สุปราณี งามประสิทธิ์
สุปราณี งามประสิทธิ์

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
  ฟรีทดลองเรียนภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
  3,500
หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สุปราณี งามประสิทธิ์

 [ ลงประกาศ ]
 ตรวจสอบ - สำนักทะเบียนและประมวลผล
16 มิ.ย. 2011 ... นางสาวจิตรา เกาะแกว. 2. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) . 48810014. นางสุ ปราณี งามประสิทธิ์. 3.67. 3. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไรนา) ...
http://www.registrar.ku.ac.th/Graduted/53-54/Check/Doctor/Third/DA-3.pdf

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์
 สุปราณี งามประสิทธิ์ - KUforest
สุปราณี งามประสิทธิ์. นักวิทยาศาสตร์ .... นางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (11 โครงการ,1 บทความ); in ... ดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1 โครงการ,6 บทความ); in ...
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400059

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์
 สุปราณี งามประสิทธิ์ : Outputs - KUforest
สุปราณี งามประสิทธิ์ , in นายประภาส ช่างเหล็ก , "Yield Potential of KU Cassava Varieties Grown in Upper Central Part of Thailand", The Global Cassava Partnership ...
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=400059

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์
 สุปราณี งามประสิทธิ์ - Search Result - KUforest
Researcher. ดร. สุปราณี งามประสิทธิ์. ที่ทำงาน:สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบัน อินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์. สาขาที่สนใจ:วิทยาการเมล็ดพันธุ์, ...
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=สุปราณี งามประสิทธิ์

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์
 ต่อ ไป - วารสารเคหการเกษตร- House Agricultural Magazine
21 เม.ย. 2011 ... เรียบเรียงโดย เคหการเกษตร. สุรพล เช้าฉ้อง(1) ชูศักดิ์ จอมพุก(2) สุปราณี งามประสิทธิ์(1) เอ็จ สโรบล(3) และ ยุวดี อ่วมสำเนียง(4) ...
http://www.kehakaset.com/index.php/component/content/article?id=232:2011-04-21-04-02-13&catid=38

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์
 สุปราณี งามประสิทธิ์, นักวิทยาศาสตร์ at ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่ง ...
View all of สุปราณี งามประสิทธิ์'s Presentations. ... สุปราณี งามประสิทธิ์'s updates Load more. สุปราณี งามประสิทธิ์ started following. Phumee Srisuwon Orathai ...
http://www.slideshare.net/ijssnn

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์
 2 สายพันธุ์ - ศูนย์ นวัตกรรม เทคโนโลยี หลัง การ เก็บเกี่ยว Postharvest ...
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สนับสนุนทุนวิจัย. เอกสารอางอิง. ถมยา ทองเหลือง สุปราณีงามประสิทธิ์และธํารงศิลปะ โพธิสูง. 2544.
http://www.phtnet.org/research/seminar-research.asp?rID=798&action=download

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์
 2940637 - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ (ม.เกษตรฯ) นางสุปราณี งามประสิทธิ์ (ม .เกษตรฯ) นายประภาส ปิ่นวิเศษ (บริษัท แอก-โกรออน จำกัด สุพรรณบุรี), มหาวิทยาลัย ...
http://www.surdi.su.ac.th/QA_re_surdi/QA_sokoao52.xls

คำค้น: สุปราณี งามประสิทธิ์

สุปราณี งามประสิทธิ์