หน้าบันโบสถ์
หน้าบันโบสถ์

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หน้าบันโบสถ์

 [ ลงประกาศ ]
 วัดหน้าพระเมรุ - วิกิพีเดีย
... ดังนั้น หน้าบันของโบสถ์ วิหาร หรือปราสาทราชวังที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือทรง บูรณะก็มักจะทำรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นสำคัญ อันมีความหมายว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดหลวง.
http://th.wikipedia.org/wiki/วัดหน้าพระเมรุ

คำค้น: หน้าบันโบสถ์
 หน้าบัน - วิกิพีเดีย
หน้าบันในพุทธศาสนสถาน[แก้]. หน้าบันโรมาเนสก์ คริสต์ศตวรรษที่ 12 ของอารามเวเซอแลใน ประเทศฝรั่งเศส. หน้าบัน คือ ... หัวเรื่องบางหัวเรื่องที่นิยมตกแต่งด้านหน้าโบสถ์คริสต์ก็มี.
http://th.wikipedia.org/wiki/หน้าบัน

คำค้น: หน้าบันโบสถ์
 ปูนปั้นเมืองเพชร เพชรบุรีเป็นดินแดนเก่าแก่แห่งหนึ่ง ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ...
หน้าบันปูนปั้น ลายก้านขดพุ่มหางโต ด้านทิศตะวันตก ของศาลาการเปรียญวัดใหญ่ สุวรรณาราม - หน้าบันปูนปั้น พระนารายณ์ทรงครุฑ ลายพุ่มกระจังของโบสถ์วัดใหญ่ สุวรรณาราม
http://lib.pbru.ac.th/gold/jobten/index_1-2.htm

คำค้น: หน้าบันโบสถ์
 งานปูนปั้น
... เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามมากมาย วัดแต่ละแห่งแต่ละวัดมีโบราณสถาน และ โบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงเลื่องลือมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยเฉพาะปูนปั้นหน้าบันโบสถ์ วิหาร ศาลา- ...
http://province.m-culture.go.th/petchaburi/claft2.htm

คำค้น: หน้าบันโบสถ์
 พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
... หลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย (กาบู) ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลังคา ๒ ชั้นซ้อน ชั้นล่างเป็นปีกนกโดยรอบ หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและลวดลายปูนปั้นเขียนสี ...
http://www.watbowon.com/all/

คำค้น: หน้าบันโบสถ์
 วัดสนามพราหมณ์..เรื่องของโบสถ์เก่าที่เราหลงลืม จากบล็อก โอเคเนชั่น ...
เป็นโบสถ์เก่าที่ผมไม่เคยได้เข้ามาชมเลยครับทั้ง ... ที่แปลกไปจากวัดอื่นในเพชรบุรีคือมี ลักษณะคล้าย ๆ กับโบสถ์ฝรั่ง ... ในขณะที่หน้าบันของโบสถ์มีลวดลายดอก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=911384

คำค้น: หน้าบันโบสถ์
 วัดใหม่จันทราราม : ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว : อุทัยธานีดอทคอม
ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนัง รูปดอกมณฑารพ (ดอกไม้แห่งเมืองสวรรค์) ตัวโบสถ์มีลักษณะ คล้ายเรือ ส่วนหน้าเชิดขึ้น หน้าบันโบสถ์เป็นศิลปะจีนผสม ...
http://www.uthai-thani.com/tourview/250313231414/

คำค้น: หน้าบันโบสถ์
 มุขเด็จ แปลว่า หมายความว่า ความหมาย ตัวอย่างประโยค : พจนานุกรม ...
... ๒ รวง; องค์ประกอบของอาคาร มีลักษณะเป็นแผงรูป สามเหลี่ยมเรียงกันใต้กระจังฐานพระที่ หน้าบันโบสถ์ วิหาร หรือมุขเด็จ. รัตนสิงหาสน์, น. ที่ตรงพระบัญชรหรือมุขเด็จซึ่งเสด็จออก.
http://dict.longdo.com/search/มุขเด็จ

คำค้น: หน้าบันโบสถ์

หน้าบันโบสถ์