พิธีการ
พิธีการ

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พิธีการ

 [ ลงประกาศ ]
 ขั้นตอนพิธีการต่างๆ ที่สาคัญ - ครูไชยวาน
1 ก.ค. 2012 ... หน.ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านมูลนาค. ทุกครั้งที่วันสาคัญหรือกิจกรรมต่างๆเวียนมาถึงใน แต่ละรอบปีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา หรือ. หน่วยงานอื่นๆ ...
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/piteekan.pdf

คำค้น: พิธีการ
 พิธีการ แปลว่า หมายความว่า ความหมาย ตัวอย่างประโยค : พจนานุกรม ...
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิธีการ-, *พิธีการ*. ... พิธีการ, น. การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต เช่น รมพิธีการทูต.
http://dict.longdo.com/search/พิธีการ

คำค้น: พิธีการ
 พิธีการศุลกากร >> พิธีการส่งออก :: กรมศุลกากร
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า. ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า. แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งออกสินค้า.
http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/ExportFormalities.jsp

คำค้น: พิธีการ
 พิธีการศุลกากร :: กรมศุลกากร
พิธีการนำเข้า · พิธีการส่งออก · การนำเข้าของเพื่อจัดการประชุมระหว่างประเทศ · พิธีการนำ เข้ายานพาหนะส่วนบุคคล · พิธีการการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน ... พิธีการ A.T.A. CARNET.
http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/CustomsFormality.jsp

คำค้น: พิธีการ
 พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ... แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเว็บพิธีการ. เพศ. ชาย. หญิง. สถานะ. บุคลากร/อาจารย์. นิสิต. บุคคลภายนอก. ความพึงพอใจในการเข้าชม.
http://www.cca.chula.ac.th/protocol/

คำค้น: พิธีการ
 DHL | บริการดำเนินพิธีการศุลกากรของ | ภาษาไทย
คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่? ระเบียบการด้านการค้าระหว่างประเทศมัก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ...
http://www.dhl.co.th/th/logistics/customs_security_and_insurance/customs_services.html

คำค้น: พิธีการ
 กรมพิธีการทูต - กระทรวงการต่างประเทศ
10 เม.ย. 2012 ... กรมพิธีการทูต. - ให้กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต ...
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15339-Ըա÷ٵ.html

คำค้น: พิธีการ
 ปฏิทินงานพิธีการ - ศูนย์บริหารกลาง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ... ค. ๕๕). ปฏิทินงานพิธีการ. กำหนดงานพิธีการของ มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๗, พิมพ์, อีเมล. ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ...
http://www.cca.chula.ac.th/protocol/calendar.html

คำค้น: พิธีการ

พิธีการ