ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู

รูป   รายละเอียด ราคา
  250 บาท
  250 บาท
  250 บาท
หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู

 [ ลงประกาศ ]
 คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู)
ราคาพิเศษ 270.00 บาท คู่มือเตรียมสอบราชการ รหัสสินค้า GB-0349 : คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู) สำนักพิมพ์ สถาบันวิชาการ ...
http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=13&id=4026

คำค้น: ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 เส้นทางการเป็นครู สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบครู | WayToTeacher สอบบรรจุ ...
ความเป็นครู หลังจากสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครูผ่านทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว และต้องมี ประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะขอรับใบอนุญาตปฏิบัิติการสอน ...
http://www.waytoteacher.com/2013/04/path-to-request-teachers-but-not-study.html

คำค้น: ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ...
3 มี.ค. 2011 ... ProProfs Quiz Maker - ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 การพั...
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=sasasasasaza--2-za-sa-2

คำค้น: ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
21 ก.พ. 2011 ... ProProfs Quiz Maker - แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดกา ¸...
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=sasasaza--6-sa

คำค้น: ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 มาตรฐานวิชาชีพครู 53191440303 - YouTube
14 ต.ค. 2012 ... มาตรฐานวิชาชีพครู 53191440303 ... Watch Later แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครูby APIRAK RAKSAKUN23,501 views · Thumbnail 39 videos ...
http://www.youtube.com/watch?v=KxSuMiZx1yg

คำค้น: ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู - ProProfs
ProProfs Quiz Maker - แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 ...
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=sasasaza-4-sa

คำค้น: ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู

ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู