พ.ร.บ.
พ.ร.บ.

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

 [ ลงประกาศ ]
 พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวดกฎหมาย. ก. ข. ฃ. ค. ฅ. ฆ. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ. ญ. ฎ. ฏ. ฐ. ฑ. ฒ. ณ. ด. ต. ถ. ท. ธ. น. . ป. ผ. ฝ. . ฟ. ภ. ม. ย. . ล. ว. ศ. ษ. ส. ห. ฬ. อ. ฮ ...
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A2czQ0cTQ89ApyAnA0__EIOAQGdXA4MAM_2CbEdFAHco68Y!/

คำค้น: พ.ร.บ.
 ... - ธนาคารกสิกรไทย
... รถยนต์ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตให้ได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายอย่างทันท่วงที โดย. คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ...
http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Insurance/NonlifeInsurance/CarProtect/Pages/CompulsoryMotorInsurance_1.aspx

คำค้น: พ.ร.บ.
 กฎหมายประกันภัยรถยนต์ - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ...
การประกันชีวิต, การประกันวินาศภัย, การประกันภัยรถยนต์, ... คปภ. กฎหมายอื่นๆ. ... ... 3 แห่ง พระรารบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.
http://www.oic.or.th/th/rule/car01.php

คำค้น: พ.ร.บ.
 ... รถยนต์ - ประกันภัยรถยนต์
... รถยนต์ เป็นประกันภัยพื้นฐาน ที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ โดยมุ่งเน้นความ คุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งในกรณีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต.
http://www.prakunrod.com/BuyPRB-SelectCarType.aspx?aid=1024

คำค้น: พ.ร.บ.

พ.ร.บ.