6.Ac Pod SwStour Hot Pro So Seoul 5 วัน 7C 1-5 ก.ค 19,900-

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » ท่องเที่ยวอื่น ๆ

6.Ac Pod SwStour Hot Pro So Seoul 5 วัน 7C 1-5 ก.ค 19,900-

แบ่งปันให้เพื่อน



AP 01 SwStour CHN ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5D4N TG
ปักกิ่ง–กายกรรมปักกิ่ง–พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังกู้กง–ร้านไข่มุก–หอฟ้าเทียนถาน
ช้อปปิ้งThe Place–กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน
ตลาดรัสเซีย–หวังฝูจิ่ง–วัดลามะ
**BUFFET GOLDEN JAGUAR**
TG 614 BKK-PEK 10.10-15.50
TG 615 PEK-BKK 17.05-21.15
8-12 JUN'11 26,900
22-26 JUN'11 26,900
13-17 JUL'11 27,900
14-18 JUL'11 27,900


AP 03 SwStour CHN HOT! PROMOTION(รวมทิปไกด์ท้องถิ่นแล้ว) CA
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนสวนผลไม้ 5D3N
ปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง
ผ่านชม CCTV–ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ
ชมกายกรรมปักกิ่ง–ศูนย์วิจัยการแพทย์
หอฟ้าเทียนถาน–ร้านไข่มุก–ช้อปปิ้ง The Place
ศูนย์หยก–กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
สวนผลไม้–ร้านบัวหิมะ–ตลาดรัสเซีย–หวังฟู่จิ่ง
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
ศูนย์ใบชา–วัดลามะ
พักโรงแรม Holiday Inn Temple ระดับ 4 ดาว
ลงร้านช้อปรัฐบาล 5 ร้าน
CA 980 BKK-PEK 01.00-06.30
CA 979 PEK-BKK 19.35-23.40
1-5 JUN'11 17,500
3-7 JUN'11 17,500
8-12 JUN'11 17,500
10-14 JUN'11 17,500
15-19 JUN'11 17,500
22-26 JUN'11 17,500
24-28 JUN'11 17,500
29 JUN-3 JUL'11 17,500
1-5 JUL'11 17,500
20-24 JUL'11 17,500
22-26 JUL'11 17,500
27-31 JUL'11 17,500
29 JUL-2 AUG'11 17,500



AP 04 SwStour CHN เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6D5N TG
อุทยานหวงหลง-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
โชว์ทิเบต-ทะเลสาบเตี๋ยซี-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
ศาลเจ้าสามก๊ก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ช้อปปิ้ง
TG 618 BKK-CTU 10.05-14.00
TG 619 CTU-BKK 15.30-17.35
28 JUN-03 JUL'11 28,900
9-14 AUG'11 31,900


AP 05 SwStour CHN เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)เล่อซาน ง๊อไบ้8D7N TG
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)
หลวงพ่อโตเล่อซาน-ยอดเขาจินติ่ง(นั่งกระเช้า)
ศาลเจ้าสามก๊ก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ช้อปปิ้ง
TG 618/619
12-19 JUL'11 32,900


AP 06 SwStour CHN เฉินตู ธิเบต ซีหนิง 6D5N TG
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ลาซา-วังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา-วังโปตาลากง
อารามโจคัง-รถไฟสายประวัติศาสตร์-ซีหนิง
อารามถาเอ๋อซื่อ-บ้านขุนศึกหม่าปูฟาง-เฉินตู
TG 618/619
14-19 JUN'11 54,900



AP 07 SwStour CHN เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5D4N TG
อุทยานหวงหลง-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
โชว์ทิเบต-ทะเลสาบเตี๋ยซี-
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ช้อปปิ้ง
TG 618 BKK-CTU 10.05-14.00
TG 619 CTU-BKK 15.30-17.35
15-19 JUN'11 26,900
20-24 JUL'11 27,900
3-7 AUG'11 27,900
24-28 AUG'11 27,900


AP SwStour CHN คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5D4N TG
คุนหมิง-ต้าลี่-เมืองโบราณต้าลี่-กำแพงโบราณ
ต้าลี่-ทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง
สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกร
หยก-ทุ่งหญ้าหวินซานผิง-โชว์จางอวี้โหมว
คุนหมิง-เขาซีซาน-วัดหยวนทง-SHOPPING
16-20 JUN'11 24,900
22-26 JUN'11 24,900
13-17 JUL'11 25,900


AP SwStour CHN เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5D3N TG
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ซูโจว-ล่องเรือโจวจวง-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
หังโจว-ทะเลสาบซีหู-อีร่าโชว์-หาดไว่ทาน
ตลาดก๊อปปี้-รถไฟแม่เหล็ก
TG 662 BKK-SHA 01.10-06.25
TG 665 SHA-BKK 17.20-21.15
08-12 JUN'11 26,900
22-26 JUN'11 26,900
14-18 JUL'11 26,900
11-15 AUG'11 29,900


AP SwStour CHN เซี่ยงไฮ้ หังโจว ถงลี่ อู๋ซี ซูโจว 5D3N MU
ล่องทะเลสาบซีหู-ตลาดน้ำโบราณถงลี่
นั่งรถไฟความเร็วสูง-พระใหญ่หลิงซาน
Buffet Golden Jaguar-หอจีน-หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์-ตลาดเถาเป่าเฉิง-ถนนนานกิง
MU 548 BKK-SHA 01.55-07.00
MU 547 SHA-BKK 21.40-00.55
8-12 JUN'11 24,900
14-18 JUL'11 26,900



AP SwStour CHN กวางเจา อูลูมูฉี คานาสือ 7D6N (บินภายใน) CZ
อูลูมูฉี-เบอร์ชิน-พิพิธภัณฑ์ทหารสือเหอจื่อ
คานาสือ-ธารน้ำห้าสี-เมืองปีศาจอูเอ๋อเหอ
คาราเมย์-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-สวนหงซาน
CZ362/6888/6887/361
20-26 MAY'11 40,900


AP SwStour CHN เจิ้งโจว ซีอาน ชมงาน International MU
Horticultural 6D4N
เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)
โชว์กังฟู-ถ้ำหลงเหมิน-รถไฟความเร็วสูง
ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-โชว์ราชวงศ์ถัง
งาน Inter Horticultural Expo 2011 Xi’an
ถนนคนเดินหอกลอง-สุสานทหารดินเผา
MU548/540/2167/547
14-19 JUL'11 32,900


AP SwStour CHN เจิ้งโจว ซีอาน ชมงาน International CA
Horticultural 6D4N
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ซีอาน-งาน Horticultural Exposition 2011
ถนนอิสลาม-หอกลอง-โชว์ราชวงศ์ถัง
กองทัพทหารดินเผา-พิพิธภัณฑ์ซ่านซี-ปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-พระราชวังฤดูร้อน
CA 980/1205/1212/979
1-6 JUN'11 28,900
9-14 JUN'11 28,900
10-15 JUN'11 28,900
11-16 JUN'11 28,900
15-20 JUN'11 28,900
16-21 JUN'11 28,900
22-27 JUN'11 28,900
23-28 JUN'11 28,900


AP SwStour CHN กวางเจา เจิ้งโจว ซีอาน ชมงาน International CZ
Horticultural 6D5N
เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)
โชว์กังฟู-ถ้ำหลงเหมิน-รถไฟความเร็วสูง
ซีอาน-สุสานทหารดินเผา-ถนนคนเดินหอกลอง
งาน Inter Horticultural Expo 2011 Xi’an
เจดีย์ห่านป่าใหญ่-โชว์ราชวงศ์ถัง
CZ362/3218/361
12-17 JUN'11 30,900
19-24 JUN'11 30,900
26 JUN-1 JUL'11 30,900


AP SwStour CHN กวางเจา จางเจี่ยเจี้ย ภูเขาอวตาร 5D4N CZ
กวางเจา–ช้อปปิ้งตลาดไป่หยุน–จางเจียเจี้ย
ภาพเขียน 10 ลี้(รถรางไฟฟ้าไป-กลับ)
จางเจียเจี้ย–(ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง/ลงกระเช้า)
เขาอวตาร–สะพานใต้ฟ้า–เขาเทียนจื่อซาน
สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ทอง
เขาสิงห์โตเหลือง(กระเช้า)-ถ้ำหวงหลงต้ง+เรือ
โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว-ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
เขาเทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)
ถ้ำประตูสวรรค์-กวางเจา–อนุสาวรีย์ 5 แพะ
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน (ไม่นอนกวางเจา)
CZ362/3381/3386/361
7-11 JUN'11 28,900
8-12 JUN'11 28,900
14-18 JUN'11 28,900
21-25 JUN'11 28,900
22-26 JUN'11 28,900
28 JUN-2 JUL'11 28,900
29 JUN-3 JUL'11 28,900


AP SwStour CHN กวางเจา จางเจี่ยเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6D5N CZ
กวางเจา-ช้อปปิ้งตลาดไป่หยุ่น-จางเจียเจี้ย
เขาอวตาร-เขาเทียนจื่อซาน-ลิฟท์แก้วไป่หลง
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-เขาสิงห์โตเหลือง
ฟ่งหวง-บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน-ล่องเรือถัวเจียง
CZ362/3381/3386/361
2-7 JUN'11 29,900
16-21 JUN'11 29,900
23-28 JUN'11 29,900
30 JUN-5 JUL'11 29,900


AP SwStour CHN เกาหลี Summer Save 5 วัน 3 คืน 7C
D1:กรุงเทพฯ-อินชอน
D2:หมู่บ้านฝรั่งเศส-เกาะนามิ-ป้อมฮวาซอง
D3:วัดวาวูจองซา-โรงเรียนกิมจิ-เอเวอร์แลนด์
D4:บลูเฮ้าท์-พระราชวังเคียงบ็อค-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ทงแดมุน-ศูนย์โสม-W.S.Cosmetic Shop-ศูนย์สมุนไพร
เมียงดง
D5:หมู่บ้านนัมซาน-โซลทาวเวอร์-Duty Free-อเมทิส-
ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-กรุงเทพฯ
BKK-ICN 7C2202 /ICN-BKK 7C2201
25-29 May 11 22,900
10-14 Jun 11 22,900
24-28 Jun 11 22,900
29 Jun-03Jul 11 22,900
06-10 Jul 11 22,900


AP SwStour CHN เกาหลี Summer Shock Price 4 วัน 2 คืน 7C
D1:กรุงเทพฯ-อินชอน
D2:เกาะนามิ-บลูเฮ้าท์-พระราชวังเคียงบ็อค-พิพิธภัณฑ์พื้น
บ้าน-ทงแดมุน-ซูวอน
D3:โรงเรียนกิมจิ-เอเวอร์แลนด์-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพร
W.S.Cosmetic Shop-Duty Free-เมียงดง
D4:หมู่บ้านนัมซาน-โซลทาวเวอร์-Duty Free-อเมทิส-
ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-กรุงเทพฯ
BKK-ICN 7C2202 /ICN-BKK 7C2201
19-22 Jun 11 19,900
03-06 Jul 11 19,900


