ประกาศ.คอมกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.dnp.go.th/FOREMIC/NForemic/this_month/Vespa/vespa.htm