ประกาศ.คอมกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://newsser.fda.moph.go.th/ossc/tha/data_center/Data/สรุปผลแบบประเมินผู้มารับบริการ 1-52.pdf