AP SwStour CHN เกาหลี ปักกิ่ง Spring Shock Price 6 วัน 4 คืน CA
D1:กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
D2:ปักกิ่ง-อินชอน-เกาะนามิ-ซูวอน
D3:โรงเรียนกิมจิ-เอเวอร์แลนด์-ทงแดมุน-ศูนย์โสม
Duty Free-W.S.Cosmetic Shop-เมียงดง
D4:บลูเฮ้าท์-พระราชวังเคียงบ็อค-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
อเมทิส-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-ปักกิ่ง
D5:จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านยาจีน
ผ่านชมสนามกีฬารังนก-กายกรรมปักกิ่ง
D6:ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-ตลาดรัสเซีย
ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
BKK-PEK CA980/ PEK-ICN CA123
ICN-PEK CA126 / PEK-BKK CA979
11-13 AUG 18,900
12-14 AUG 18,900
22-24 OCT 19,900
23-25 OCT 19,900



AP SwStour CHN เกาหลี เซี่ยงไฮ้ Shock Price 6 วัน 4 คืน MU
D1:กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้
D2:เซี่ยงไฮ้-อินชอน-เกาะนามิ-ซูวอน
D3:โรงเรียนกิมจิ-เอเวอร์แลนด์-ทงแดมุน-ศูนย์โสม
Duty Free-W.S.Cosmetic Shop-เมียงดง
D4:บลูเฮ้าท์-พระราชวังเคียงบ็อค-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
อเมทิส-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-เซี่ยงไฮ้
D5:หาดไว่ทาน-นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์-หอไข่มุก
บัวหิมะ-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-กายกรรมERA
D6:วัดพระหยกขาว-ไข่มุก-ตลาดเถ่าเบ่าเฉิง
ร้านหยก-รถไฟแม่เหล็ก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
BKK-PVG MU548 / PVG-ICN MU5041
ICN-PVG FM828 / PVG-BKK MU547
12-14 AUG 21,900
23-25 OCT 21,900



AP SwStour URO อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน TG
D1:กรุงเทพฯ-กรุงโรม
D2:โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-วาติกัน
D3:ฟลอเร้นซ์-หอเอนปิซ่า
D4:เกาะเวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-เมสเตร้
D5:มิลาน-อินเทอร์ลาเก้น
D6:ยอดเขายูงเฟรา-อิสระช้อปปิ้ง
D7:สตาร์บูรก์-รถไฟด่วน TGV-ปารีส-ล่องเรือ
D8:พระราชวังแวร์ซายส์-หอไอเฟิล-ช้อปปิ้ง
D9:สู่สนามบินชาร์ลเดอโกลด์
D10:ปารีส-กรุงเทพฯ
11-20 AUG 2011 109,900


AP SwStour URO เจาะลึกอิตาลี 9 วัน 6 คืน TG
D1:กรุงเทพฯ-มิลาน
D2:ดูโอโม่-เมืองเวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
D3:เกาะเวนิส-มูราโน่-กอนโดล่า-ฟลอเร้นซ์
D4:มหาวิหารซานตามาเรีย-หอเอนปิซ่า-โรม
D5:เมืองนาโปลี-ปอมเปอี-ซอเรนโต้-เกาะคาปรี
D6:ถ้ำบูลร็อตโต้-นาโปลี-กรุงโรม
D7:มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม
น้ำพุเทรวี่-จัตุรัสบันไดสเปน
D8:สู่สนามบินกรุงโรม
D9:กรุงโรม-กรุงเทพฯ
13-21 JUL 2011 96,900


AP SwStour URO อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลล์ 10 วัน 7 คืน TG
D1:กรุงเทพฯ-ลอนดอน
D2:สโตนเฮนจ์-พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ
เมืองคาร์ดิ๊ฟ-ช้อปปิ้งถนนควีนส์
D3:เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
เมืองแสตรทฟอร์ด-เมืองยอร์ค
D4:ชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์-มหาวิหารยอร์ค
เมืองเอดินเบอระ-ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้
D5:ภูมิภาคไฮแลนด์-อินเวอร์เนส
ทะเลสาบล็อดเนส-เอดินเบอระ
D6:ปราสาทเอดินเบิร์ก-พระตำหนักโฮลีรู๊ด
เขตเลคดิสทริค
D7:ล่องเรือวินเดอเมียร์-ลิเวอร์พูล-แอนฟิลด์
D8:แมนเชสเตอร์-พระราชวังวินด์เซอร์
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด ย่านไนท์บริดจ์
D9:จัตุรัสทราฟัลก้าร์-มหาวิหารเซ็นต์ปอล
หอคอยลอนดอน-พระราชวังบั้คกิ้งแฮม
ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส-ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด
D10:ลอนดอน-กรุงเทพฯ
11-20 AUG 2011 99,900


AP SwStour SIN สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3K
มารีน่า เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน
BKK-SIN 3K512 0915-1240
SIN-BKK 3K513 1920-2035
30 Apr-02 May 20,900
06-08 May 17,900


AP SwStour SIN สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล FD
มารีน่า เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน
BKK-SIN FD3501 0705-1025
SIN-BKK FD3506 2040-2200
MALAYSIA SERIES
07-09 May 17,900
17-19 May 17,900
27-29 May 17,900


AP SwStour SIN-MAS มาเลเซีย เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ TG
ปุตราจาย่า มะละกา สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล
ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด 4 วัน 3 คืน
BKK-KUL TG415 0850-1200
SIN-BKK TG410 2050-2210
29 Apr-02 May 23,900
13-16 May 24,500


