ลวดเย็บกระดาษ แบบธรรมดา ,แบบเย็บไฟฟ้า, ลวดเย็บกล่อง

หน้าแรก » อุปกรณ์สำนักงาน » อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ

ลวดเย็บกระดาษ แบบธรรมดา ,แบบเย็บไฟฟ้า, ลวดเย็บกล่อง

แบ่งปันให้เพื่อนลวดเย็บกระดาษ แบบธรรมดา ,แบบเย็บไฟฟ้า, ลวดเย็บกล่อง

ยี่ห้อ/รุ่น สเปก ราคา
MAX
10-1M 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 140
35-1M 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 216
3-1M 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 288
M8 1000 ตัว หลังโคง 1 โหล 110
M8 5000 ตัว หลังโคง 1 โหล 500
1208FA-H 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 50
1210FA-H 1000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 60
1213FA-H 1000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 70
1215FA-H 1000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 75
1217FA-H 1000 ตัว/กล่อง 120-160 แผ่น 85
1220FA-H 1000 ตัว/กล่อง 120-200 แผ่น 100
1224FA-H 1000 ตัว/กล่อง 170-250 แผ่น 105
ลวดเย็บไฟฟ้า
EH-20FE 2000 ตัว/คาสเซท 500
EH-50FE/40FW 5000 ตัว/คาสเซท 750
EH-70FE 5000 ตัว/คาสเซท 800
EH-100FE 5000 ตัว/คาสเซท 1,000
รีฟิวสำหรับเติม EH-70FE 5000 ตัว/แพ็ค 3 แพ็ค/กล่อง 1,200
AROMA
10 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 110
26/6 35 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 168
24/6 3 1000ตัว 2 โหล/กล่อง 192
23/6 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 35
23/8 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 38
23/10 1000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 45
23/13 1000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 50
23/15 1000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 55
23/17 1000 ตัว/กล่อง 120-160 แผ่น 60
23/20 1000 ตัว/กล่อง 120-200 แผ่น 75
23/24 1000 ตัว/กล่อง 170-250 แผ่น 90
POWER STONE
23/8 1000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 35
23/10 1000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 40
23/13 1000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 50
23/15 1000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 55
23/17 1000 ตัว/กล่อง 120-160 แผ่น 60
23/20 1000 ตัว/กล่อง 120-200 แผ่น 65
23/24 1000 ตัว/กล่อง 170-250 แผ่น 80
PLUS japan
NO. 8 mm 2000 ตัว/กล่อง 30แผ่น 85
NO. 10 mm 2000 ตัว/กล่อง 30-70 แผ่น 95
NO. 13 mm 2000 ตัว/กล่อง 50-120 แผ่น 140
NO. 15 mm 2000 ตัว/กล่อง 90-140 แผ่น 180
RAPID สวีเดน
10 1000 ตัว/กล่อง 6
26/6 35 1250 ตัว/กล่อง 15
26/6 35 5000 ตัว/กล่อง 55
26/8 5000 ตัว/กล่อง 135
24/6 3 1000 ตัว/กล่อง 15
24/6 3 5000 ตัว/กล่อง 68
24/8 5000 ตัว/กล่อง 154
9/8 1000 ตัว/กล่อง 54
9/10 1000 ตัว/กล่อง 56
9/12 1000 ตัว/กล่อง 62
9/14 1000 ตัว/กล่อง 65
9/16 1000 ตัว/กล่อง 67
9/17 1000 ตัว/กล่อง 117
9/20 1000 ตัว/กล่อง 125
9/24 23/24 1000 ตัว/กล่อง 135
9/8 5000 ตัว/กล่อง 230
9/10 5000 ตัว/กล่อง 240
9/12 5000 ตัว/กล่อง 260
9/14 5000 ตัว/กล่อง 275
9/16 5000 ตัว/กล่อง 295
ลวดแคสเซท DUAX 5000 ตัว/กล่อง 685
ลวดเย็บไฟฟ้า 66/6 5000 ตัว/กล่อง 145
ลวดเย็บไฟฟ้า 66/8 5000 ตัว/กล่อง 165
ลวดเย็บไฟฟ้า 66/6R 5000 ตัว/กล่อง 1,500
ลวดเย็บไฟฟ้า 44/6 5000 ตัว/กล่อง 150
ลวดเย็บไฟฟ้า 44/8 5000 ตัว/กล่อง 170
ลวดเย็บไฟฟ้า 5050 5000 ตัว/คาสเซท 3คาสเซท/กล่อง 2,700
ลวดเย็บไฟฟ้า 5080 5000 ตัว/คาสเซท 3คาสเซท/กล่อง 3,000
ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/6 5000 ตัว/กล่อง 235
ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/8 5000 ตัว/กล่อง 290
ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/10 5000 ตัว/กล่อง 320
ลวดเย็บกล่องลูกฟูก 73/12 5000 ตัว/กล่อง 350
ลวดเย็บถุงชา 21/4 5000 ตัว/กล่อง 95
ลวดเย็บผ้าเส้นบาง 43/6 10000 ตัว/กล่อง 250
ลวดเย็บผ้าเส้นบาง 43/8 10000 ตัว/กล่อง 270

