ขาย Dictionary
ขาย dictionary

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ขาย dictionary

 [ ลงประกาศ ]
 ขาย - Thai / English dictionary meaning - ขาย ภาษาอังกฤษ แปล ความ ...
online thai - english dictionary: -. Listen to a pronunciation of ...
http://www.thai2english.com/dictionary/1276205.html

คำค้น: ขาย dictionary
 วิธีเลือกซื้อ Dictionary - พจนานุกรมตัวอย่างประโยค
วิธีเลือกซื้อ Dictionary ... และหนังสือที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ คือ พจนานุกรม แต่พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่วางขายอยู่ในร้านหนังสือมีหลายสิบฉบับ ...
http://www.dicthai.com/dictionary_types.html

คำค้น: ขาย dictionary
 ขาย : พจนานุกรม Longdo (Longdo Dictionary)
เอาของแลกเงินตรา, โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่กันโดย ตกลงกันว่าผู้รับโอนจะใช้ราคา แห่งทรัพย์สินนั้น มีหลายลักษณะ คือ ชําระเงินในขณะที่ซื้อขายกัน เรียกว่า ขายเงินสด, ...
http://dict.longdo.com/search/ขาย

คำค้น: ขาย dictionary
 ร้านขายห... : พจนานุกรม Longdo (Longdo Dictionary)
ร้านขายหมู, [n. exp.] (rān khāi mū) FR: charcuterie [f]. PopThai Output. Move your mouse over the text to see pop-up windows. ร้านขายหมู. Google Translate Output  ...
http://dict.longdo.com/search/ร้านขายหมู

คำค้น: ขาย dictionary
 Oxford English Dictionary - บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
Oxford English Dictionary. ... หนังสือขายดี · หนังสือแนะนำ · หนังสือต่างประเทศ · สำนัก พิมพ์ดีๆที่เราเป็นตัวแทนจัด ... Shorter Oxford English Dictionary (Sixth Edition).
http://www.dktoday.net/สำนักพิมพ์ต่างประเทศ/Oxford-University-Press-Academic-Division/Oxford-English-Dictionary/View-all-products

คำค้น: ขาย dictionary
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [auction] # แปลความหมาย ...
th • #6023 • cmupro-dictionary ... N. การขายโดยการประมูล relate:(การขายทอดตลาด) VT. ขายโดยการ ... N. การเร่ขาย relate:(การขายทอดตลาด) syn:(auction){public sale}.
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=auction

คำค้น: ขาย dictionary

ขาย dictionary