3,900
  ไม่ระบุ
  ตามตกลง
  2,000-3,000
  1000
  1,500-2,000
  ไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ
  1,500 บาท
  ไม่ระบุ