ประกาศซื้อ หนังสือ
ประกาศซื้อ หนังสือ

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ประกาศซื้อ หนังสือ

 [ ลงประกาศ ]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกหาร จัดซื้อหนังสือเรียน | สำนักงานคณะกรรมการการ ...
4 วันก่อน ... เขาพนม จ. กระบี่ จะจัดซื้อหนังสือเรียน ป.1-ม.3 โดยวิธี ตกลงราคา (ด่วน) 075-685419. ‹ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านดงน้อย ...
http://www.obec.go.th/node/35082

คำค้น: ประกาศซื้อ หนังสือ
 ประกาศสอบราคาซื้อ หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2556 - สำนักงานเขต ...
16 ชม.ก่อน ... ประกาศสอบราคาซื้อ หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2556.
http://www.secondary22.obec.go.th/view.php?article_id=6215

คำค้น: ประกาศซื้อ หนังสือ
 ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี. User Rating: / 6 แย่ ดีที่สุด. โรงเรียน ประดู่แก้วประชาสรรค์ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ 2555 โดยวิธีพิเศษ ...
http://122.154.140.98/pds.secondary33.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=31:-15-&catid=6:2012-01-24-04-56-26

คำค้น: ประกาศซื้อ หนังสือ
 ประกาศโรงเรียนแม่สันวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
5 วันก่อน ... ผู้สนใจยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มี.ค. 2556 ถึง วันที่ 9 เม.ย. 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนแม่สันวิทยา ...
http://www.secondary35.go.th/View.aspx?NewsID=1642

คำค้น: ประกาศซื้อ หนังสือ
 แนวทางการจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี .... ชื่อผู้แต่ง หรือ หนังสือที่เลือกไม่ได้เจาะจงถึงหนังสือของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่งให้ประกาศและ ...
http://www.sesa10.go.th/sesa10/index.php/component/content/article/17-educationnews/72--15-

คำค้น: ประกาศซื้อ หนังสือ
 ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี. เรื่อง เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตาม นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ...
http://www.kjst.ac.th/UserFiles/File/ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556.doc

คำค้น: ประกาศซื้อ หนังสือ

ประกาศซื้อ หนังสือ