AP SwStour MYA ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (002) PG
เจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์ชเวมอดอร์ /
พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ ! 3 เมนู เป็ดปักกิ่ง.. สลัดกุ้งมังกร.. กุ้งแม่น้ำ
PG701 BKK-RGN 09.15-10.05
PG704 RGN-BKK 16.50-18.45
** ราคานี้ไม่แถมกระเป๋า
09-12 Jun 11 19,900
16-19 Jun 11 19,900
23-26 Jun 11 19,900
30 Jun-02 Jul 19,900




AP SwStour MYA ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (001) FD
เจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์ชเวมอดอร์ /
พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ ! 3 เมนู เป็ดปักกิ่ง.. สลัดกุ้งมังกร.. กุ้งแม่น้ำ
FD3770 BKK-RGN 07.20-08.00
FD3771 RGN-BKK 08.30-10.15
** ราคานี้ไม่แถมกระเป๋า
14-17 Jul 11 19,900
15-18 Jul 11 19,900


AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน UL
D1:กรุงเทพฯ UL422(13.20-17.10) ฮ่องกง-เซินเจิ้น
D2:เซินเจิ้น-อิสระช้อปปิ้งหลอหวู่-หมู่บ้านวัฒธรรม + โชว์
D3:เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ถนนนาธาน
กรุงเทพฯ UL423(18.20-20.10)
04-06 JUN 14,900
11-13 JUN 14,900



AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน UL
D1:กรุงเทพฯ UL422(13.20-17.10)ฮ่องกง
D2:ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์
D3:เขาวิคตอเรีย-รีพัลส์เบย์-ถนนนาธาน-กรุงเทพฯ UL423(18.20-20.10)
04-06 JUN 18,900
11-13 JUN 18,900





AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง SUMMER SALE FESTIVAL 3 วัน 2 คืน ** UL
D1:กรุงเทพฯ UL422(13.20-17.10)ฮ่องกง
D2:ฮ่องกง-เขาวิคตอเรียพีค-รีพัสเบย์-ช้อปปิ้งคอสเบย์เวย์
D3:ฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ UL423(18.20-20.10)
** สามารถเลือกซื้อ Option tour ได้ดังนี้ **
** DISNEYLAND จ่ายเพิ่มท่านละ 2000 บาท
** พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง เพิ่มท่านละ 1500 บาท
02-04 JUL 13,900
9-11 JUL 13,900
16-18 JUL 15,900
23-25 JUL 13,900
30 JUL - 01 AUG 13,900
06-08 AUG 13,900
13-15 AUG 15,900
20-22 AUG 13,900



AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีส 5 วัน 4 คืน
D1:กรุงเทพฯ-ฮ่องกงUL422(13.20-17.20)-เซินเจิ้น
D2:เซินเจิ้น-อิสระช้อปปิ้งหลอหวู่-โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์-จูไห่
D3:จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-วัดไป่เหลียน-ช้อปปิ้งกงเป่ย
D4:จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้ว์-เวเนเชี่ยน
D5: มาเก๊า-ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ถนนนาธาน-กรุงเทพฯ
UL423(18.50-20.30)
02-06 JUN 19,900
09-13 JUN 19,900
16-20 JUN 19,900
23-27 JUN 19,900



AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน KQ
D1:กรุงเทพฯ KQ860(14.00-17.55) ฮ่องกง
D2:วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-วัดแชงกงหมิว-พระใหญ่ลันเตา-วัดโปหลิน
D3:วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ถนนนาธาน-กรุงเทพฯ KQ861(21.50-23.40)
02-04 JUN 16,900
09-11 JUN 16,900
16-18 JUN 16,900




AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน2 คืน KQ
D1:กรุงเทพฯ KQ860(14.00-17.55)-ฮ่องกง-มาเก๊า
D2:เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
D3:วัดหวังต้าเซียน-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้า-Outlet Mall-กรุงเทพฯ
KQ861 (21.45-23.35)
02-04 JUN 18,900
09-11 JUN 18,900
16-18 JUN 18,900



AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน TG
D1:กรุงเทพฯ TG600(08.00-11.45)-ฮ่องกง-มาเก๊า-VENETIAN
CITY OF DREAM + SHOW
D2:มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง-AVENUE OF STAR+SYMPHONY OF LIGHT
D3:ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง-OUTLET MALL
D4:วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ถนนนาธานl-กรุงเทพฯ TG607(20.30-22.20)
15-18 JUL 27,900
11-14 AUG 27,900


AP SwStour HKG-MAC มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน FD
D1:กรุงเทพฯ FD3602(10.10-13.40)มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลองค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
D2:มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
D3:ฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ
FD3563(20.50-22.50)
22-24 OCT 22,900
23-25 OCT 22,900



AP SwStour HKG-MAC มาเก๊า-ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน FD
D1:กรุงเทพฯ FD3602(10.10-13.40)มาเก๊า-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหล่อหวู่
D2:เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ (ไม่รวมโชว์)-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
D3:ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
กรุงเทพฯ FD3607(22.30-23.30)
11-13 AUG 18,900
12-14 AUG 18,900
22-24 OCT 19,900
23-25 OCT 19,900


AP SwStour HKG-MAC ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน FD
D1:กรุงเทพฯ FD3712(06.30-10.45)-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง-ช้อปปปิ้งOutlet Mall
D2:ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
D3:ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-อิสระช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ FD3563(20.50-22.50)
12-14 AUG 21,900
23-25 OCT 21,900



AP SwStour TPA ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน CHILL PRICE KL
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป 101, จิ่วเฟิ่น
ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, ซีเหมินติง,
(ไม่มีล่องเรือ, ขึ้นตึก และ หัวจรวด)
รีสอร์ทน้ำแร่
23-26 JUN 20900
8-11 JUL 20900
23-26 JUL 20900



