ประกาศ.คอมกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.professionalmariner.com/June-July-2012/TSB-Cable-ferry-went-adrift-after-ice-caused-attachment-failure/