การกรอก กท.20ก
การกรอก กท.20ก

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การกรอก กท.20ก

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 อยาก จะ โหลด แบบ ฟอร์ม ก ท.20 ก หา โหลด ได้ ที่ไหน บ้าง คะ ...
19 ม.ค. 2010 ... พอดีว่าอยากได้แบบฟอร์ม กท.20 ก ค่ะ แต่หาที่ดาวน์โหลดไม่ได้เลย ... กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัดนั้นๆ เป็นผู้จัดส่งแบบดังกล่าวไปยังสถานประกอบการโดยตรง ...
http://www.sso.go.th/wpr/postAction.do?method=view&topicId=2429&webId=0

คำค้น: การกรอก กท.20ก
 สะกิดนายจ้าง อย่าลืมชำระเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ภายในเดือน ...
... (ใบประเมินเงินสมทบประจำปี (กท. 26 ก.) ใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำ ปี (กท. 20 ก) ... (Pay-in) ต่อท้ายใบแจ้งเงินสมทบฯ ให้นายจ้างกรอกข้อมูลในใบชำระเงิน ...
http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=3630

คำค้น: การกรอก กท.20ก
 กองทุนเงินทดแทน
แจ้งการประสบอันตรายของลูกจ้าง ภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ. การขึ้นทะเบียน ... ตาม แบบใบแสดงเงินสมทบประจำปี (กท 20) เพื่อจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าจ้างที่ได้ ประมาณการไว้เมื่อต้นปี .... 3.2 กรอก " ใบชำระเงินประกันสังคม " (Pay - in) ที่ธนาคารจัด เตรียมไว้ให้ ...
http://www.ratchaburi.go.th/service_link/data/social_security/social_sec7.htm

คำค้น: การกรอก กท.20ก
 ประกัน สังคม แจง ปัญหา ระบบ คอม พ์ ไม่มี ผล กระทบ นายจ้าง ลูกจ้าง
ใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก) ส่วนในกรณีที่นายจ้างชำระเป็น งวด จะจัดส่งใบแจ้งเงินฝาก (กท.23) และใบแจ้งเงินค่าจ้างและใบเงินสมทบประจำงวด ...
http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=3632

คำค้น: การกรอก กท.20ก
 FormalOfCompensation Download | FreeDownload Freeware by ...
Popular Files. 1. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก.) และ ใบแจ้งเงินสมทบประจำ งวด (กท. 26 ข.) 37472. 2. ใบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท. 44), 13238. 3.
http://download.siamhrm.com/index.php?subcat=39

คำค้น: การกรอก กท.20ก
 เงินเดือนหุ้นส่วน ต้องนำไปคำนวณในแบบ กท.20 ก หรือไม่ (เพราะไม่ได้เข้าประกันสังคม)
3 ม.ค. 2013 ... กรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับหุ้นส่วนกิจการและยี่นแบบแสดงรายการเสียภาษีสรุปสิ้นปีตาม ภงด.1 ก. ให้นำเงินได้ตามแบบภงด.1 ก. กรอกแบบลง กท.20 ก ได้เลย ...
http://thaitaxboard.com/index.php?topic=20833.0

คำค้น: การกรอก กท.20ก
 เอกสารประกอบงานสัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 2-2555 - E-Business Plus Co.,Ltd.
1 ม.ค. 2013 ... สําหรับนโยบายการปรับอัตราค่า จ้างนัน ขึนอยู่ก ับแต่ละบริษัทจะกําหนด .... เมื อดํา เนินการ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการกรอกวันทีทีมีผลต่อการปรับอัตราเงินเดือน ซึ งจะต้องตรง กับวันที ..... แบบคํา นวณค่าจ้างเพือประกอบรายงานตามแบบ กท.20ก ...
http://www.businessplus.co.th/download/seminar-pr/12-12-55/data/seminar12122555.pdf

คำค้น: การกรอก กท.20ก
 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยงชัย สตีล เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัคร 7 ตำแหน่ง
วางแผนงานและการปฎิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. .... ภงด.1 , 1 ก , ประกันสังคม , ภงด.90,91 หักลดหย่อนต่างๆ , กองทุนเงินทดแทน , กท.20 ก. 2. ... ดูแล ภายในสำนักงาน และโครงการ เช่น รปภ., แม่บ้าน สั่งซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด และเครื่องเขียนต่างๆ 10.
http://www.jobth.com/searchjobbycom.php?gid=0000130448UXZMD

คำค้น: การกรอก กท.20ก

การกรอก กท.20ก