ที่พักใกล้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่พักใกล้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รูป   รายละเอียด ราคา
  4300 /เดือน
  4300-4500
  4300-4500