รับยื่นวีซ่าจีน
รับยื่นวีซ่าจีน

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ รับยื่นวีซ่าจีน

 [ ลงประกาศ ]
 รับทำวีซ่าจีน | SP VISA
30 มี.ค. 2013 ... SPCENtER เป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าจีนในนามของท่านได้ตามระเบียบการใหม่ของสถานทูต จีนที่กำหนดให้ตัวแทนท่องเที่ยวต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเพื่อ ...
http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าจีน

คำค้น: รับยื่นวีซ่าจีน
 วีซ่าจีน
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าจีน (อัพเดท 5 กันยายน 2556) ราคาเท่ากัน ทั้ง 2 ... และรับทำแค่ Single Entry ระยะเวลา 7-14วัน เท่านั้น ... วิธีการยื่นขอวีซ่าโดยใช้บริการผ่านทางบริษัท 1.
http://www.ja99tour.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=86

คำค้น: รับยื่นวีซ่าจีน
 วีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน | ท่องเที่ยว : ThaitravelCenter.com
เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น. เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น. ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า; เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th.
http://www.thaitravelcenter.com/visa/th/detail.asp?id=8

คำค้น: รับยื่นวีซ่าจีน
 ศูนย์รับแปลเอกสารและรับทำวีซ่า | SP VISA
ศูนย์บริการรับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ รับทำวีซ่าอังกฤษ รับทำวีซ่าฝรั่งเศส รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าสวีเดนรับทำวีซ่าอินเดีย รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่า พม่า ...
http://www.spvisa-translations.com/

คำค้น: รับยื่นวีซ่าจีน
 เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าจีน visa china - Plan Travel dot Com
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศจีน. update 08-Mar-2014. เลือกประเทศยื่นวีซ่า, Australia ... เวลาทำการ รับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-12.00 น.
http://www.plan-travel.com/visa/China.html

คำค้น: รับยื่นวีซ่าจีน
 วีซ่าจีน วีซ่าท่องเที่ยวจีน ขอวีซ่าจีน ยื่นวีซ่าจีน - หน้าแรก Educatepark.com
วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด X) ออกให้ชาวต่างชาติที่มาศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีน มากกว่า 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่รับเข้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ...
http://www.educatepark.com/visa/china-visa.html

คำค้น: รับยื่นวีซ่าจีน
 หมวดที่ 2 การยื่นขอวีซ่าจีน
24 พ.ค. 2013 ... (2) กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า ------《แบบฟอร์มขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน》( Form V. 2011A) ... ให้ยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้รับด้วย.
http://www.chinaembassy.or.th/th/lsfw/qzxk/t1043517.htm

คำค้น: รับยื่นวีซ่าจีน

รับยื่นวีซ่าจีน