ลวดยิงเส้นบาง 13/4 2500 ตัว/กล่อง 87
ลวดยิงเส้นบาง 13/6 2500 ตัว/กล่อง 97
ลวดยิงเส้นบาง 13/8 2500 ตัว/กล่อง 109
ลวดยิงเส้นบาง 13/10 2500 ตัว/กล่อง 120
ลวดยิงเส้นบาง 13/14 2500 ตัว/กล่อง 149
ลวดยิงเส้นบาง 13/20 1250 ตัว/กล่อง 189
ลวดยิงเส้นบาง 13/4 5000 ตัว/กล่อง 160
ลวดยิงเส้นบาง 13/6 5000 ตัว/กล่อง 185
ลวดยิงเส้นบาง 13/8 5000 ตัว/กล่อง 200
ลวดยิงเส้นบาง 13/10 5000 ตัว/กล่อง 220
ลวดยิงเส้นบาง 13/14 5000 ตัว/กล่อง 285
ลวดยิงเส้นหนา 140/6 2000 ตัว/กล่อง 126
ลวดยิงเส้นหนา 140/8 2000 ตัว/กล่อง 137
ลวดยิงเส้นหนา 140/10 2000 ตัว/กล่อง 157
ลวดยิงเส้นหนา 140/14 2000 ตัว/กล่อง 193
ลวดยิงเส้นหนา 140/6 5000 ตัว/กล่อง 285
ลวดยิงเส้นหนา 140/8 5000 ตัว/กล่อง 308
ลวดยิงเส้นหนา 140/10 5000 ตัว/กล่อง 355
ลวดยิงเส้นหนา 140/14 5000 ตัว/กล่อง 435
ลวดยิงไฟฟ้า 300/16 2000 ตัว/กล่อง 147
ลวดยิงไฟฟ้า 300/20 1000 ตัว/กล่อง 250
ลวดยิงไฟฟ้า 300/25 880 ตัว/กล่อง 265
ลวดยิงไฟฟ้า 606/12 1200 ตัว/กล่อง 290
ลวดยิงไฟฟ้า 606/12 4000 ตัว/กล่อง 680
ลวดยิงไฟฟ้า 606/18 4000 ตัว/กล่อง 720
ลวดยิงไฟฟ้า 606/25 4000 ตัว/กล่อง 790
ลวดเย็บกล่อง ไต้หวัน
3416 กว้าง34ยาว16 มม.2000ตัว สีทองแดง 300
3419 กว้าง34ยาว19 มม.2000ตัว สีทองแดง 320
ลวดเย็บแบบม้วน
สำหรับเครื่อง PS-9,PS-19
NO.20 เย็บหนา 2 กก. ม้วน พร้อมแกน 800
NO.22 เย็บขนาดกลาง 2 กก. ม้วน พร้อมแกน 800
NO.24 เย็บบาง 2 กก. ม้วน พร้อมแกน 800

ราคากระดาษต่างๆ
ถ่ายเอกสารสี A4 80 แกรม 500 แผ่น/รีม 170
การ์ด สี 120 แกรม A4 180 แผ่น/ห่อ ฟ้าเขียวเหลืองชมพู 120
การ์ดขาว 120 แกรม A4 100 แผ่น/ห่อ ขาว 100
การ์ดขาว สี 150 แกรม A4 100 แผ่น/ห่อ ฟ้าเขียวเหลืองชมพู 150
การ์ดขาว สี 180 แกรม A4 100 แผ่น/ห่อ ฟ้าเขียวเหลืองชมพู 180
ปกการ์ดหอม 180 แกรม A4 100 แผ่น/ห่อ ฟ้าเขียวเหลืองชมพู 160
ปกฟลายอิ้ง,หนังช้าง,ทูโทน A4 100 แผ่น/ห่อ 150
ปกแฟนซี A4 50 แผ่น/ห่อ 60
การ์ดขาว สี 120 แกรม A3 100 แผ่น/ห่อ ฟ้าเขียวเหลืองชมพู 400
การ์ดขาว สี 150 แกรม A3 100 แผ่น/ห่อ ฟ้าเขียวเหลืองชมพู 400
การ์ดขาว สี 180 แกรม A3, A3+ 100 แผ่น/ห่อ ฟ้าเขียวเหลืองชมพู 400
ปกการ์ดหอม 180 แกรม A3 100 แผ่น/ห่อ 500
ปกใส 150 ไมครอน A4 100 แผ่น/ห่อ 150
ปกใส 180 ไมครอน A4 100 แผ่น/ห่อ 180
ปกใส 150 ไมครอน A3 100 แผ่น/ห่อ 350
ปกใส 180 ไมครอน A3 100 แผ่น/ห่อ 400
สติกเกอร์ใสหลังเหลือง ขนาด 53x35 ซม. 100 แผ่น 900
กระดาษอาร์ตมัน A4 210 แกรม ห่อละ 100 แผ่น 350
กระดาษอาร์ตมัน A3 210 แกรม ห่อละ 100 แผ่น 700
กระดาษอาร์ตมัน A3+ 19นิ้ว 210 แกรม ห่อละ 100 แผ่น 850
กระดาษอาร์ตมัน A3+ 19นิ้ว 160 แกรม ห่อละ 250 แผ่น 3 ห่อ/ครั้ง 750 แผ่น 3,000
กระดาษอาร์ตมัน A3+ 19นิ้ว 160 แกรม ห่อละ 250 แผ่น 5 ห่อ/ครั้ง 1250 แผ่น 4,000


   
   


ราคา: 02-7919516,02-9635536ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นางสาวนฤมลอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 02-9635536,085-8445161IP Address: 124.120.162.1

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  17-22
  2,800
  700-1,000
  02-7919516,02-9635536
  9,900
  ไม่ระบุ
  7,900
  20,900
  6,900
  9,900
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  Call
  02-7919516,02-9635536
  1,990-3,800
  27,919,516 บาท
  39,000
  02-7919516,02-9635536
  700