AP SwStour TPA ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน KL
ขึ้นตึกไทเป 101 วัดจงไถซานซื่อ พิพิธภัณฑ์
กู้กง นั่งรถไฟหัวจรวด เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
รีสอร์ทน้ำแร่กลางหุบเขา
เมนูพิเศษ !! Modern Toilet, บุฟเฟ่ห์ชาบู
10-13 JUN 23900
16-19 JUN 23900


AP SwStour TPA ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน KL
ขึ้นตึกไทเป 101 อุทยานฯ เย่หลิ่ว
นั่งกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรม วัดหลงซันซื่อ
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
รีสอร์ทน้ำแร่กลางหุบเขา
เมนูพิเศษ !! Modern Toilet, บุฟเฟ่ห์ชาบู
16-20 JUN 27900
15-19 JUL 28900


AP SwStour TPA ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ตามรอย ตี๋อ้วนชวนหิว ภาคสอง CI
ขึ้นตึกไทเป 101 อุทยานฯ เย่หลิ่ว
นั่งกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรม
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
รีสอร์ทน้ำแร่กลางหุบเขา แช่น้ำแร่สปา
เมนูพิเศษ !! Modern Toilet, NINJA,
4-8 JUN 32900


Spring Korea ชมดอกไม้บาน 8B
หมู่บ้านฝรั่งเศษ - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง - ซูวอน - วัดวาวูจองซา
เอเวอร์แลนด์-ทงแดมุน -สวนยออีโด - ศูนย์โสม-พระราชวังเคียงบ๊อค
โซลทาวเวอร์-เครื่องสำอาง - กิมจิแลนด์ - Herbland - โรงงานพลอย
6-10 มิ.ย / 19-23 มิ.ย. 17,900
27 มิย. - 1 ก.ค 17,900
5-9,12-16,13-17 มิถุนา 18,900
14-18,20-24/21-25 มิย. 18,900
26-30/28มิย.-2 ก.ค 18,900
4-8,7-11,11-15 มิย 19,900
18-22,25-29 มิถุนา 18,900
1-5,2-6,3-7/8-12 มิถุนา 20,900
9-13,10-14/15-19 มิถุนา 20,900
16-20,17-21/22-26 มิถุนา 20,900
23-27,24-28/29มิย.-3กค. 20,900



โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า 5 วัน 8B
ชมภูเขาไฟฟูจิ เมืองโยโกฮาม่า
พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ราเม็งศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นของญี่ปุ่น
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ขึ้น“หุบเขาโอวาคุดานิ พร้อมชิมไข่ดำ
นนัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่วัดวัดอะซะกุซ่าแคนนอน
อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์
15-19 พฤษา 21,900
16-20 พฤษา 21,900
22-26 /23-27 พฤษา 22,900
29พ.ค– 2 มิย./30พค-3มิย. 22,900
5-9 /6-10/12-16 มิย. 22,900
13-17/19-23/20-24 มิย. 22,900
26-30/27มิถุนา-1กค. 22,900



โตเกียว ฟูจิ คามะคุระ 6 วัน 8B
ชมภูเขาไฟฟูจิ เมืองโยโกฮาม่า
พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ราเม็งศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นของญี่ปุ่น
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ขึ้น“หุบเขาโอวาคุดานิ พร้อมชิมไข่ดำ
นมัสการ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซะ
11-16/12-17/18-23 พ.ค. 24,900
19-24 พฤษภาคม 24,900
25-30 / 26-31 พฤษภา 25,900
1-6/2-7/8-13/9-14 มิ.ย. 25,900
15-20/16-21/22-27 มิย. 25,900
23-28 มิย./29มิย.-4กค. 25,900
30มิย.-5กค. 25,900



TG - PEK ปักกิ่ง **โชว์บัลเล่ต์ สเก็ตน้ำแข็ง ** 5 วัน
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง- พระราชวังกู้กง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน- วัดลามะ
กำแพงเมืองจีน - โบสถ์คริสต์เซนต์โจวเซฟ-ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่น - ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
10-17 มิ.ย. 24999
17-21/24-28 มิ.ย. 24999
14 - 18 ก.ค. 25999



เซี่ยงไฮ้ / ปักกิ่ง
BT-TG-ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ 6 วัน (นั่งรถไฟ VIP (ห้องละ 4คน) เข้าปักกิ่ง ออกเซี่ยงไฮ้
หาดว่ายทาน-ถนนนานกิง-หังโจว- ล่องเรือซีหู-เมืองจำลองซ่ง-วัดพระหยก-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-นั่งรถไฟปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน-วังฤดูร้อน-หวังฟู่จิ่ง-เทียนอันเหมิน-วังกู้กง-วัดลามะ-กายกรรม-ตลาดรัสเซีย TG 615 17.05-21.15
15-20 ก.ค./12-17 ส.ค. 32,999
12-17 ต.ค. 33,999
20 - 25 ต.ค. 35,999




BT-TG-KMG03 คุนหมิง-ต้าลี่-ลีเจียง 5 วัน พัก 5 ดาว
TG 612 10.50-14.05 กรุงเทพฯ-คุณหมิง-ต้าลี่-เจดีย์สามองค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง-
ทุ่งหญ้าหวินซานผิง-โชว์จางอวี้โหมว–อุทยานน้ำหยก-เมืองโบราณต้าลี่ -กำแพงโบราณ-คุนหมิง
23 - 27 มิ.ย. 25,999
14 - 18 ก.ค.
28 ก.ค. - 1 ส.ค.
11 - 15 ส.ค.



