การแก้ข้าวเมาตอซัง
การแก้ข้าวเมาตอซัง

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การแก้ข้าวเมาตอซัง

 [ ลงประกาศ ]
 ข้าวไม่เมาตอซัง กับการปั่นฟางสด-9 - YouTube
15 ก.ค. 2012 ... -ฟางสดไม่เป็นแก็ส ข้าวไม่เมาตอซัง การเตรียมเเปลงนา "เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว" -เป็นการ เรียนรู้ ต่อยอดจากโบราณ คนเฒ่า คนแก่ ทำนา10ไร่
http://www.youtube.com/watch?v=3LBAQNRr8xc

คำค้น: การแก้ข้าวเมาตอซัง
 โรคเมาตอซัง (Akiochi)
อาการ เริ่มพบอาการเมื่อข้าวอายุประมาณ 1 เดือน หรือ ระยะแตกกอ ต้นข้าวจะแสดงอาการ คล้ายขาดธาตุไนโตรเจน ... ไม่มีการพักนา และเกิดการหมักของตอซังระหว่างข้าวแตกกอ.
http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/pest/disease/Akiochi.html

คำค้น: การแก้ข้าวเมาตอซัง
 สารย่อยสลายตอซัง - จุลินทรีย์เข้มข้น
สารย่อยสลายตอซัง ผลิตภัณฑ์ "จามิน่า" สูตรย่อยสลายตอซังในนาข้าว จามิน่า (Jamina) ... 1 ไร่ สามารถย่อยสลายตอซังข้าว แก้ไขปัญหาข้าวดีด เมาตอซัง ช่วยลดการเผาตอซัง ...
http://www.xn--22caq4djd8cgir9npa7a5i0fc9b.com/สารย่อยสลายตอซัง+จุลินทรีย์เข้มข้น+13442.html

คำค้น: การแก้ข้าวเมาตอซัง
 การทำนาแบบไม่เผาตอซัง
รวมทั้งชวยใหเกษตกรประหยัดคาใชจายในการเตรียมดินกอนปลูกขาว ... เพียงไมกี่วัน สิ่งที่มี โอกาสเกิดสูงมาก คือขาวจะเมาตอซัง ซึ่งสงผลมาจากการยอยสลายของอินทรียวัตถุที่ยังไม ... การเผาตอซังบางสว นจึงเปน การแกป ญ หาปลายทาง แตเปนเรื่ องที่ จําเปนของชาวบาน  ...
http://www.reo3.go.th/newversion/images/stories/artcle54/3009.pdf

คำค้น: การแก้ข้าวเมาตอซัง
 จามิน่า พลัส - จุลินทรีย์เข้มข้น
จามิน่า พลัส จามิน่า สำหรับปรับปรุงดิน จุลินทรีย์จามิน่า ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ... 1 ไร่ สามารถย่อยสลายตอซังข้าว แก้ไขปัญหาข้าวดีด เมาตอซัง ช่วยลดการเผาตอซัง ...
http://www.xn--22caq4djd8cgir9npa7a5i0fc9b.com/จามิน่า+พลัส+จุลินทรีย์เข้มข้น+16158.html

คำค้น: การแก้ข้าวเมาตอซัง
 จามิน่า สำหรับบำรุงข้าว - จุลินทรีย์เข้มข้น
จามิน่า สำหรับบำรุงข้าว จุลินทรีย์จามิน่า ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ผลิตภัณฑ์ "จามิน่า" ... 1 ไร่ สามารถย่อยสลายตอซังข้าว แก้ไขปัญหาข้าวดีด เมาตอซัง ช่วยลดการเผาตอซัง ...
http://www.xn--22caq4djd8cgir9npa7a5i0fc9b.com/จามิน่า+สำหรับบำรุงข้าว+จุลินทรีย์เข้มข้น+15537.html

คำค้น: การแก้ข้าวเมาตอซัง
 ดินและปุ๋ย/ถึงเวลาแล้วหรือยัง...ที่จะไถกลบตอซังทั้งแผ่นดิน : เทคโนโลยีชาว ...
21 ก.พ. 2014 ... แต่ละปีจะมีตอซังข้าวและฟางข้าวที่เหลืออยู่ในนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ประมาณ ... เผาตอซัง แต่ก็ไหม้ไม่หมดยังเหลือตอซังอยู่บ้างเพื่อให้ไถง่ายและลดปัญหาโรคเมาตอซัง ... การไถกลบ ตอซังเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดิน (ลงทุนต่ำ ทำง่าย ได้ผลดี) ...
http://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=958

คำค้น: การแก้ข้าวเมาตอซัง

การแก้ข้าวเมาตอซัง