หน้าบันปูนปั้น
หน้าบันปูนปั้น

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หน้าบันปูนปั้น

 [ ลงประกาศ ]
 งานปูนปั้น
งานปูนปั้น. ความเป็นมา. เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ ... และโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงเลื่องลือมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยเฉพาะปูนปั้นหน้าบันโบสถ์ วิหาร  ...
http://province.m-culture.go.th/petchaburi/claft2.htm

คำค้น: หน้าบันปูนปั้น
 ปูนปั้นเมืองเพชร เพชรบุรีเป็นดินแดนเก่าแก่แห่งหนึ่ง ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ...
หน้าบันปูนปั้น พระนารายณ์ทรงสุบรรณ มีหนุมานแบกครุฑไว้อีกชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยลาย ก้านขด,ช่อฟ้า หางหงส์ ปั้นเป็นรูปเทพพนมของวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร ...
http://lib.pbru.ac.th/gold/jobten/index_1-2.htm

คำค้น: หน้าบันปูนปั้น
 พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
... หลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย (กาบู) ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลังคา ๒ ชั้นซ้อน ชั้นล่างเป็นปีกนกโดยรอบ หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและลวดลายปูนปั้นเขียนสี ...
http://www.watbowon.com/all/

คำค้น: หน้าบันปูนปั้น
 วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
พระอุโบสถ : พระวิหาร ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคา เครื่องไม้มุงกระเบื้อง ช่อฟ้า ใบระกาปูนปั้นประดับกระจก หน้าบันปูนปั้นประดับกระจก ด้านหน้ามีมุขยื่น ออกมาจำนวน 1 ...
http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/samutsakorn/data/place/pic_wat-yaijomprasat.htm

คำค้น: หน้าบันปูนปั้น
 หน้าบัน - วิกิพีเดีย
หน้าบันโรมาเนสก์ คริสต์ศตวรรษที่ 12 ของอารามเวเซอแลในประเทศฝรั่งเศส. หน้าบัน คือ “ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ... นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง” ...
http://th.wikipedia.org/wiki/หน้าบัน

คำค้น: หน้าบันปูนปั้น
 02 ????????????? ลายเส้นคั่น สถานที่ตั้ง วัดนางสาวตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ ...
... ซึ่งเป็นอิฐขนาดใหญ่ฉาบปูน มีประตูเข้าออกประตูเดียวดังที่ชาวบ้านเรียกว่า " โบสถ์มหาอุด ... หน้าบันเดิมเป็นแผงจั่วไม้ธรรมดารื้อออกใหม่เป็นหน้าบันปูนปั้นลวดลายดอกไม้ ...
http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=4271

คำค้น: หน้าบันปูนปั้น
 จังหวัดเพชรบุรี5
งานปฎิมากรรม เป็นงานประติมากรรมประกอบสถาปัตยกรรม ซึ่งนิยมทำลวดลายหน้าบันด้วย ปูนปั้นหรือแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ ปรากฎอยู่ที่หน้าบันพระอุโบสถหลายหลังด้วยกัน ...
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/petchaburi5.htm

คำค้น: หน้าบันปูนปั้น

หน้าบันปูนปั้น