เกาหลีใต้ SOUTH - KOREA
TG เกาหลี เทศกาลดอกซากุระ 5 วัน
กรุงเทพ -เกาหลี- เทศกาลดอกซากุระ- เกาะนามิ- กิมจิแลนด์- หมู่บ้านอังกฤษ- เอเวอร์แลนด์- บูลเฮาส์
พระราชวังเคียงบ๊อค- พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง- เมียงดง- ทงแดมุน- โซลทาวเวอร์- ซุปเปอร์มาร์เก็ต- กรุงเทพ
14 – 18 มิ.ย. 31,999
14-18 ก.ค. 32,999
11-15 ส.ค. 36999



ปักกิ่ง-ครบสูตร 5 วัน 3 คืน BY CA
เป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโกล
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
พักโรงแรม 4 ดาว
7-11/14-18 มิย. 54 17,900
21 - 25 มิย. 54 17,900
20 - 23 กค. 54 17,900


เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน BY TG
อาหารสมุนไพรจีน
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก + โชว์ทิเบต
พักโรงแรม 4 ดาว
12 - 19 กค. 54 32,900


หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 8 วัน 6 คืน BY HU
หมูตงโพ+ไก่ขอทาน+เสี่ยวหลงเปา+เป็ดปักกิ่ง+สกี้มองโกล
NIGHT OF WEST LAKE+กายกรรมปักกิ่ง
พักโรงแรม 4 ดาว
11 - 18 พค. 54 22,900
8 - 15 มิย. 54 22,900
26 มิย.-3 กค. 54 22,900


หังโจว-ปักกิ่ง-ฮ่องกง 8 วัน 6 คืน BY HU
หมูตงโพ+ไก่ขอทาน+เสี่ยวหลงเปา+เป็ดปักกิ่ง+สกี้มองโกล
NIGHT OF WEST LAKE+กายกรรมปักกิ่ง
พักโรงแรม 4 ดาว
5 - 12 มิย. 54 23,900
19 - 26 มิย. 54 23,900


หังโจว-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเกาะผู่โถวซาน BY HU
หมูตงโพ+ไก่ขอทาน+เสี่ยวหลงเปา+บุฟเฟ่ต์โกลเด้นจากัวร์
ERA INTERSECTION TIME SHOW
พักโรงแรม 4 ดาว+พักบนเกาะ 1 คืน
1-5/8-12 มิย. 54 22,900
15-19/22-26 มิย. 54 22,900


หังโจว-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี 5 วัน 3 คืน BY HU
หมูตงโพ+ไก่ขอทาน+เสี่ยวหลงเปา+อาหารพื้นเมือง
HANGZHOU NIGHT SHOW
พักโรงแรม 4 ดาว+พักบนเกาะ 1 คืน
1-5/8-12 มิย. 54 18,900
15-19/22-26 มิย. 54 18,900


กวางเจา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน BY KQ
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
พักโรงแรม 4 ดาว
1-6/4-8 มิย. 54 25,900
15-20/22-27 มิย. 54 25,900


กวางเจา-ซัวเถา-จูไห่-มาเก๊า-ฮ่องกง 7 วัน 6 คืน BY KQ
ซีฟู๊ด, เป่าฮื้อ
พักโรงแรม 4 ดาว
27 พค.- 2 มิย. 54 19,900
3 - 9 มิย. 54 19,900
10 - 16 มิย. 54 19,900
17-23/24-30 มิย. 54 19,900

กวางเจา-จางเจียเจี้ย 8 วัน 7 คืน BY MD
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
พักโรงแรม 4 ดาว
10 - 17 พค. 54 27,900
7 - 14 มิย. 54 27,900
21 - 28 มิย. 54 27,900
9 - 16 กค. 54 27,900


คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน BY MU
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (มีไฟล์ภายใน)
สุกี้เห็ด+อาหารไทย+เป็ดย่าง+ไวน์แดง
ชมโชว์พิเศษ IMPRESSION LIJING +โชว์ชาวเผ่านาซี
พักโรงแรม 4 ดาว
9 - 14 มิย. 54 27,900
16 - 21 มิย. 54 27,900
23 - 28 มิย. 54 27,900
12 - 17 กค. 54 29,900


คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน BY MU
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่มีไฟล์ภายใน)
สุกี้เห็ด+อาหารไทย+ไวน์แดง
ชมโชว์พิเศษ IMPRESSION LIJING +โชว์ชาวเผ่านาซี
พักโรงแรม 4 ดาว
มิย. 54 22,900
14 - 18 กค. 54 24,900


สิบสองปันนา-ลี่เจียง-ต้าหลี่-คุนหมิง 6 วัน 4 คืน BY MU
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณต้าหลี่
อาหารพื้นเมือง
พักโรงแรม 4 ดาว
8 - 13 มิย. 54 27,900
22 - 27 มิย. 54 27,900


เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน BY MU
ชาบูชาบู,ทัคคาลบี,หมูย่างคาล,บีบีบิมบัฟ,ไก่ตุ๋นโสม ***BUFFET GOLDEN JAGUAR 6 ดาว***
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์+ขึ้นหอไข่มุก+นั่งรถไฟฟ้าแม่เหล็ก
JUMP SHOW + ERA INTERSECTION TIME SHOW
พักโรงแรม 4 ดาว
2 - 7 มิย. 54 27,900
16 - 21 มิย. 54 27,900



กรุงเทพฯ-หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 6 วัน(รถตู้/รถโค้ช)
12-17 พค./ 9-14 มิย. 9,900
(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางได้)
ออกเดินทางทุกวันพุธ(ค่ำ) กลับถึงเช้าวันจันทร์ (8 ท่าน ออกเดินทาง)

โปรโมชั่น กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง 3 วัน(QV) เริ่ม 1 เม.ย. - 30 กย.54
2 ท่าน ออกเดินทาง (เดินทางทุกวัน) รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 15,400
13-15 พค./ 20-22 พค./ 27-29 พค./ 3-5 มิย./ 10-12 มิย./ 17-19 มิย./ 24-26 มิย. 13,500


โปรโมชั่น เชียงใหม่-หลวงพระบาง 3 วัน(QV) เริ่ม 1 เม.ย. - 30 กย.54
2 ท่าน ออกเดินทาง (เดินทางทุกวัน) รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 14,500
13-15, 20-22, 27-29 พค./ 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิย. 12,500


กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ 4 วัน(QV)
เดินทางทุกวันพฤหัส 4-8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ ท่านละ 21,900.-)
กรุ๊ป 13-16 พค./ 14-17 พค.



กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ 4 วัน(QV)
26-29 พค./ 9-12 มิย./ 30 มิย.-3 กค. 16,900


กรุงเทพฯ-หนองคาย-ทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 6 วัน(รถตู้/รถโค้ช)
29 เม.ย.-4 พค./ 4-9 พค./ 12-17 พค./ 9-14 มิย. (กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางได้) 10,900


เชียงของ-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 6 วัน(รถโค้ช)
12-17 พค./ 9-14 มิย. (กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางได้) 13,900


กรุงเทพฯ-หลวงน้ำทา-สิบสองปันนา-เชียงของ -กรุงเทพฯ 6 วัน(รถตู้/โค้ช)
12-17 พค./ 9-14 มิย. (รถตู้ 8-9 ท่าน ออกเดินทาง) 12,900


กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-กรุงเทพฯ 4 วัน(MU)
บิน พุธ, เสาร์ 18-21 พค./ 15-18 มิย./ 13-16 กค./ 10-13 สค./ 14-17 กย. 17,900


กรุงเทพฯ-มุกดาหาร-วิงห์ม๊อค-เว้-ดานัง-ฮอยอัน-กรุงเทพฯ 6 วัน(รถโค้ช)
12-17 พค./ 9-14 มิย.(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางได้) 8,900


เวียดนามเหนือ-ฮานอย-เดียนเบียนฟู-ซาปา-ลาวกาย 5 วัน(FD)
13-17 พค./ 15-19 มิย. 18,900


เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ดาลัด-ทะเลทรายมุนเน 4 วัน(FD)
13-16 พค./ 16-19 มิย. 17,900





(EUR01) เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน KL
อัมสเตอร์ดัม–สวนเคอเคนฮอฟ–หมู่บ้านกังหันลม-อัมสเตอร์ดัม-ดุลเซนดอร์ฟ–
โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์–แฟรงค์เฟิร์ต-ลักเซมเบิร์ก-บรัสเซลล์–ปารีส–
ล่องเรือบาโตมูช-พระราชวังแวร์ซายส์–ชมเมืองปารีส–ช้อปปิ้ง-บรูจจ์–อัมสเตอร์ดัม
โปรดสอบถาม


(EUR02) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน TG
โรม-โคลอสเซียม-พิพิธภัณ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-
เวนิสเมสเตร้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-เวนิสเมสเตร้-มิลาน-ดูโอโม่-ลูเซิร์น-
กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยุงเฟรา-อินเทอลาเก้น-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGV-
พระราชวังแวร์ซายน์-โบสถ์นอตเทรอดาม-แกลอรี่ลาฟาแยต-ปารีส-หอไอเฟล-ถนนชองป์
22 ก.ย.- 1 ต.ค. 54 112,900
28 ก.ค. - 5 ส.ค. 54 112,900


(TP001) ไต้หวัน 4 วัน KL
ไต้หวัน-แช่น้ำแร่-ไทจง-วัดจงไถ่ฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-ตลาดฝงเจี่ย-เหยหลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-
พิพิธภัณฑ์กู้กง-จงเรี่ยฉือ-ตึกไทเป 101-นั่งรถไฟหัวจรวด
13-16 พ.ค. 54 22,900.-


(CN001) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน TG
ช้อปปิ้ง The Place-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ผ่านชมรังนก
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-หอฟ้าเทียนถาน-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
Under Water World-วัดลามะ–ตลาดรัสเซีย–กายกรรมปักกิ่ง
14 - 18 พ.ค. 54 25,900.-


(CN002) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ทุ่งหญ้ามองโกล 5 วัน CA
"พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน–-หอฟ้าเทียนถาน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-
"
พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ผ่านชมสนามกีฬารังนก–กายกรรมปักกิ่ง-หวังฟู่จิง
กำแพงเมืองจีน-ทุ่งหญ้ามองโกล-THE PLACE -ตลาดรัสเซีย
9-13/17-21/22-26มิ.ย. 17,900.-
28 มิ.ย.- 2 ก.ค. 54 17,900.-
8-12 ก.ค. 54 18,900.-
12-16/16-20 ก.ค. 54 20,900.-
21-25/27-31ก.ค. 18,900.-
19-23 ส.ค. 54 18,900.-




(CN003) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 4 วัน UL
พระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน
"THE PLACE-กำแพงเมืองจีน-นั่งสามล้อโบราณชมเมือง–ผ่านชมสนามกีฬารังนก-
"
กายกรรมปักกิ่ง-ตลาดรัสเซีย
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 54 18,900.-



(CN004) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน UL
ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-วัดลามะ-
ผ่านชมสนามกีฬารังนก-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-
กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดรัสเซีย
10-14 ส.ค. 54 20,900.-
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 54 19,900.-
14-18 ก.ย. 54 19,900.-

(CN005) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี 6 วัน MU
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หังโจว-
ถงลี่-ตลาดน้ำโบราณพร้อมล่องเรือ-ซูโจว-Harmony Time Square-ซูโจว-
นั่งรถไฟความเร็วสู่อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ศาลาฝานกง-เซี่ยงไฮ้-
ชมโชว์กายกรรมERA-หอจีน-BUFFET SHERATON-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์
ตลาดเถาเป่าเฉิน-ถนนนานกิง
20-25/25-30 พ.ค.54 22,500.-
27 พ.ค.-1 มิ.ย. 54 22,500.-
1-6/8-13/15-20 มิ.ย. 22,500.-
22-27 มิ.ย. 54 22,500.-


(CN006) เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลวง 6 วัน TG
เฉินตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว-อุทยานจิ่วจ้ายโกว-
โชว์ทิเบต-ทะเลสาบเตี๋ยซี-ตูเจียงเยี้ยน-ศาลเจ้าสามก๊ก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
20-25 ก.ย. 54 38,900.-



(CN007) กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น 5 วัน (ไฟล์ทเหมาลำ) PG
"หยังซั่ว-ถ้ำเงิน–ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ช้อปปิ้งถนนซีเจีย-หยังซั่ว-กุ้ยหลิน-เมืองลับแล–
"
ร้านมีด–กระเช้าเขาเหยาซาน–ร้านบัวหิมะ–เจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง-ผ้าไหม-
"โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจิงเชอ–โชว์หมู่บ้านจ้าง–
"
ร้านชา-ร้านไข่มุก–ล่องเรือชมเขางวงช้าง-ช้อปปิ้ง
15–19 ก.ค. 54 18,900.-
22-26 ก.ค. 54 16,900.-
29 ก.ค.–2 ส.ค. 54 16,900.-
5-9/12-16/19-23 ส.ค. 16,900.-




(KR001) หมู่บ้านฝรั่งเศส-เกาะนามิ-สกีรีสอร์ท-เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 8B
หมู่บ้านฝรั่งเศส-เกาะนามิ-ป้อมฮวาซอง-ซูวอน-สกีรีสอร์ท-วัดว๊าวจังซา-ไร่ผลไม้ตามฤดูกาล-
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-บลูเฮ้าส์-พระราชว้งเคียงบ๊อกคุง-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-
ตลาดเมียงดง-คลองชองเกชอน-ตลาดทงแดมุน-หมู่บ้านนัมซานฮันอก-โซลทาวเวอร์
โปรดสอบถาม


(NP001) เนปาล-กาฐมาณฑุ-นากาโค๊ด-โปรครา 5 วัน TG
กาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด-วัดปศุปาตินาถ-
โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี-ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-
ค่ายอพยพชาวธิเบต-โปครา-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณเมืองปาทัน
มหาพุทธเจดีย์สถาน-เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งถนนทาเมล
15-19 มิ.ย. 54 35,900.-
14-18 ก.ค. 54 36,900.-
10-14 ส.ค. 54 36,900.-
14-18 ก.ย. 54 35,900.-





(MM001) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน PG
พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-
พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-ผ่านชมเจดีย์ซูเล-
ตลาดสก็อต-พระนอนเจาทัตยี-เจดีย์โบตะทาวน์-การะเวก+โชว์ (รับพระธาตุ)
16-19 มิ.ย. 54 18,900.-
30 มิ.ย.-3 ก.ค. 54 18,900.-
14-17 ก.ค. 54 18,900.-
12-15 ส.ค. 54 19,900.-


(MM002) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 8M
พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-
พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-ผ่านชมเจดีย์ซูเล-
ตลาดสก็อต-พระนอนเจาทัตยี-เจดีย์โบตะทาวน์-การะเวก+โชว์ (รับพระธาตุ)
โปรดสอบถาม


(MM003) ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4วัน 8M
พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โบตะทาวน์-พระนอนเจาทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง
พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-
วิหารธรรมยันจี-เจดีย์บูพยา-เจดีย์ชเวซานดอว์-มัณฑะเลย์-เมืองอมรปุระ-
วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-
วัดกุโธดอ-MANDALAY HILL-พระมหามุนี-ย่างกุ้ง-ผ่านชมเจดีย์ซูเล-ตลาดสก๊อต
โปรดสอบถาม


VIETNAM SERIES
(VN001) ฮานอย-ล่องอ่าวฮาลอง 4 วัน
วิหารวรรณกรรม-วัดหง็อคเซิน-ถนน 36 สาย
ล่องอ่าวฮาลอง-สุสานโฮจิมินห์(ปิดวันจันทร์/ศุกร์)
โปรดสอบถาม


(VN002) สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน-ดองฮา 6 วัน รถ
อุโมงค์ใต้ดินวินห์ม๊อค-เขตปลอดทหาร-เว้-ล่องเรือฟังดนตรีพื้นเมือง-วัดเทียนมู-
พระราชวังหลวง-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-
บ้านโบราณ-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-เว้-ช้อปปิ้งตลาดดองบา-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ตลาดอินโดจีน
รถ 12-17 พ.ค. 54 8,900.-
15-20 มิ.ย. 54 8,900.-
14-19 ก.ค. 54 8,900.-
10-15 ส.ค. 54 8,900.-



(LO001) ลาวใต้-ปากเซ 5 วัน รถ
น้ำตกตาดผาส้วม-น้ำตกตาดฟาน-ไร่ชา-กาแฟ-น้ำตกหลี่ผี-
น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าแห่ง


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: พนอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 0261222468IP Address: 115.87.237.104



ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ





ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
  350 บาท
  750 บาท
  ไม่ระบุ
  950
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  3,990
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  คุยกัน
  ไม่ระบุ
  100 บาท
  700
  ไม่ระบุ